"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

fake rolex watches

Lokalsykehus – et sykehus eller et lokale?

23

Skrevet den 14. april, 2011 av mariasmetode

Del innlegget: TW FB

Lokalsykehusenes fremtid har vært usikker en god tid nå. Når slutter lokalsykehuset å være et sykehus og blir et lokale? Når er grensen nådd? Det er en aktuell problemstilling. Lokalsykehusene kjemper for å opprettholde tilbud om akuttmedisin og fødeavdeling til lokalbefolkningen. Når regjering og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hevder at ingen lokalsykehus skal legges ned, hva legger hun da i begrepet «sykehus»? Hvilke funksjoner må et sykehus ha for å drive forsvarlig?

buy neurontin canadian pharmacy Kart og kompass
Kan hende er det noen som har glemt å brette ut kartet og ikke innsett at vi har et langstrakt land med flere enn ett grisgrendt strøk. Vi har drevet sterk distriktspolitikk i årtier med det ene for øyet at vi ønsker spredt bosetning, matvareproduksjon og bruer og tunneler til den mest bortgjemte krok. Om vi ønsker at hele landet skal bosettes, må vi tilby innbyggerne mulighet til skolegang, arbeid og adekvate og tilstrekkelige helsetjenester. Det oppleves selvsagt underlig at de tjenestene man bør ha kortest vei til, som akutthjelp, blir vanskeligst å nå når tjenester sentraliseres.

http://araliasystems.com/pdf/Aralia_three part overview[1].pdf Med fråde og raseri
Lokalbefolkningen opplever utrygghet og følelsen av å bli nedprioritert. Det er krenkende for voksne mennesker å bli fortalt av politikere at det er politikerne som vet best for dem. Når folk opplever å bli fratatt verdighet og ikke bli hørt, mister de tilliten. Når tilliten til systemet svikter, svikter systemet. Befolkningens tillit til og trygghet for at hjelpen er der når den trengs, er den største verdien helsetjenesten har, skrev Charlotte Haug i en leder i siste utgave av Tidsskriftet. For å drive helsetjenester og for å beholde jobben som politiker, er politikerne avhengig av at folk stoler på at de rette avgjørelsene blir tatt på vegne av befolkningen. Det er en viktig distinksjon.

stromectol kokemuksia Mistillit og samhandling
Dokumentaren Sykehuskrigen på NRK Brennpunkt fortalte  tydelige om hvordan lokalbefolkningen i Molde og Kristiansund settes opp mot hverandre. Det skapes mistillit mellom dem. Hvilken betydning dette vil ha for samhandling og forholdet mellom de som lever der, er ennå for tidlig å si.

Hvilken hånd er venstrehånden?
Fra helsebyråkratenes side hevder man hensyn til økonomi, faglig forsvarlighet og bemanningsproblematikk. Det er bra at helsepolitikerne har forstått at de må drive helsepolitikk og ikke lenger overlater det egentlige ansvaret for utformingen av fremtidens sykehusstruktur til helsebyråkratene.

Likevel; ser helsepolitikkhånden hva distriktspolitikkhånden gjør? Hvem av dem gjør venstrehåndsarbeidet?

Denne posten ligger også inne på Tidsskriftets blogg, der den som ønsker det, kan kommentere med fullt navn. Jeg håper på tankeutvekslinger og debatt mellom dere som kommenterer.

23 Responses to Lokalsykehus – et sykehus eller et lokale?

 1. Det er en vanskelig balansegang det der. Noen sykehus ligger med noen få kilometers avstand, mens andre må bruke timesvis i ferge og på vei for å få hjelp.

  Selv er jeg stor tilhenger av samhandlingsreformen. Ja, jeg er spent på å se om vi klarer å sette den ut i livet. Men intensjonen er bra. Slik jeg ser det er den jo med på å desentralisere helsetjenestene.

  • A says:

   Det er ikkje mange av sjukehusa i griselente strøk som ligge med berre et par km avstand. Det er slik det er i byane…..

   Fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus pluss ein del andre funksjona blir lagt ned. Då er det enten 1 times kjøring nordover, over eit fjell og med ei ferge før ein er på sjukehus. Køyre ein sørover er det 1,5 times køyring pluss ei ferge før ein er på sjukehus. Og dette er distansa frå Nordfjord sjukehus. For dei som bur i ytre nordfjord må ein vertfall legge på ein times køyring, dvs 2-2,5 times køyring. I tillegg er sogn og fjordane eit rasutsett strøk i tillegg til mykje griseveir (sterk vind)!!, grisedårlige veiar og eit fylke fullt av ferger.
   Det skjer veldig ofte at luftambulanse ikkje kan komme pga dårlig veir.

