"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

18

Skrevet den 25. november, 2011 av mariasmetode

Del innlegget: TW FB

temaet. Kikk gjerne innom hennes blogg – hun kommer i dag med gode betraktninger rundt tillit!

Vibeke har blant annet gravd frem noe som jeg låner videre:

En av de klare ambisjonene med NAV-reformen er at den skal bidra til å forbedre brukernes situasjon.  I et seks setningers sammendrag i St.prp. nr 46 (2004-2005) oppsummeres følgende:

•    Brukernes behov skal være i sentrum
•    Offentlig sektor er til for brukerne
•    Organisering må skje ut fra brukernes behov
•    NAV skal være et offentlig apparat der organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur skal gjennomsyres av respekt for brukeren som menneske og enkeltindivid
•    Brukeren skal ha mulighet til medvirkning og innflytelse
•    Rettssikkerhet, likeverdig behandling, personvern
•    Hvordan man møter brukeren og hva man kan gi brukeren handler om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Hadde det vært så vel, tenker jeg. Hadde man nådd disse målene, så hadde alt vært fryd og gammen! Så er det altså ikke. Hva svikter? Hva kan vi gjøre med det?

Dagens Mikropolitikk
I dag var jeg, og flere andre, på Stortinget og fikk høre interpellasjonen til Torbjørn Røe Isaksen (H) og svaret fra Hanne Bjurstrøm (Ap), som jeg ennå ikke har skriftlig, men som kan høres på nett-tv i lenken under. Bla deg fram til 102 minutter inn i sendingen.

Du kan høre selv gjennom nett-tv på Stortinget.no sine sider

 

Etter debatten diskuterte vi med Høyres representanter i arbeids – og sosialkomiteen og kom med den enkle oppskriften på hvordan NAV skal bedre brukeren, eller kundens, situasjon.

Jeg takker dere for alle innspill og delinger jeg fikk i gårsdagens post! Det kom ca 90, gode, kvalifiserte kommentarer.

Nærhet til brukeren gir effektivitet og tillit
For at ting skal funke, må NAV få til et likeverdig partnerskap bygget på gjensidig tillit. Tillit handler mye om kommunikasjon, forutsigbarhet og at en kjenner at den andre parten vil en vel. Det å IKKE bli møtt med respekt gjør deg sykere og dårligere og motløs. Nærhet til saksbehandler der saksbehandler tar et helhetsansvar sammen med kunden er den mest effektiv. Vi snakker om mennesker som må møte mennesker og ikke roboter som skal møte maskiner.

Det må jobbes på flere plan.

NAV kombinerer gode hoder og varme hjerter
Det må være attraktivt å jobbe i NAV! Dyktige saksbehandlere, et IT-system som fungerer og gode arbeidsbetingelser må først og fremst på plass. Det er saksbehandlerne som møter kundene – det er her tillit eller mistillit først og fremst oppstår.

Holdninger må realitetssjekkes 
NAV er til for brukeren slik at brukeren får adekvat hjelp. Den hjelpen består i å hjelpe kunden til å ha et best mulig liv når en er syk eller hjelp til tiltak for å komme tilbake i jobb. Kunden er ikke en unnasluntrer eller snylter, tvertom kunne du selv vært en. For de fleste NAV-kunder, er det tydelig at det er en dissonans mellom hva man møter hos NAV i fht andre tjenesteytere. Det oppleves ikke som om NAV ser på kundene som kvalifiserte mennesker med ressurser.
En annen felle er å tro at det bare er arbeidslinja som er den eneste mulige løsningen og målet. Folk blir sjuke og de forblir sjuke. Sånn er det. Det å komme tilbake i jobb kan også av og til ta lang tid, gitt at rett behandling og oppfølging gis. Det må være rom for å prøve ut ulike tiltak uten at man skal miste hele sin økonomiske sikkerhet dersom det går feil.

Tillit i rommet der makt møter sårbarhet
Tillit får NAV ved å gjøre enkle tiltak, som ikke krever mest midler, men som likevel må prioriteres høyt som viktige satsningsområder:

1. Kompetanseheving hos de ansatte på NAV på alle nivåer!
– Kompetanse på håndtering av mennesker i krise.
– Kompetanse på sykdomsgrupper slik at saksbehandlere som har med revmatikere å gjøre, kan nok om det til å forstå behov og nok til å vite hvor grensen for kunnskap går, for eksempel.
– Dyktige jurister.
– Dyktigere NAV-leger. Gjøre dette attraktivt.

