"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Sosiale entreprenører og bærekraftige visjoner

Det er ingenting som gjør meg gladere og mer optimistisk enn å samarbeide og diskutere med sosiale entreprenører. Sosiale entreprenører er som oftest mennesker som har kjent på kroppen det som ikke fungerer i samfunnet. De har et brennende engasjement for å gjøre noe med det – og har bærekraftige forslag til hvordan.

Stinn brakke!

Det er mer som samler de langtidssyke mennesker med kroniske lidelser enn hva som skiller dem. Vi må snakke tydeligere sammen på tvers av diagnosegrupper og pasientorganisasjoner. Det finnes mange diagnosenøytrale temaer. Vi har felles utfordringer hvor løsningene er like.

Nytt skjema for registrering av sykdomsforløp hos NAFKAM

NAFKAM ønsker også å høre negative sykdomsforløp etter LP-kurs og har etter tett samarbeid gjort sine skjemaer enklere å fylle ut. Det er hva brukermedvirkning handler om!