   Politikarane leika med livet til folk som bur i Nordfjord.
   Og når dei i tillegg gjer vedtaka sine basert på fakta som ikkje stemme, då bør dei faktisk ta seg en tur ut i distrikta og sjå seg rundt.

   Skulle likt og sett kva som hadde skjedd om ein hadde flytta alle sjukehus frå Oslo til f.eks Lillehammer. Laga noken fergestrekningar/bommar med tidsstopp og sendt litt vestaveir. Då hadde det blitt verdas undergang!!!!!

  • mariasmetode says:

   Ja, intensjonen er bra!, men jeg er faktisk usikker på hvor godt gjennomtenkt den er, hvordan den vil implementeres i den virkelige verden og hvordan innføringen vil foregå.

  • changer says:

   Jeg tror samhandlingsreformen kommer til aa koste liv .

   Ministeren ble intervjuet om refomen og hennes svar var skremmende .

   Ansvarsfraskrivelse for eventuelle negative konsekvenser som jeg ikke trodde var mulig fra en minister.

 2. Catalyzator says:

  En svunnen tid: Doktoren ble tilkalt og reiste land og strand rundt for å yte hjelp til syke også jordmora ble tilkalt og noen ganger også doktoren ved behov når fødsler var igang.

  I dag: Pasienter samles sammen i venterom med økt smittepress og ofte lange stressende reiser for den syke og høygravide må reise land og strand runt for å få lov til å føde sitt barn under veiledning og kyndig bistand.

  Fremtiden: ?

  • MariasMetode says:

   Jeg er ganske sikker på at jeg ikke vil tilbake dit vi var, i alle fall 🙂
   (Hverken som doktor som lever med jobben sin, eller pasient som fikk lite spesialisert hjelp).

   Men at det hadde vært kjekt med en mer helhetlig tilnærming, er sikkert.

   Hovedproblemet, slik jeg tenker nå, ved å flytte fødeavdelingene er selve det at man må reise lange veier under fødsel. Det er svært ubehagelige å sitte i bil under fødsel. Det innbærer både at fødselsprosessen forstyrres og gir utrygghet hos mor. Slikt er ikke det beste grunnlag for ukompliserte fødsler og god barselperiode.

   Den som kunne spå om fremtiden 😉

 3. Helge Nesheim says:

  Jeg tenker – stakkars syke unger ……..
  Det blir ikke mye besøk?
  Foreldre som skal reise langt for å besøke, eller være borte fra arbeid og ev. resten av familie???
  Hvem skal betale??? Selvsagt, vi vet det…….
  Skal ikke sykehusene være til for de syke og ikke omvendt.
  Litt varmere samfunn, takk 🙂

 4. Det er et problem at debatten om lokalsykehus ikke fanger opp det vi gjør i nord. Her skal folk få akutthjelp lokalt. Når det er behov for det skal de få høyspesialisert hjelp. Vår struktur er tilpasset landsdelen vi lever i. Vi er bevisst et ansvar som skal bidra til utvikling og vekst. Målet er å gi folk en likeverdig mulighet til et godt resultat av sitt møte med spesialisthelsetjenesten. Se nordover også!

 5. Det er et problem at debatten om lokalsykehus ikke fanger opp det vi gjør i nord. Her skal folk få akutthjelp lokalt. Når det er behov for det skal de få høyspesialisert hjelp. Vår struktur er tilpasset landsdelen vi lever i. Vi er bevisst et ansvar som skal bidra til utvikling og vekst. Målet er å gi folk en likeverdig mulighet til et godt resultat av sitt møte med spesialisthelsetjenesten. Se nordover også!

  • mariasmetode says:

   Takk for bra kommentar, Kristian – og velkommen til denne bloggen!
   Du har mye rett i hva du sier. Nordover har dere lang erfaring med å håndtere avstander og å lage løsninger som må fungere i vær, vind og uforutsette hendelser.

   Hva er maksimal reisevei for akutthjelp og fødselshjelp?

   Som du sier; "Målet er å gi folk en likeverdig mulighet til et godt resultat av sitt møte med spesialisthelsetjenesten." – noe som jo må være essensielt dersom man ønsker bosetning i hele landet. Og det gjør vi jo!

 6. mhj says:

  jaja leste føste avsnitt og tenkte grislendt strøk du…. wolla

  På mange måter er jeg enig i begge argumentene med hensyn til fødeavdelinger, altså det med kompetanse dersom noe oppstår under føden og der ikke er verken anestesi eller kirurg.

  Samtidig er det der problematikken om grislendt strøk og tiden det tar for å komme seg til føden dersom du ja feks får akutt svangerskapsforgiftning, vannet går, føselen kommer igang mm.