2. En saksbehandler er ikke en potet. En kan ikke tenke at den enkelte saksbehandler skal kunne alt. Den enkelte saksbehandler skal vite hvordan han eller hun skal innhente nødvendig informasjon og hjelp. Det er heller ikke alle saksbehandlere som er personlig egnet til å jobbe innenfor alle deler av NAV. Dette må tas hensyn til.

3. Et trinns tenkning. Saksbehandleren ansvarliggjøres for hvordan den enkelte kundes mål oppfattes og møtes. Et menneske møter et annet menneske. Den enkelte saksbehandler skal ha ansvar for den enkelte kundes sak. Saksbehandleren har ansvar for å innhente hjelp til vurdering der saksbehandleren ikke har kompetanse. Det er ikke kunden som skal kastes frem og tilbake. Det er helt nødvendig å opprettet et likeverdig partnerskap for å få resultater. Det fordrer én saksbehandler å forholde seg til og et godt samarbeid mellom kunden og saksbehandleren med en god og hensiktsmessig kommunikasjon. Dersom målet er at kunden skal få best mulig service hvor kundens behov møtes i størst mulig grad, er det i alles interesse at kunden kan skifte saksbehandler opp til en gang i året.

4. Informasjonsplikt Lettfattelig informasjon, skrevet på et forståelig språk, uten trussler. Forvaltningen har en plikt til å selv fremskaffe informasjon. Den bør kanskje veie litt tyngre enn «truselbrevene» man skriver til brukerne med «fremskaff dette ellers får du ikke penger». Det bør stå hvem den ansvarlige saksbehandler er og hvordan denne kan kontaktes på hvert eneste brev.

5. Forutsigbarhet i alle ledd. Det er alt for lang ventetid på saksbehandling. I mellomtiden blir folk sjukere av å forsøke å komme i kontakt med saksbehandler og å leve under fattigdomsgrensa. De som er i stand til å jobbe, mister guts og tro på at systemene fungerer. Vi må sørge for at det finnes systemer der saken alltid behandles innen en måned og dersom søknaden ikke er ferdigbehandlet – får man automatisk utbetalt et minimunsbeløp i ventetiden. Folk skal slippe å søke sosialhjelp også.

6. Opprettelse av NAV-ombud. Dette har med grunnleggende rettsikkerhet å gjøre, samt gir en meget god pekepinn på hvordan NAV fungerer. De færreste har kapasitet til å ta sakene sine helt til Trygderetten.

7. NAV-coacher. En del av NAV, men likevel adskilt, der vi hadde en rendyrket seviceinstitusjon uten vedtaks-, sanksjons- eller innstillingsmyndighet, men med rene oppfølgningsoppgaver. Når man er syk vil man etter en tid være usikker på hvordan arbeidsevnen er når det er gått noen år. Etter å endelig ha fått et vedtak og mistet mye tillit underveis, er det mange som ikke tar sjansen på å ta kontakt med NAV for å prøve ut arbeidsevnen fordi de er redde for at det de har slåss for lenge gjennom mange vedtak, nemlig en mulighet til livsopphold, skal bli tatt fra dem igjen.

Hva jeg ikke fikk sagt noe om
Hva jeg ikke fikk sagt noe om, var ME-pasientenes og deres pårørendes situasjon hos NAV. Jeg ga Torbjørn Røe Isaksen boken «De bortgjemte» og håper både at han leser den, er rask på ballen og blir interessert i temaet. Her er det mange helsepolitikere som har vist unnfallenhet. Ting henger sammen.

Takk til dere alle for innspill! 

Tidligere poster om NAV:

Datanerder og ombud til NAV
Rett og sikkerhet som NAV-bruker
Et NAV i hjulet
NAV som overdommer?

Om sykefraværsdebatt og NAV:
Det er slutt på kake- gi folket brød!
Look to Sweden! Stigespill!

 1. Randi says:

  Må bare få legge igjen litt skryt til mitt lokale NAV-kontor! Ikke alt er perfekt her heller, men har stort sett gjennom tiden jeg har bodd her fått meget god hjelp! Ting har i perioder tatt litt for lang tid, men alt i alt er jeg en veldig fornøyd bruker! Får god hjelp, har blitt godt mottatt i "krisetid", og virker som de fleste(som jeg har hatt kontakt med) har god kompetanse! Men viktig tema, og ikke alle i denne byen er like fornøyde..Og det kan jo så klart bli ennå bedre her også!

  Kan vel legge til at dette er NAV Kristiansund.

