"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

NAVigatøren – din samarbeidspartner hos NAV

28

Skrevet den 21. april, 2012 av mariasmetode

Del innlegget: TW FB

Mennesker yter best når de ikke behandles som esler og forsøkes motivert gjennom enten pisk eller gulrot. Den sikreste vei til motløshet og avmakt er å møte mennesker med maktmisbruk og krenkelser. Strikte, rigide regler skaper mistillit og demotivasjon. Den som trenger bistand trenger møte et «du» og «jeg». Tillit oppstår som limet der folk møter folk. Mistillit der avstanden blir stor. Vi må snakke så vi forstår hverandre. For å snakke sammen, må vi først lytte.

Skal saksbehandleren på NAV primært være en kontrollør, eller en støttespiller? Dokumentasjon er selvsagt viktig, men mye av en saksbehandlers tid går nå bort i byråkratiske kontrolltiltak. Er dette tiltak som hjelper folk tilbake eller til et nytt sted cheapest cialis prices som er bra å være? Det ser ikke slik ut. Kan vi gjøre det annerledes?

Mennesker yter best når de ikke behandles som esler og forsøkes motivert gjennom enten pisk eller gulrot. Den sikreste vei til motløshet og avmakt er å møte mennesker med maktmisbruk, mistillit og krenkelser.

Vi vil alle bli respektert og behandlet rettferdig. Vi vokser med ansvar. Autonomi, å bestemme selv over eget liv og beslutninger som påvirker det, er viktig for oss. Om vi skal utvikle gode tjenester, må det samhandles tett med tjenestebrukerne.

I Regjeringens omtale av NAV slåes det blant annet fast at brukernes behov skal være i sentrum og at offentlig sektor er til for dem. NAV-brukere skal ses på og møtes med samme innstilling som man tar i mot kunder. NAV-kunder møter i liten grad det som NAVs intensjon er. Regjerningen foreslår å opprette arbeidslivcoacher som skal støtte arbeidsgiverne i deres utfordringer i møte med personer med funksjonsnedsettelser. Dette er jo veldig bra! Likevel: hvor er støttefunksjonen til de det gjelder selv; NAV-kunden?

Jeg vil ha NAVigatører! Dette er mennesker som raskt og tett følger den enkelte NAV-kunde og finner gode, individuelle løsninger for NAV-kunden.

Les mitt DEBATTINNLEGG  i Dagbladet om NAVigatører!

Hva tror dere om en slik idé? Del tankene dine i kommentarfeltet til Dagbladet eller her!

28 Responses to NAVigatøren – din samarbeidspartner hos NAV

 1. Flott innlegg og to the point!

  Jeg tenker at burde ikke noen være på "vår side", som

  sloss for våre rettigheter. Jeg kunne ønske at NAV hadde en

  mer problemløsende måte å være på. Ikke lage ekstra problemer.

  Jeg venter fortsatt på ny saksbehandler, har ventet siden oktober 2011.

  Stå på videre!

  • mariasmetode says:

   Det er et sløseri av dimensjoner!

   Mitt inntrykk er at de aller, aller fleste syke og andre Nav-kunder, ønsker noe helt annet enn å bli passive i et system som ikke hjelper det grann. Rask diagnose, rask behandling, rask rehabilitering og en dynamisk tilnærming er det eneste rette. Å bruke all verdens tid på å drive byråkratiske kontrolltiltak, som baserer seg på et menneskesyn jeg ikke kjenner igjen.

 2. bibbi says:

  Takk Maria, for nok et godt innlegg, som jeg støtter.

  God helg.

  Bibbi

 3. Randi says:

  NAVigatører hadde kanskje kunne vært nyttig. Tror jeg har vært ganske heldig med min (forrige) saksbehandler, for etter litt innkjøringsproblemer, har det funka nesten sånn! Og jeg har fått masse støtte. Ser likevel behovet, av godt utdanna personer til å hjelpe oss gjennom systemet…

  • mariasmetode says:

   Så bra, Randi!

   Slikt blir jeg glad for å høre om. Som jeg skrev et annet sted – Nav-saksbehandlere er også bare mennesker, akkurat som vi leger er, og ønsker å se resultater av hva de gjør, at jobben har en mening og at folk får hjelp.

