"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Fra justis til helse (del 3 av 3)

9

Skrevet den 27. juni, 2010 av mariasmetode

Del innlegget: TW FB

http://www.afropunk.com/profiles/blogs/feminist-womens-health-center

.

Fra justis til helse er en hovedtanke bak utvalgets innstilling. Det essensielle er å flytte makt og myndighet fra spesialisttjenesten (LAR-legemiddelassistert rehabilitering) og ordensmakten (politimyndighet) til lavterskeltilbud hos behandlingsapparatet. Det betyr at man ikke skal behøve å ha henvisning for å få hjelp, men at man skal kunne komme «rett fra gata». Slik det er i dag er det LAR som styrer behandling og fastleger må ha tillatelse fra LAR før de kan behandle med erstatningsmedikamenter til de rusavhengige.

Som kommentar til innstillingen uttalte Legeforeningen at slik ordningen er i dag er dette «en ordning som skiller seg fra det som gjelder for alle andre behandlingsformer i norsk helsevesen og det som følger av helselovgivningen for øvrig. I alle andre sammenhenger samhandler allmennlege og spesialisthelsetjenesten som likeverdige partnere.»

.

Stoltenberg uttalte ved et åpent møte om rapporten at det i dag brukes  200 -250 millioner kroner på kontroll av urinprøver. Noe av dette  er penger som kan brukes på en mer fornuftig måte og gjenspeiler klart hva fokuset har vært til nå: straff og kontroll fremfor behandling. Dette vil utvalget snu og har foreslått konkrete endringer i straffetiltak. Hvilke besparte og mulige omdisponerte beløp dette dreier seg om, har jeg ikke sett tall på, men jeg antar det dreier seg om relativt store tall.

.

.

————–

Hvordan skal vi best og mest mulig effektivt gi syke mennesker som trenger det akutt behandling?

Akutt og rask behandling er en av hovedmålsettningene til utvalget. Stoltenbergutvalget har foreslått døgnåpne, helhetstenkende lavteskeltilbud, MO (mottak og oppfølgingssentre), der man tidlig skal få omfattende hjelp når man er som mest motivert. Motivasjon er, som kjent, ferskvare. Slik tenker man seg at flest mulig liv kan reddes og flest mulig får hjelp til å komme seg ut av avhengighet. Disse sentrene skal også fungere som rådgivnings -og støttesentre for pårørende. Et godt tiltak.

Deretter skal den narkomane fanges raskt opp og loses videre inn i hjelpesystemet ved hjelp av en personlig koordinator. Dette er en god ide´-til tross for at jeg er usikker på hvilket mandat og myndighet en slik los skal ha.

Det har vært diskusjoner om hvorvidt disse sentrene skal være statlige eller kommunale. Jeg skal ikke mene veldig mye om det, bortsett fra, igjen, å minne på at det viktige er hva som er best for pasientene. Vi har hørt en del om interkommunale ulikheter på andre helseområder og jeg er tilbøyelig til å mistenke at rusomsorgen ikke er noe unntak. Kommunepolitikk bør ikke prege bildet og hører hjemme annet sted enn i denne debatten.

.

Stoltenbergutvalget fokuserer på at det er behov for massive støttetiltak på alle nivåer for å drive narkotikapolitikk. Dette er helt nødvendig for å føre folk tilbake til samfunnet i så stor grad som mulig, slik jeg var inne på i første post. Som alle andre som har vært syke og mistet funksjon i samfunnet over lang tid, tar det også en god stund å få på plass et «normalliv»

Utvalget går i mot at rusavhengige skal betale egenandeler for behandlinger.
Etter mitt skjønn er dette fornuftig. For det første er disse egenandeler småpenger å regne dersom det får en person bort fra gata og inn i et levelig liv. Mange narkomane er også bærere av allmennfarlige og smittsomm

e sykdommer. Det er i samfunnets interesse at slike blir begrenset i størst mulig grad. Dette gjelder også for klamydia, for eksempel. En pasient som vil testes for klamydia vil heller ikke måtte betale egenandel. Til slutt -og det viktigste; behandlingen kan ofte sees på som livreddende behandling, da mange av sykdommene og infeksjonen fører til så redusert helse at den syke dør av dem. Som tidligere sagt; perspektivene på gata er annerledes enn de utenfor gata. Der gjelder å overleve til neste dose -å bruke penger på behandlingsutgifter kommer langt nede på prioriteringslista.

.