 2. Marianne says:

  Bare helt kort: Du har gjort en helt fantastisk innsats for helsa til alle oss som strever med sykdom og forholdet til NAV.

  Tuuuusen takk! Jeg blir varm om hjertet!

 3. Takk for flott innlegg og god innsats!

  Så bra at du kan være konstruktiv slik at vi kan få forbedringer når skuta skal videre på de sju hav.

 4. Elisabeth says:

  Takk Maria, igjen:)

  Din innsats er virkelig gull verdt!

  Flott at Torbjørn Røe Isaksen er engasjert – har tro på ham.

  Klar i tale, og kommer med konkrete tiltaksforslag.

  Opprettelse av NAV-ombud er virkelig noe som behøves.

  Pasientombudet kan hjelpe i forhold til lege og kommune,

  men NAV har på en måte fått seile sin egen sjø.

  Coach – også dette kan bli et flott løft dersom man får dyktige personer på denne jobben.

  Krysser fingre for at ord blir til handling!

  Ta vare på deg selv nå – ønsker deg en koselig helg 🙂

 5. Tove says:

  Hei Maria! Takk igjen for flott innsats og godt innklegg. Beundrer deg for alt du gjør for oss kronisk syke 🙂 Men ta vare på deg selv midt oppi alt dette og pass på å få nok hvile.

  Ha en koselig helg 🙂

 6. Mia says:

  Supert!

  Bare å vite at NAV er "under lupen"-

  jeg har selv sjokkert familie og venner ved å fortelle min økonomiske situasjon

  som lagtiddssyk. Folk flest tror ikke at det er sant!

  Takket være dere, Maria, Anna og fler samler jeg mot til å "komme ut av

  et langtidssyke-skapet" 🙂

 7. mariasmetode says:

  Mia, det du sier der, om å ha mot til å komme ut av skapet, gjør meg veldig glad!

  Det er nettopp en av grunnene til at jeg valgte å ikke lenger være anonym for halvannet år siden, men heller vise ansikt til en med en av de mest omstridte og omdiskuterte diagnoser i nyere tid.

  At du sier det du sier, får meg til å kjenne at denne avkledningen er verdt det hele.

  Hopp ut av skapet når dere kjenner dere klare for det, venner! Dere kommer til å opodage at det er folksomt der ute 🙂

 8. Catalyzator says:

  Jeg har desverre ikke krefter nå til å sette meg fullt inn i saken(e) du beskriver og tankene omkring dette men har en tanke jeg gjerne vil nevne for deg som gjelder NAV og nav-bruker(e).

  Samfunnet generellt er innordnet i en slags firkant for å ha en viss grunnleggende funksjon som alle kan innpasse seg i mer eller mindre, men desverre er denne firkanten blitt for skarp i kantene og har mistet elastisiteten og skyver derved individualiteten ut. Dette er også noe jeg har merket hos NAV, du må inn i en firkant i NAV-systemet og da utslettes jo individets muligheter. Til å med sykdommer / diagnoser er i ferd med å bli firkantede og det er ikke rom for at en kropp har individuelle plager eller problemer, du skal tilfredstille diagnosefirkanten.

  Leste for noen få dager siden om en mann som har tilbud om jobb, mannen trenger bil for å komme seg til å fra jobben med sin rullestol, for å få bil må han først ha jobb… og så går årene…

  Dette er firkantethet !

  Og sånne eksempler kan man se utallige av i ulike situasjoner og med ulike mennesker hvor de blir kneblet av firkanter i NAV-systemet. NAV skal være et NAV ! Navet har utallige armer utad til sine brukeres muligheter og er RUNDT ! Skal NAV kunne bli det som det var tenkt så må det bli rundt i kantene og rundt for sine brukere.

  PS/ Takk for at du finns Maria 🙂 Du er dyktig, kompetent, kunnskapsrik og oppmerksom samtidig som du har en fantastisk evne til å ta til deg og fordøye ny informasjon for så å spytte den ut igjen til noe bedre enn før !

 9. Lars says:

  Så flott, og så flott at du orker å engasjere deg! Hadde halvparten at disse forslagene blitt en realitet, så hadde NAV vært en samarbeidspartner – ikke en motstander slik det som oftest er nå.