   Det er opp til de som har myndighet til å legge disse rammene å faktisk gjøre det!

 4. Karin Andersen says:

  Veldig klokt og riktig beskrevet.

  Legger inn en link til min blogg der jeg også skriver om dette.
  http://karinandersen.no/

 5. mariasmetode says:

  Jeg VET at også nav-ansatte trenger det samme som nav-brukere: følelse av mening i det de gjør. Å endre systemene kan gi denne endringen, denne motivasjonen, denne følesen av autonomi og å se resultater.

  La oss være enige om at vi ikke kan senke Nav-skuta, men at skuta må styres mot en annen havn. I styrhuset står saksbehandlerne, nav-ansatte, politikere og brukere side-om-side. Bare da får vi skuta på rett kjøl!

  Les gjerne posten "NAV er skuta som ikke kan senkes"

 6. Hei! Jeg trodde det var slik NAV skulle fungere! Har vært i dette systemet siden sykmeldingsåret var omme i 2001, og jeg kunne skrevet mye om en slags trakkasering jeg har møtt der, også noen få gode opplevelser. Men jeg har enda tilgode å møte samme saksbehandler to ganger, de fleste tiltak har skjedd etter at jeg har tatt kontakt, ellers så flyter jeg bare videre i systemet uten kontakt. Da jeg leverte meldekort i stad så leste jeg samtidig litt rundt regler for uføre. I forbindelse med ekstrainntekt for uføre(som er 1G) står det at denne vil bli kontrollert to ganger i året, her skurrer det jo aldeles forferdelig, andre som har inntekt leverer selvangivelse på tro og ære og det er nok, for de som skamfullt må forholde seg til NAV så skal de altså sjekkes to ganger i tillegg! Ergo, du blir allerede sett på som skurk! Var på siden av emnet NAVigatørene, for der skal det stor omstilling til i hodene på mange( ikke alle?)

 7. BAMBI says:

  For et bra ord; NAVigatørene! Likte innholdet også!

  Slik som ferden er nå er det en nedtur for svært mange passasjerer og mannskap, her må det fokuseres på gode og meningsfulle oppLEVElser. Vi er alle i samme båt…

  Det skal jo være en OPPtur, eller hur? Her må det navigeres etter vær og vind! Samarbeid, lojalitet og medmenneskelighet!

  • Punk says:

   Considerably, the article is in raitely the greatest on this noteworthy topic. I agree with your conclusions and definitely will eagerly look forward to your next updates. Saying thanks can not simply just be enough, for the wonderful clarity in your writing. I definitely will immediately grab your rss feed to stay privy of any kind of updates. Pleasant work and much success in your business dealings!

 8. Så sant, så sant. Tusen takk for eit godt ,formulert innlegg.

  Siste møte eg hadde med Nav, var der ei ovenifrå og arrogant handling eg vart møtt med.

  Som sjuk og svakt, føler du deg som ein liten dritt som skal vere glad dei spanderer så pass med tid på deg.

  Når du sitt med lege,nav og arb.giver og skal motta det dei meiner er best for deg, skal du vere frisk for å kunne argumenter i mot.

  Eg var det ikkje.

  Nav lurte på om eg misbrukte alkohol,då eg heile tida har ei blank, matt hinne på augene pga.feber.Eg fekk tårer i augene av at dei kunne spørre om noko sant.

  Heilt normalt, var svaret frå Nav, dette spør vi alle om.

  Vider,"forslår arbeidsavklaringspenger til mars neste år"

  Der dei gav inntrykk av at innen den tid må du no vere frisk.

  MEèn er i dag alvorleg og til tider svært alvorleg.

  Har innsett at eg er langt sjukare, enn eg har villa innrømme. Klart at gulerota er å bli frisk og komme i arbeid igjen.

  KOntakta Nav igjen, då spørsmålet var kvifor ikkje uførestønad i staden for arbeidsavklaringspenger, då hadde eg iallefald betalt mindre skatt.

  Svaret var at dette var det Nav hadde bestemt og då var det sann.

  Å leve for 3000 kr. mindre i mnd. eller ein minstepensjonist skulle vore prøvd av dei som bestemmer lovverket.

