"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Hvordan har vi det i dag? SINTEF med statusrapport om ME

Det står dårlig til med situasjonen for de ME-syke i Norge, avdekker en ny rapport fra det uavhengige forskningsorganet SINTEF. Konklusjon er klar: Det har ikke skjedd vesenttlige endringer i situasjonen for de ME-syke fra 2007 til 2010. Fastleger kan …

Havarivesenet?

Helse- og omsorgkomiteen kom den 03.02 med en innstilling om opprettelse av en havarikommisjon i helsesektoren. Det er bra med en havarikommisjon når kriser oppstår. Mange pårørende er glade for forslaget. Enda bedre enn et forslag om en havarikommisjon, hadde …

ME-forskning: Når man ikke vet hvilket vindu man kikker inn i

Jeg blir glad når det forskes på ME. Noe av problemet med studier som forsker på mennesker med ulike utmattelsestilstander er at de bruker ulike kriterier for hvordan de velger ut pasientene de undersøker. Det blandes epler og pærer og …

Til bords med Anne Grete

I dag har jeg gjort noe helt fantastisk! Helseminister Anne Grete Strøm Ericsen og jeg har hatt en lang lunsj. Det er nesten ikke til å tro. Det var skravlings og det var jabbajabba og det var alvor og en …

Nok snakka – ikke snakka tydelig nok!

«Hun blir revet ut av mine hender, jeg vet ikke hvor de fører henne. Det blir ikke til det samme stedet som dit jeg skal. Vi skal dø. Henrettes. Vår forbrytelse er at vi elsker hverandre. Eller kanskje rettere – …