  Jeg klarer ikke å la være å belyse noen av de punktene du nevner med noen eksempler:

  Tilgang på jurister og kompetente folk er kjempeviktig! Da vi ville anke vår sak, fikk vi beskjed om at "Nei, beklager, vi har ingen jurister, og ingen som har greie på denne ytelsen her lengre, alle er flyttet i forbindelse med omorganisering…" Det eneste tilbudet var å bli satt over til NAV Forvaltning, og den eneste som hadde greie på vår ytelse der var den saksbehandleren som nettopp hadde avslått vår søknad… Da hjelper det ikke mye at det på hver utsendelse fra NAV står at "NAV lokalt kan hjelpe deg hvis du vil anke vedtaket." Vi spurte hva denne hjelpen innebar, og fikk til svar at det kunne være å se over at vi hadde fylt ut riktig og fått med de vedleggene som krevdes!

  Etterhvert fikk vi en lokal rådgiver, og startreplikken var at "Beklager, men jeg kan svært lite om Folketrygdeloven!" Er det mulig? Vi fikk opplæringsansvaret…

  Beklager, dette ble mye frustrasjoner. Enden på visa ble at vi gikk hele veien, helt til Trygderetten. Og hele veien var det slett saksbehandling. Saksbehandlerne kopierte på alle ledd de tidligere framstillingen, og dro med seg et nærmest injurierende og fullstendig ubegrunnet utsagn fra rådgivende overlege som var tilbakevist av NAV lokalt og all vår spesialistdokumentasjon. Rådgivende overlege var pensjonert allmennlege, og jeg tipper at han knapt nok hadde hørt om vår diagnose. Så motiverte og dyktige NAV-leger er viktig!

  Enden på visa ble at vi tapte også i Trygderetten, over en halv million i tapte arbeidsinntekter og fullstendig utkjørte. Det ironiske var at vi like etterpå fikk medhold fra Fylkesmannen i en klagesak mot kommunen, hvor vi egentlig hadde fått god hjelp, med et lite unntak. Der var Fylkesmannen krystallklar på at dette var et brudd på Forvaltningslovens krav til veiledningsplikt. Jeg håper virkelig noen kan ha energi til å forsøke å prøve NAVs tjenester opp mot veiledningsplikten! Vi har dessverre ikke energi eller økonomi til det… Jeg er helt enig i at et NAV-ombud så absolutt er på sin plass, Sivilombudsmannens uttalelser er jo rimelig entydige!

  Nok en gang, tusen takk for at du formidler de synspunktene du gjør, og at du gjør det på en så flott og god måte som du gjør!

  • Lars says:

   EDIT: …ikke en motstander slik det så alfor ofte er nå.

   Jeg var litt for kategorisk negativ, det finnes flotte folk i NAV-systemet også:-)

 10. Hei Maria!!!!

  Dette var vel flott sagt, Maria!

  Jeg opplevde NAV som et mareritt. Det kunne gått skikkelig

  gale om ikke vi hadde gode naboer.

  Kirken hadde jo kanskje også vært redningen her i Pattaya nå

  garanti for at pensjonen min er i systemet, men NAV vil ikke at pengene skal være hos rette eier. En liten feil med bankkode kunne skapt uhorvelige vanskeligheter for oss. Vi kunne blitt kastet på gaten!!! At det nesten skulle ta en måned for min pensjon kom inn på kontoen er et udiskutabelt mareritt!!

  Men at vi skal betale en dyr advokat for at NAV gjør slike feil skulle ikke vært på tale. Det skulle de vel betalt selv!!!??? Takk for at jeg fikk sagt mitt om NAV.

 11. Mosse says:

  Hos meg, som hos så mange andre ME pasienter, har NAV trampet med sølete støvler gjennom alle seks setningne i sammendraget i St.prp. nr 46 (2004-2005) , og jeg har derfor mistet all respekt for NAV og det de står for – og jeg vet ikke engang om jeg noensinne kommer til å klare å stole på dem igjen heller.

  Hadde jeg gjort en så dårlig jobb mens jeg klarte å arbeide så hadde jeg ganske sikkert fått sparken. Det syke med NAV er at uansett hvor mye du klager på dårlig utført arbeid så kommer du ingen vei, fordi de behandler klagene sine selv.

 12. Solveig Kristiansen says:

  Synes du har formidlet dette kompliserte stoffet på en veldig oversiktlig og informativ måte.

  Det er en veldig, veldig viktig jobb du gjør med å viderebringe brukererfaringer på denne måten.Så får en håpe det følges bredt opp på Stortinget av flere partier og ikke bare brukes som argumenter i en parti-polemikk. – Hvor mye skal NAV-kritikken måtte gjentas før det skjer noe?