  I tilleg til å vere sjuk har eg eit økonomisk stort problem.

  Føler at Nav på denne måten skal straffe den som er sjuk.

 9. mariasmetode says:

  Nav er et system som skulle samordne der den hjelpetrengene tidligere løp rundt med sine papirer. Mye gikk ikke som det skulle gå.

  Nav-ansatte sliter og jobber seg halvt i hjelp i systemer som ikke hjelper noen, frustrerte nav-kunder, som ofte er syke og fortvilte – blir man godt motivert av å jobbe slik? Er det slik en blir empatisk og evner å ta i mot andres sorger og behov for hjelp?

  Tror ikke det.

  Noe må snu dette.

  Vi snakker mye om samhandlinsgreformen for tiden og samhandling må det være over hele linjen. Den gjelder mellom systemene og den gjelder mellom de ulike aktørene som er rundt den som trenger sammensatte tjenester – og ikke minst på mikronivå: Mellom menneskene, som beskriver godt mange steder.

  Jeg er jo lege selv og har alltid tenkt på mine pasienter som "kunder". Jeg tror det er fruktbart i denne sammenheng, når det dreier seg om å finne løsninger som er best for den det gjelder. "Kundebegrepet" kan gjøres smalt eller bredt, men bør som minste felles multiplum i alle fall inneholde "brukermedvirkning".

 10. Lisbeth van Bergen says:

  Det finnes en slik funksjon i NAV. Disse personene kalles for "loser". Har hatt den store gleden av å hatt kontakt med en slik gjennom nær familie. Losens funksjon er å være bindeleddet mellom brukere og systemet. En fast kontakt som er der hele tiden. Som avklarer og hjelper, som tar kontakt med de ulike instansene ved behov, som er en medspiller. Losfunksjonen har vært et prøveprosjekt og er nå under evaluering. Totalt har det vært 18 slike i hele landet. Jeg har undersøkt litt rundt hvordan man videre vurderer dette opplegget, men det ser ikke lyst ut. Trolig vil dette legges ned. Min erfaring med losen er fantastisk. Jeg er av den oppriktige mening at hun har reddet liv. Om staten velger å avvikle denne ordningen har man ikke sett hvilken enorm betydning det har hatt for mennesker som er i sårbare faser av livet sitt. Et press på de bevilgende myndigheter i denne saken vil kunne hjelpe på at noen tar de riktige beslutninger. Jeg stiller meg sterkt bak oppfordringen din Maria.

  • MariasMetode says:

   Hei Lisbeth og takk for kommentar!

   Ja, det finnes et slikt LOS-opplegg i Hordaland, men jeg trodde dette prosjektet skulle være knyttet til psykisk syke, slik det er omtalt her?

   http://www.nav.no/805386714.cms

   Om man kunne klare å trekke veksler på erfaringer fra dette prosjektet over til en ny stilling som NAVigatør, hadde det vært fruktbart! Det finnes ikke enkle, raske løsninger innefor dette feltet. Jeg håper søsterparten av politikerne forstår det.

   • Lisbeth van Bergen says:

    Hei Maria

    Mulig dette losprosjektet kun skulle være for de som har psykiske problemer. Det tilfellet jeg har kjennskap til handler om årevis som kasteball mellom flere saksbehandlere og mange nye og ukjente ansikter. Til slutt sa det bare stopp, og så ble det psykisk.

    Når det gjelder losprosjektet har det vært etablert over hele landet som et prøveprosjekt. Jeg har vært med på evaluering foretatt av samfunnsforskning. Som pårørende har jeg hatt nærkontakt med NAV både før Losen kom inn i bildet, og etter. Det kan ikke sammenlignes. Det gikk fra kaos til struktur og forutsigbarhet og trygghet. Hvorfor man ikke satser på dette i NAV er helt uforståelig. Signalene jeg har fått er at en slik ordning blir for kostbar. Hvordan de vurderer samfunnskostnadene i dette må det nok andre hjerner til enn min for å skjønne. Det eneste positive som kan trekkes ut av en slik nedleggelse er at man utnytter de erfaringene man har fått gjennom prosjektet til å bygge videre på noe nytt. En NAVigatørordning som du foreslår. Slik NAV i dag fremstår er faktisk systemet med på å gjøre folk sykere, dessverre. Men takk til deg som orker tiltross for dine egne utfordringer å ta opp slike kamper.

