"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Maria Gjerpe

Fra innsikt til endring. Jeg er lege, utdannet fra Universitetet i Oslo, og har egenerfaring som syk med langvarig sykdom. Marias Metode har mottatt prosjektmidler fra Fritt Ord. Her skriver jeg om kommunikasjon og sosiale medier, helsepolitikk, langtidssyke og samfunn. Les mer

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Ta deg sammen!

Ta deg sammen! sier vi ofte. Vi sier det til oss selv og vi sier det til våre pasienter, enten inni oss, eller som en lett irritert: «Slik er det bare. Du er syk, vi kan ikke reparere alt. Lev med det!» Pasient og lege har et fellesmål: Sørge for at pasienten faller framover når pasienten faller.

Konspirasjonsteorier og kunnskap

Teorier og påstander skrevet i Tidsskriftet for Den Norske Legeforeningen, "Maktskifte" møter motstand fra dem som er omtalt. Ingen kjenner seg igjen i beskrivelsen. Hva som er trist er å se norske legers eget fagtidsskrift forsøke underminere fremragende norske forskere og deres resultater ved å framsette konspirasjonsteorier på lederplass. Vi burde applaudere norsk forskning og våre forskerkollegaer når de går på nye, solide veier.

Kunnskap og maktdeling

Kunnskap er makt. Sosiale medier utfordrer de tradisjonelle maktstrukturer.