  Tror likevel saken har antatt dimensjoner og former i det siste som gjør dette vanskeligere å avfeie som sporadisk enkeltkritikk, slik de ansvarlige har for vane å svare på kinkige spørsmål. Dette takket være lang og systematisk jobbing fra dere målbærerne, inkludert opparbeidede og sårt tiltrengte fora for samling av brukererfaringer.

  Når både ansatte og brukere snakker om en systemsvikt i en etat som forvalter så store menneskelige og økonomiske ressurser bør snart noen skjønne at det må være både politisk korrekt og et forvalteransvar å gjøre noen grep.

  Veldig bra med de konkrete forslagene til forbedringer også.

  For eksempel er ideen med NAV-coach svært tiltalende. Bl.a fordi klientene ville ha følt seg mye tryggere på at man ikke risikerte å rase ned i en fall-lem fordi en har oversett noe, eller mistet muligheter som en ikke visste lå der.

  Om all den energien som det skadelige, indre stresset mange av landets NAV-brukere stadig ris av kunne ha vært transformert ut, hadde det gjort stor nytte.

  Dessverre er dette nå kun en destruktiv energi for hver

  enkelt, og man må mobilisere ytterligere for å balansere opp den, slik at en i hvert fall kan prøve å klamre deg såvidt over null-punktet. Energi utover dette hører oftest hjemme i Elitedivisjonen.

  Etter å ha sett de edle ambisjonene for NAVs tilblivelse nevnt i saken over, kunne en saktens i et lettsindig øyeblikk være fristet til å kalle seg kunde og ikke bruker, for intensjonen er da vitterlig at vi skal betjenes, om det som står skrevet skal tillegges noen betydning.

  En møter dessverre stadig på veldig mange triste og tildels litt ødelagte menneskesjeler som har følt seg som en hvilken som helst tennisball i møte med denne diffuse kolossen med svære, svingende armer. Som en alldeles liten ball uten identitet og med bare et hulk av et pip igjen der selvrespekten før kom til uttrykk,etterhvert som den passerer under eller over nettet.

  Flott at du har sakligheten, kampånden og virkemidlene til å holde saken i stadig bevegelse, Maria.

 13. Catalyzator says:

  Litt på siden av topic…

  Jeg tror vi ser på uførepensjon på en litt gal måte i dagens system !

  I dag er uførepensjon en utbetaling som skal kompensere for inntekt og i tillegg får en ulike stønader ifølge diverse spesielle diagnoseregler osv.

  Det burde heller være slik at uførepensjon var en grunnlønn fra staten for ulempene som uførheten medfører ! Altså at denne inntekten ikke røres, ei heller endres i skattebelastning, uansett hvor mye en ufør klarer å jobbe seg opp til arbeidsinntekt. En vet jo at uansett hvor godt tilrettelagt en jobb er og uansett hvor stor inntekt en ufør klarer å opparbeide seg så er det å skaffe seg og å beholde et arbeid på tross av uførhet en svært vanskelig oppgave for de fleste.

  Et slikt system ville ikke koste staten noe mer i utgifter i trygdeutbetalinger men derimot kunne generere en øket inntekt på arbeidssiden istedenfor og det er en vinn-vinn situasjon. Samtidig vil uføre persjoner føle seg mer respektert som vanlige borgere fordi uførepensjonen er en uføreKOMPENSASJON uavhengig av arbeidsmuligheter og eller arbeidskapasitet ved hjelp av tilrettelegging. Tilrettelegging bør også være en del av en grunnleggende ytelse og ikke som idag hvor man må kjempe i årevis og nesten ligge døende på trappa til nav før en får en stokk å støtte seg til.

  Njæ… det var bare noen tanker på lørdagen…

 14. mariasmetode says:

  Tusen takk for kommentarer og innspill til dere alle sammen!

  Jeg har dessverre ikke kapasitet til å svare på alle kommentarene, men de blir lest, fordøyd og regnet med hver eneste bokstav og hver lillestore tanke og satt stor pris på!

  Jeg nå å prioriterer å bruke mine krefter til disse stuntene, som å snakke om NAV osv og tenker at det er en bra måte å prioritere på og håper at andre er enige i den vurderingen.

  Igjen – takk! Selv om det alstå ikke kommer kommentarer fra meg, leser både jeg og andre dem 🙂

 15. Pingback: Skal trynefaktor telle hos NAV? | Marias Metode

 16. Pingback: Invitert til Stortinget! Vil du bidra? | Marias Metode

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.