    • mariasmetode says:

     Har du vært med på å evaluere prosjektet?

     Jeg kan tenke meg at det var stor forskjell, ja!

     Om det er resultater man vil ha, må man tenke langsiktig og investere i folk. Det er usannsynlig kostnadsdrivende å la folk stå utenfor arbeidslivet om de er i stand til og ønsker jobbe. Å betale for sykemeldinger og uførepensjoner er småpenger i forhold til hva det koster å ikke ha folk i jobb.

     Ja, jeg hører og ser det alt for ofte: systemet slik det er i dag gjør folk i mindre stand til å komme seg på bena.

     Jeg har dessverre en medfødt samfunnsengasjement jeg ikke klarer fri meg fra. Sammen med en diger urettknapp, kan det bli litt krevende å plutselig oppdage hvordan velferdssystemet fungerer for veldig mange. Et sjokkerende sløseri av menneskelige ressurser.

 11. Marianne says:

  Heldigvis består ikke verden bare av systemer, men også av mennesker som deg, Maria!

  Vi trenger noen som deg som peker på at Navbrukere ikke er snyltere og unnasluntrere. At vi er syke og sårbare mennesker som trenger en utstrakt hånd. At vi ikke har valgt den situasjonen vi er i, og at hvis vi får den hjelpen vi trenger, så kan vi få det bedre.

  Jeg er enig i at de som jobber i Nav også kan være "ofre" for systemet, men de kan velge hvordan de vil representere det overfor kundene sine.

  Når jeg er kunde i en butikk, og spør etter en vare, så kan jeg møte en ansatt som undersøker om dette er noe de har. -Eller jeg kan treffe en ansatt som VET eller går på lageret og henter. Eller jeg kan treffe en ansatt som trekker på skuldrene og sier, -nei det har vi ikke, når det ikke ligger i hylla.

  Og det er sistemann som får meg til å foretrekke en annen butikk.

  Når vi er Navkunder så kan vi ikke snu i døra og velge en annen butikk.

  Ja det finnes svindlere, det finnes butikktyver, og det finnes bakranere. Men når jeg kommer inn i en butikk så vil jeg ikke behandles som en butikktyv.. eller en raner når jeg er i banken. Og jeg vil ikke behandles som en svindler fordi jeg er syk og banker på døra til Nav.

  -Vel, som sagt, jeg er glad for at du er til! Og det ligger en rose til deg på siden min hvis du vil ha! 😉

 12. Vibeke PV says:

  Jeg liker ikke bruken av ordet saksbehandler, Maria. Det ordet skal ikke brukes om de som jobber i selve NAV-kontoret. Der jobber det veiledere. Jeg bruker ikke det ordet selv i min masteroppgave. Ved å bruke saksbehandlerbegrepet, undergraver vi det NAV-medarbeiderne egentlig skal være: til stede, tydelige og løsningsdyktige. Ergo synes jeg også det blir undergraving av NAV-systemet ved å innføre en slik underavdeling av NAVigatøerer. Ideen er god, men det er allerede mennesker ansatt i NAV som skal ha den rollen. Mange steder er det/har det vært ansettelsesstopp, og presset på de som er der, blir derfor for stort. NAV-kontorene er organisert på ulikt vis, men en veileder i NAV kan ha opptil 200 mennesker til oppfølging. Det er svært mange, og skal man kunne være til stede, tydelige og løsningsdyktige, kan man ikke ha så mange å konsentrere seg om. Det er veilederne i NAV som må skoleres (mer) i veiledningsarbeidet, ikke tilsetting av folk som skal ta seg av kunder. Brukermedvirkningsbegrepet må innarbeides mer, både av veiledere og brukere. Veilederen må bli en medvandrer. Jeg mener at det ikke skal være så vanskelig innenfor de rammene som finnes, men da er det lederskapet i NAV-kontorene som må komme mer på banene. Tenke mer "moralsk" enn "teknisk". Ved den tekniske tankegangen begås det store moralske overtramp, som går ut over veilederne som ikke får nok ressurser til å jobbe med det de skal jobbe med, og som igjen går utover parten som har den viktigste rollen her, nemlig brukeren. Jeg mener altså det må tilføres mer ressurser til det allerede bestående før man begynner å tenke NAVigatør.