  Ta de praktiske utfordrngene til ikke å å lokalt sykehus med fødetilbud – været og føreforhold i Norge. jeg er oppvokst i nord og der ble føden nedlagt, dvs at dersom noe akutt oppstod så var det legehelikopter eller rutefly om det da passa seg sånn – problemet er dersom været forhindrer fly/helikopter til å lette. Samme problematikk en opplever under redningsaksjoner.

  På kysten – ta Nordland feks. hvor det er legebåt, vel bølgehøyden kan bli for høy selv om disse fartøyene tåler røft vær.

  hva da? Forstår meget godt at det setter både mor og barns liv i fare ved kritiske situasjoner.

  og siste nytt fra medier og fødesituasjonen i oslo, hvor du med 6 cm åpning risikerer å bli avvist i døra fordi det er fullt – Hva i all verden er nå dette?

  Norge vårt lille land……. hvordan er det mulig????

 7. Inger says:

  Finnes det noen oversikt som viser hvor mye dyrere det er med lokalsykehus sammenlignet med sentralsykehus?
  Hver av dem har fordeler på sitt område. Lokalsykehus er viktige når det gjelder å gi øyeblikkelig hjelp ved fødsler,hjerteinfarkt, slag,ulykker osv., mens sentralsykehus har mer omfattende kompetanse.

  Det jeg synes er fornuftig er å la lokalsykehusene stabilisere situasjonen gjennom øyeblikkelig hjelp for deretter å sende pasientene til sentralsykehuset. Resten av kapasiteten på lokalsykenusene kan brukes på spesialområder. Et lokalsykehus kan f.eks. utføre alle hofteopreasjoner i regionen, et annet kan spesialisere seg på sykdommer i mage,tarm osv.

  • A says:

   Eg veit ikkje korleis det er med økonomien i heile landet, men eg veit med sikkerhet at Nordfjord sjukehus, som er lokalsjukehus, har veldig god økonomi. Problemet er at dei høyre til Helse Førde og har Førde som sentralsjukehus. Dei går med dundrande underskudd kvart år.
   Dei vil derfor legge ned eit godt og veldrevent sjukehus slik at dei får pengane.

   I tillegg er det veldig mange undersøkelsar som viser til at store enheta(store sjukehus) ikkje klare drive like godt som små, både når det gjeld økonomi og det og ta vare på pasientane.

  • mariasmetode says:

   Hei Inger 🙂

   Jeg har ikke satt meg inn i de økonomiske spørsmålene.

   Det er klart at lokalsykehusene må stabilisere en pasient, før det taes avgjørelse om å flytte pasienten til ytterligere hjelp i akuttsituasjoner.
   Det betyr at lokalsykehusene må ha en viss akuttmedisinsk kompetanse og beredskap uansett hvilke øvrige funksjoner det har.

 8. Børre A. says:

  Det jeg tenker på er om det er fornuftig med én definisjon av Lokalsykehus som skal gjelde for alle?

  Eller kanskje må vi nøye oss med noen minimumskrav?

  Fremover kommer det til å bli et stadig større fokus på kvalitet og derigjennom rett og slett på hvor mange ganger de forskjellige legene gjør de forskjellige inngrep. Derfor kan man kanskje forestille seg at ett lokalsykehus i en periode kan ha en spesiell kompetanse som et annet lokalsykehus ikke har. Senere kan denne kompetansen forsvinne, alternativt erstattes med noe annet.

  Hovedutfordringen vil være å skape trygghet i befolkningen for at spesialisthelsetjenesten hjelper deg uansett hvilken adresse du har, men det kan godt skje at lokalsykehuset gjør forberedende arbeid og at du deretter må reise for å få gjennomført selve inngrepet.

 9. Børre A. says:

  Det jeg tenker på er om det er fornuftig med én definisjon av Lokalsykehus som skal gjelde for alle?

  Eller kanskje må vi nøye oss med noen minimumskrav?

  Fremover kommer det til å bli et stadig større fokus på kvalitet og derigjennom rett og slett på hvor mange ganger de forskjellige legene gjør de forskjellige inngrep. Derfor kan man kanskje forestille seg at ett lokalsykehus i en periode kan ha en spesiell kompetanse som et annet lokalsykehus ikke har. Senere kan denne kompetansen forsvinne, alternativt erstattes med noe annet.

  Hovedutfordringen vil være å skape trygghet i befolkningen for at spesialisthelsetjenesten hjelper deg uansett hvilken adresse du har, men det kan godt skje at lokalsykehuset gjør forberedende arbeid og at du deretter må reise for å få gjennomført selve inngrepet.

  • mariasmetode says:

   Velkommen til bloggs, Børre!

   Betyr det at du tenker at lokalsykehusene skal være små spesialistenheter?
   Eller en enhet der personalet har større kompetanse på både forberedende og etterfølgende arbeidet i møte med en spesialistenehet?

   Tenker du at disse lokalsykehusene også skal ha akuttfunksjon?