Stoltenbergutvalgets svakeste punkt er at de sier lite om hva de skal gjøre for å hindre nyrekruttering. Av erfaring ser vi at skremselspropaganda gir liten nytteeffekt. Den neste diskusjonen må nå være rundt temaet nyrekrutering, hvordan hindre utstøting fra samfunnet og heller gi støtte og backing for mennesker i risiko. Det betyr at vi må se på alt fra barnevernstjenesten til psykisk helsevern for unge. Dersom vi ønsker det.

.

Det er klart -det er ikke en billig løsning Stoltenbergutvalget har lagt på bordet. I avrusing og tilbakeføring ligger også selvsagte momenter som gjeldsanering og helhetlig boligpolitikk. Å bo sammen med andre som bruker rusmiddler når en selv er under behandling er et ikke-alternativ.
Like lite som triste omgivelser er helsebringende for kreftsyke, er omgivelser preget av kaos, utrygghet og dop bra for mennesker som vil stable et annet liv på beina. I dagens helseprioriteringsdebatt kan vi velge hvordan vi vil se forslagene i innstillingen -en kostnadsøkning eller et veivalg der vi innser at samfunnet som helhet ikke er sterkere enn svakeste ledd. Vi kan også se på hva som kan omprioriteres av de midlene som brukes i dag, som vist over, når man går fra straff og kontroll til behandling og støtte.

.

For meg er det foreløbig slik -dette er meget syke mennesker som har vært nedprioritert og utstøtt i alt for lang tid. Når noe ikke funker må vi tørre å se at verden ikke er så rosa og strømlinjeformet som vi ønsker at den skal være og deretter endre kurs. Stoltenbergutvalgets innstilling er et kvantesprang i så måte. Jeg tror det er et sprang i riktig retning.

.

Dette er tredje del av tre som omhandler mine tanker rundt Stoltenbergutvalgets rapport om narkotikapolitikken. Du får pris for utholdenhet dersom du har lest alle deler!

Den første delen finner du her: Skremmende narkomane og den imperfekt verden
Den andre delen ligger her: Verdighet, verdig liv og menneskesyn

.

Debatter har en tendens til å dreie seg om å kun vise frem utsikten fra egen tue. Denne debatten er vanskelig, men den er nødvendig. Det er mye følelser dunt dette, men jeg tror alle tjener på å holde debatten så saklig som mulig.  Det finnes ingen fasitsvar -det er derfor vi debatterer.

.

Edit: Det er flere som blogger om samme tema, noen er (delvis) uenig med meg:

Kristin Oudmayer i Erfaringsbloggen skriver «Noe bedre»

Tom Arild Haugen i IdagImorgen skriver «Aktiv dødshjelp og kvakksalver

Geir Olav Liste: Er vi sinna nok?


zp8497586rq

9 Responses to Fra justis til helse (del 3 av 3)

 1. MT says:

  Maria,-Takk for informative ,kloke og viktige innlegg (del 1-3) Flotte bilder har du valgt til dei.
  Gav meg ikkje tid til å lese lenkene du henviser til i innlegga,så eg kjem inn att å les.

  Å møte den andre,subjekt til subjekt,med ei audmjuk holdning overfor hans eller hennars situasjon,ja det er berre så viktig.

  Du har hjerte på rette staden Maria.

 2. Grethe says:

  Tiltrer MTs ros til deg for innlegget. Ja, mye og langt å lese, men klarte ikke stoppe før alt var lest. Tanker for mange å ta med seg videre her.

 3. Pingback: Tweets that mention Fra justis til helse (del 3 av 3) « Marias Metode -- Topsy.com

 4. Diva says:

  Dette var bra og interessant å lese, Maria!

 5. Pingback: Ab imo pectore » Er vi sinna nok?

 6. Pingback: Brødbaking | Karavanseraiet

 7. Anne says:

  Veldig interessant lesing om et alvorlig tema.

 8. Pingback: “De farlige narkomane” « Marias Metode

 9. MT says:

  Eg har visst ein drittdag i dag.Kom til side 41 i Stoltenbergrapporten og måtte berre stoppe.
  Så mange gode ord,tankar,omsorg og omtanke….håp,dei seier vi må ikkje slutte håpe…..
  ,men face it tenkjer eg ,idag,samfunnet har ikkje guts nok til å satse på oppegåande,kunnskapsrike,ressurssterke……,som treng mot….kor i herrens navn skal vi kunne greie alt det,eller også små bitar av,det Stoltenberg og co så fint har fått ned på papiret ?

  Sorry,just one of those days….

  Eg ,som eigentleg aldri sluttar å håpe…

Comments are closed.