  • MariasMetode says:

   Takk for innspill, Vibeke – vi kan godt bruke "veiledere"!

   Men: For å kunne veilede må den enkelte veileder ha innsikt i situasjonen til den som skal veiledes, vil jeg tenke. Du sier at hver veileder kan ha opptil 200 personer som skal veiledes. Da blir det selvsagt at det ikke kan være "veiledning", men at det blir "saksbehandling" – og der er vi ved problemet. Mange opplever jo stor avstand mellom seg og systemet som håndterer dem som pakker i en Kafkas prosess, som beskrevet i Dagbladets kommentarfelt på mitt innlegg.

   Jeg liker godt det du skriver om å tenke mer "moralsk" og ikke så teknisk og stivbent. Jeg tror fleksibilitet bærer i seg mange av løsningene.

   Jeg vet at du har mange gode tanker om brukermedvirkning, Vibeke!

   – Hvordan skal "brukermedvirking" få plass i systemet vi ser i dag?

   – Mener du at veilederne har kompetanse til å ta de beslutninger de er satt til å ta? For veilederen er jo, kanskje problematisk nok, ikke bare veileder, men også en beslutningstager.

   – Hvordan mener du at lederskapet skal endres for at NAV skal fungere etter intensjonen:

   • Brukernes behov skal være i sentrum

   • Offentlig sektor er til for brukerne

   • Organisering må skje ut fra brukernes behov

   • NAV skal være et offentlig apparat der organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur skal gjennomsyres av respekt for brukeren som menneske og enkeltindivid

   • Brukeren skal ha mulighet til medvirkning og innflytelse

   • Rettssikkerhet, likeverdig behandling, personvern

   • Hvordan man møter brukeren og hva man kan gi brukeren handler om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud.

 13. Pål says:

  Jeg vil ha folk som kommer på NAV og vet å ta ansvar for sitt eget liv og ikke "sette seg i fanget" på NAV og sier hva skal jeg gjøre, hva skal jeg tenke, her er livet mitt, bær meg videre. Ja det er mange av det "slaget". Men IKKE alle, det er veldig mange som får veldig god hjelp fra NAV hver dag. Nå er det og sant at NAV-ansatte har veldig mange kunder å forholde seg til 150-200 og da er det ikke lett å drive god oppfølging av den enkelte. Det er jo snakk om ressurser. Men fint at det blir debatt rundt slike ting, husk å ta med solskinnshistoriene og for å få litt balanse 🙂

  • MariasMetode says:

   Ja! Jeg er også opptatt av de gode historiene, Pål! De drukner lett. Det må vi gjøre noe med rundt neste sving. Det er jo av det som fungerer, man lærer mest av!

 14. NAVigatør? Ja. Like bra det som veileder. Forutsetningen er at NAV går veien sammen med brukeren, ikke sitter med henda i fanget og lar brukeren i stikken.

  Selvsagt er det mange som får hjelp, god hjelp av NAV, men desverre er det for mange som ikke passer inn i regelrytteriet, og som NAV ikke er skjeftet for å hjelpe. Da blir det som det blir, avmakt og arroganse.

  Som du sier, "et menenskesyn jeg ikke kjenner meg igjen i." Vi er mange som ikke kjenner oss igjen i det. Var en NAV-ansatt som ringte og skulle ha opplysninger i en sak. Vi svarte som sant var, at primærkontakten kommer i morgen, du må vente til hun kommer. "Det har jeg ikke anledning til" var svaret fra NAV. Er menensker vi arbeider med, Ting Tar Tid, sånn er det bare.

 15. Tone says:

  Som tidligere servicearbeider i noen tiår,og nå ufrivillig mottaker av AAP siden 2001, så kjøper jeg overhode ikke argumentasjon om at saksbehandlere og andre NAV-ansatte har en så vanvittig tøff jobb og skal forstås ihjel i alle retninger for å gi slett service.