   Neste post om temaet kommer 10 mai. Der snur jeg litt opp ned på saken – kan hende er det noe slikt jeg skriver om der du tenker på?

 10. Raag Raaum says:

  "Dokumentaren Sykehuskrigen på NRK Brennpunkt fortalte tydelige om hvordan lokalbefolkningen i Molde og Kristiansund settes opp mot hverandre. "

  Nå er det ikke nødvendig for noen å "sette lokalbefolkningen opp mot hverandre her. Det er lang historie for dette. Ærlig talt, i et mindre konspiratorisk program enn "NRK Brennpunkt" ville vekta være lagt på hvordan gammel fiendskap hindrer rasjonell utbygging av helsetiltak i Møre og Romsdal nord for Romsdalsfjorden.

  • mariasmetode says:

   Velkommen, Raag Raaum!

   Du har rett i den del av det du sier. Jeg synes at Brennpunkt viste en litt skjev framstilling, men konflikten kom tydelig nok fram, mest mellom helsebyråkratene og folket, men også som tendenser i lokalbefolkningen. Det kan nok være at kløften er dypere mellom folk som bor i område enn det som var vist; noe jeg regner med, i og med at saken er betent og kan bære preg av at noen forfordeles.

   Som du sier – konflikten har vart lenge. Det er jo ti år siden Molde ble lovet nytt lokalsykehus. Prosessen frem mot det vedtaket førte nok også med seg uro.

   Hvordan ser du for deg en rasjonell utbygging i området?

 11. Pingback: kaffedamen

 12. Pingback: Godbiter uke 15 | kaffedamen

 13. Det hører med til saken at Helse Midt Norge faktisk har valgt, – og vedtatt at det skulle satses på St Olav i Trondheim for å styrke regionen…

  Fogderistriden er ikke av ny dato, men den debatten kom som en følge av miksing av faktaopplysninger og fokus fra politikere ( lokale og sentrale) og media, både før Brennpunkt og i programmet, samtidig som at de samme politikerne har vært med og vedtatt politiske og økonomiske beslutninger i forkant som har lagt premisser for denne sykehusdebatten, og som viser det seg, – mange av disse og andre, ikke forsto eller så ( ville se) konsekvensen av.

  Pengene var bevilget, regionen ønsket – og satset på Trondheim.Det sa seg selv at pengene ikke ville rekke til både Trondheim, Molde og Kristiansund… Det trenger man ikke å være siviløkonom for å forstå. Det holder godt med et godt gammeldags husholdningsbudsjett. Penger bevilget til mat brukt til klær medfører mindre penger til mat. Så enkelt var det i utgangspunktet. At budsjettet kanskje burde vært oppsatt på en annen måte, se det er en annen skål.

  Så det å si at det kom som en bombe forundrer meg, fokus på fogderistriden blir å ta mannen i stedet for ballen.
  At det er store avstander er et faktum, at det er hensiktsmessig med to sykehus og at de hittil har utfylt hverandre er også et faktum.
  Men at Trondheim denne gangen ble utpekt som satsingsområde er et tredje faktum. Helse Midt Norge valgte å bruke hele den budsjetterte potten på Trondheim. Det er uomtvistelig. Det var mulig å se for den som ville se.
  Her passer ordtaket, når krybba er tom bites hestene…

  Neste gang er det muligens lurt å legge premissene først? Kanskje øremerkede midler blir løsningen i fremtiden. Det kan hende lokalt selvstyre er feil virkemiddel i en del avgjørelser? St. Olav i Trondheim har blitt et flott sykehus. Det er forbilledlig på flere områder. Men det medførte mindre penger til de andre mindre sykehusene i Region Midt-Norge. Denne gangen. Nå må vi gå videre i en debatt som er forsvarlig, og vi må virkelighets-realisere hvordan vi ønsker at den distriktspolitiske hverdagen skal være. Hvem skal få tilbud om hva, og hvor?

  Lokalsykehus tjener distriktene, i alle fall med hensyn til avstander. Så fremt kvalitet og standarden kan opprettholdes til et tilfredsstillende godt nivå. Det er ikke en selvfølge. Tvert i mot.

  Det er ok med reisetid når det ikke haster for eksempel. Vi som bor i distriktene er stort sett ikke redd for litt avstander, men at de kan bli altfor lange, det er vi litt redde for. Og at det ikke finnes akutt mottak er også en frykt mange deler.
  I flere tilfeller er det upraktisk med alt for lang reise. For eksempel for fødende. I andre situasjoner spiller det mindre rolle.

  Nå må det tenkes fremover, få slutt på fogderistrid og feil fokus. Det er tid for gode prosesser, nå må det tenkes planmessig og fremtidsrettet. Samle gode krefter til det beste for alle, uavhengig hvor man bor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

fake rolex watches