"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Datanerder og ombud til NAV

Tillitsvalgte ved NAV begynner å snakke. Det betyr at det har vært trøbbel i tårnet en stund. Når det er trøbbel for bakkemannskapet blir det vanskelig i flyrommet, for å bruke en allorgi. Skal NAVs kunder, de syke, de arbeidsledige, …

De nye lobbyistene

Jeg er intervjuet i nrk.no om blogging og bloggerens påvirkningsmuligheter. Utgangspunktet var at jeg var kåret til Superheltinne i sosiale medier 2010 og at jeg mener mye og har skrevet poster om anonymitet og bruken av pseudonym. Lenke til intervjuet …

ME, katter og kaniner

Det skrives en del om ME for tiden. Dagens Medisin, Aftenposten og nrk.no er mediene som tar for seg temaet. Når skal forskerne forstå at man må dele denne gruppen opp i undergrupper, ikke putte alle i samme «utmattelsessekk»?

Show on, show off – vis ansikt

I all googleevighet vil denne ME-diagnosen og all stigma den medfører være knyttet til meg, Maria Gjerpe. Jeg kjenner det “koster” en del. For meg. Jeg er ikke sikker på om andre, på utsiden, forstår, men det er heller kanskje …

Hell Hoooo og forbi?

Det du betrakter meg som, blir jeg. For deg. Jeg tilfører det retoriske spørsmålet: Og slik skal vi se og snakke forbi hverandre til evig tid?   Vi mennesker definerer alt og alle enkelt hele tiden. Det er noe vi …

Diskurs og definisjonsmakt

I ord er det makt. Mye makt. Definisjonsmakt. Den som behersker diskursen og innehar definisjonsmakten fremstår som premissgiver og vinner.  For slik er det; det du betrakter meg som, blir jeg. For deg. Når noen stiller spørsmål ved deg, gjelder …