"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Hvordan er man en god helselobbyist?

Jeg er helselobbyist og er stolt av det! Jeg selger ingenting annet enn ideen om at syke mennesker skal få rett behandling og skikkelig utredning. Jeg selger inn verdier som verdighet, tilhørighet og likeverd gjennom ord og handling.  Jeg vil …

Lytte Dele Delta

Når en boklansering gir påfyll langt utover det jeg hadde forventet på forhånd, er det verdt å melde saken fra kontrolltårnet. Gode foredragsholdere med mye på hjertet snakket rett fra levra. Det handler om offentlig forvaltnings deltagelse i sosiale medier. …

To be reframed…

Everywhere I go, I talk about the most unsexy theme that exists. Long term sick people. How can I reframe so people see things differently?