  Min erfaring fra arbeidslivet har gjort at jeg har blitt skjelt ut av sure kunder,trua med pistol,rana,forholdt meg til rusmisbrukere og psykisk ustabile,mennesker i sorg…og jeg kunne fortsatt. Jeg har med andre ord i mine jobber (butikk,restaurant o.l) møtt eksakt de samme menneskene i samme livssituasjon som disse stakkars NAV-ansatte. Forskjellen er at alle vet at søker du jobb i NAV vil du hver dag møte mennesker i disse livssituasjonene, du vet du vil få en tøff jobb,og du skal være kompetent til å takle det 100% profesjonelt. Hadde jeg i noen av mine yrker møtt kunder så arrogant og nedlatende som jeg blir møtt på NAV, ville jeg fått sparken om jeg ikke med øyeblikkelig virkning endret min holdning. Når jeg ber om annen saksbehandler pga manglende tillitt,så får jeg avslag grunnet at saksbehandler ikke ser noe mistillit.

  Konkusjon bør være at noe må gjøres, kall det NAVigatør, kall det serviceopplæring, det har egentlig liten betydning hva det kalles bare en endring og forbedring inntreffer gjeldende den måten vi blir møtt,behandlet og informert på i NAV-jungelen.

  • mariasmetode says:

   Hei Tone,

   Ja, noe må gjøres, det er veldig mange enige om, tror jeg!

   Men, og men – jeg har lyst til å si:

   Det ER en svært krevende jobb å være veileder på NAV. Det må vi erkjenne. Det nytter ikke si at "det får dere tåle, dere som jobber der", når vi ser at det skjer noe veldig galt i kommunikasjonen med mange av NAV-kundene. Hva og hvem hjelper det?

   Vi må jo bare kalle en spade for en spade og forsøke finne ut av hvordan det skal bli bedre. Det nytter ikke med beskyldninger og "skyttergraver" lenger. Samarbeid og dialog, der ingen blir definert som noe negativt, eller tillagt egenskaper, må være mulig.

 16. Yzma says:

  Å ha en NAVigatør som kjenner systemet hadde vært gull verdt, spesielt i de aller tøffeste periodene med sykdom. Det er da man trenger noen som passer på, følger opp og kanskje deler opp et kjempeproblem i små, spiselige biter. Men å få til en slik ordning vil kreve midler, kjenner flinke folk som slutter i NAV på grunn av arbeidspresset, og dermed blir det naturlig nok vanskelig å få sin egen NAV-kontakt. JA til nok folk i førstelinjen!

  Det jeg har undret meg over i møte med NAV, er om det finns mulighet for de ansatte å rapportere om ting som fungerer dårlig oppover i systemet. Er NAV en "lærende" organisasjon, eller må fotfolket stilletiende forholde seg til det som er politisk/byråkratisk bestemt? Enhver organisasjon med store omveltninger bør vel ha kommunikasjon både opp- og nedover i systemet?

  Et eksempel kan være arbeidsavklaringspenger. Skal man få disse utbetalt, f. eks. mens man venter på å få behandlet søknad om uføretrygd, må man i prinsippet melde seg arbeidsledig, selv om man er syk og ikke arbeidsledig. Har møtt flere saksbehandlere som ser paradokset, men trekker oppgitt på skuldrene. Hvorfor må vi godta at det skal være sånn? Selv følte jeg meg rett og slett som en svindler første gang jeg gikk gjennom prosedyren (med en NAV-konsulent ved min side).

  • mariasmetode says:

   Godt spørsmål, Yzma!

   Jeg har tidligere skrevet en post om å lære av sine feil og det som ikke fungerer i helsevesenet: "Havarivesenet" mener det er viktig for å utvikle en organisasjon, men vet ikke hva som finnes av systemer for slikt i NAV? Kanskje andre vet?

   Det jeg vet er at det er foretatt flere undersøkelser blandt de NAV-ansatte som går på trivsel og arbeidsvilkår og opplevelsene hos NAV-kundene. De har ikke falt heldig ut.

   Jeg har skrevet flere poster om temaet, hvor det også ligger lenker. Om du er interessert, så sjekk nederst i posten "NAV er skuta som ikke kan synke" for flere lenker, eller søk på "NAV" i søkefeltet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *