"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

fake rolex watches

Det selvsagte i trygdedebatten

104

Skrevet den 13. april, 2012 av mariasmetode

Del innlegget: TW FB

Jeg skal ikke si noe revolusjonerende nytt. Jeg skal si det som er selvsagt for mange:

internet Trygdebatten er en farse!
Skal man le eller gråte? Hver gang trygd og trygdeordninger diskuteres i det offentlige rom, blåser en vind av populisme over landet. Babels tårn blir et gjemmested, der alle griper fatt i den lille fliken av egen virkelighet en kan komme over. Folk hyler i munnen på hverandre og tror de samtaler! Politikere retter oppmerksomheten der de kan sanke billige poeng, ikke der det finnes løsninger. Enkle svar er greit nok – men ikke når vi snakker om mennesker og løsninger på individnivå. For det er mennesker vi snakker om, ikke esler som vi skal tilby pisk eller gulrot. Mennesker som er syke, mennesker som har vært utsatt for traumer eller mennesker som ikke har fått til det som samfunnet krever av dem for å bli betegnet som vellykkede, med mot i brystet og vett i pannen, som ekte nordmenn skal ha. Det kan se ut som årets populistflesk på politikergrillen sitter på de som oppsøker NAV for å få hjelp. Ingen blir sterkere eller friskere av slikt.

our website Heksegryta renner over
I gryta finner vi en sammensausing av frisk ungdom som sliter, betegnet som NAVere, sosialstønadsmottagere og syke som mottar arbeidsavklaringspenger for en periode. Uføretrygdede generelt og unge som blir uføre blandes med begrepet «ung ufør». Med utette skott mellom de ulike stønadsmottagergruppene, blir debatten kun forvirrende. Det dannes stereotypier av hjelpetrengende som slappfisker, døgenikter og systemmisbrukere. Politikerne må i sin retorikk være klar over at de har et ansvar for at disse stereotype forestillingene skapes om oss som er syke og de som trenger hjelp til å finne ut av livet og av arbeid. Debattene rundt trygdesystemet skal tas, men den skal være mer renhårig og basert på kunnskap om flertallet.

buy ivermectin for birds Gressende
Er det noen som tror at flertaller av de som oppsøker NAV for hjelp tjener gress? At de tjener mer enn hva de hadde tjent om de hadde slitt og strevet i en jobb, med sin sykdom, slik som de fleste av dem allerede har gjort tidligere? Think twice! Det finnes unntak om en leter godt nok, men det er helt sikkert at det ikke er økonomisk attraktivt å være uføretrygded eller motta arbeidsavklaringspenger. Man går drastisk ned i inntekt, som kuttes minimum ned til 66% av den du hadde. Det har jeg, buy generic viagra som langtidsyk, smertelig fått erfare. Jeg hadde tenkt å brødfø meg på legelønn og å kunne betale tilbake mitt store studielån uten problemer. Alle ved sine fulle fem forstår at det ikke er en ønskbar situasjon for de fleste å være syk stønadsmottager. Er du forberedt på et slikt kutt? Når du er syk, har du større helseutgifter til medisiner og behandling, samtidig får du altså mindre inntekt. Likevel ser det ut til at enkelte politikere gjentar «det skal ikke være mer lønnsomt å motta trygd enn å arbeide» til det ser ut som om det faktisk ER en generell sannhet at det er lønnsomt å motta stønad. Det er nedrig retorikk.

Norge er et tillitssamfunn.
Vi har bygget et samfunn tuftet på sterk tillit til system og politikere. Vil vi heller ha et totalitært samfunn, bygget på kontroll og mistillit og kollektiv avstraffelse? Tillit kan selvsagt misbrukes. Vi mennesker er komfortsøkende og ønsker minste motstands vei. Få av oss ønsker likevel å kjenne oss som «ubrukelige» og «uverdige». For de aller fleste er verdighet knyttet opp til funksjon, og funksjon er ofte knyttet opp til arbeid. Misbruk er ulovlig, og må hindres for å opprettholde tillit til systemet. Selvsagt! Vi har systemer i dag som skal avsløre og straffeforfølge svindel. What’s the fuss?

Det største samfunnsproblemet er ikke folk som bevisst snylter på systemet.
Det største problemet er de som ikke får tilgang til arbeidsmarkedet av ulike årsaker. Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser tall fra 2.kvartal som tilsier at 78 000 ikke-arbeidende funksjonshemmede ønsker seg jobb. Mennesker som er syke med usynlige sykdommer mangler rask og rett helsehjelp. De bruker mye ressurser på å kjempe seg til rettigheter i systemet, i stedet for å forsøke bli så friske som mulig. Denne gruppen vil kunne vegre seg fra å prøve ut sin arbeidsevne når helsen kanskje en gang blir bedre, fordi de vet at de på et øyeblikk kan miste rettighetene de har klart

å kjempe seg til dersom de ikke likevel skulle klare å jobbe over tid. En slik situasjon må vi finne løsninger for. Den som har en synlig funksjonsnedsettelse blir skviset ut av arbeidsmarkedet som udyktig og gjort til støndadsmottager før en rekker å si «men». Et samfunnsløseri!

De lamslåtte
De som ikke har en sykdom, men er lamslåtte og passive av forvirring og tilkortkommenhet fordi de ikke finner videre vei, kan bli en større gruppe i framtiden. De er et resultat av problemer i forhold til skolegang, følelse av å ikke ha nådd opp, av mislykkethet og sårbarhet, eller «bare» en generell mangel på nettverk som skaffer dem jobb. Verden kan se svært ulik ut for den enkelte borger. Noen vokser opp med de fleste muligheter til å lykkes. Andre lever med omsorgssvikt, vold og usikkerhet, eller bor i hjem der de aldri får oppfølging i forhold til skole og utdannelse. Forebygging er alltid lønnsomt!

Samarbeid – ikke utestenging
Alle grupper trenger hjelp og et åpnere arbeidsmarked. Jeg ønsker meg et NAV og politikere som slutter å si «vi skal være strengere» og bruker all sin tid på byråkratiske kontrolltiltak. Jeg vil høre: «vi skal finne løsninger og lage et arbeidsmarked der det er plass til alle fordi vi ønsker stor grad av sysselsetting». Jeg vil se et bredt samarbeid mellom den hjelpesøkende, offentlige myndigheter, leger, saksbehandlere og, ikke minst, arbeidsgiverne. Takk.

Hør gjerne hva jeg sa på NRKP1, Her og nå om dette temaet.

Jeg kunne ha brukt mange flere ord, men stopper der. La oss bruke kommentarfeltet til å si noe om erfaringer og tanker rundt temaet.

104 Responses to Det selvsagte i trygdedebatten

 1. Utrolign godt skrevet, Maria! Utrolig glad for at du bruker av energien din til å sette fokus på dette 🙂 Husk å ta godt vare på deg selv også 🙂

  • mariasmetode says:

   Det er jo viktig å påpeke at enkle løsninger finnes kun i media og ikke i virkeligheten…så da må det jo sies.

   • Henryk says:

    bjolso diras:@kalle: om det finns ne5gon kraft i Ryssland som ff6rsf6ker motarbeta den agssigreva nationalismen e4r det just de liberaler vars otille5tna meningsyttringar han ogillar Vad e4r det de4r baserat pe5 egentligen? Se5vitt jag sett se5 samarbetar liberalerna med Nationalbolsjeviker och andra nationalistiska och rasistiska grupperingar. Liberaler och nationalister utgjorde huvddelen av rf6relsen Ett annat Ryssland och de har e5tskilliga ge5nger demonstrerat tillsammans. Nationalisten Limonov och liberalen Kasparov har varit rena tandemparet ett slags motpol till tandemparet Putin och Medvedev. De har ofta framtre4tt tillsammans. Gf6r ge4rna en bild-googling pe5 Limonov Kasparov ff6r att se alla tillfe4llen de5 de medverkat tillsammans i olika sammanhang, och hur ne4ra de verkar ste5 varandra.

 2. Dag Blakstad says:

  Tenk om politikere og andre debattanter fulgte dette rådet:
  http://thinkpurpose.com/2012/04/13/the-best-liste

  Ville blitt mindre støy og mer fokus på problemene og menneskene som det hele tross alt dreier seg om.

 3. ella says:

  Godt skrevet!

  Jeg lever selv på trygd og kjenner meg ofte svært lite igjen i ytringer om temaet i media.

  F.eks. var jeg i en god periode "klar som et egg" til å bruke den friske delen av meg i jobb. Men måtte ha assistanse til å komme ut i jobb. Da måtte jeg vente i over 1 år på hjelpen, fordi de måtte ha en legeattest først – hos en lege med lang ventetid. Dette var i mitt tilfelle bare en formalitet…. Og jeg ble ikke friskere av den frustrasjonen dette skapte.

  Er det dette de mener med å bli strengere på at folk skal ut i jobb????

  Så ja til å finne løsninger!! Tror det er her utfordringen ligger, og ikke at NAV bør bli strengere.

  ella

  • mariasmetode says:

   Eksemplet du kommer med, Ella, er bare en av mange eksempler på at tettere kontakt og orientering mot løsninger på den sykes premisser er helt nødvenig. For et sløseri du forteller om!

  • Bah says:

   Antall trygdede øker, spesielt blant unge. Ingen som tror det har noe som helst med holdninger å gjøre? Ikke i det store og det hele selvsagt, men det er absurd å si at ingen unge trygder seg fordi det er behagelig.

 4. Skulle vore mange fleire slike talsrør som du Maria, då hadde vi fått eit bedre samfunn, der mennesker imellom forstår kvarandre. Meir toleranse, empati og respekt.

  Tenk om Nav hadde gjort meir for dei som ønsker å arbeide, i staden for at alle får stempel som unnasluntrere.

  Tenk om Nav hadde forstått kor fælt det er å vere sjuk, om ikkje du skal bli straffa økonomisk.

  Skal du reise 1 veke til utlandet, må du søke Nav om tillatelse. Føler ofte at fanger i norske fegsel har det bedre.

  • Hei Reidun.

   Jeg har hatt store problemer med NAV i Hønefoss. De boikottet meg som bruker, på personlig nivå, ikke profesjonelt.

   Jeg opplevde saksbehandlingsfeil, søknader som ble borte.

   Jeg tok kontakt med NAV for svar på hva som kunne gjøres, i frustrasjon sa jeg at slik som Nav behandler folk(uten respekt)denne hendelsen resultert i at NAV Ringerike anmeldte meg for drapstrusler!

   saken kom for retten og jeg ble enstemmig frikjen av Dommer og 2 Meddommere.

   Når må man søke NAv for ferie i Utlandet?

   Alle som sender meldekort må krysse av om man skal på ferie. skulle bare mangle, en skal da ikke ha betalt fra Norske stat på ferietur.

   Og, når,hvor og hvordan er det sånn at innsatte i Norske fengsel har det bedre enn å være i NAV sitt system.

   I året 2009 fikk jeg fra Nav ca kr. 28000,- livsopphold og botilskudd!!!!!!

   Jeg er gift og kona har minste uføretrygd etter at hun ble skadet da hun var busspassasjer på ordinær rutebuss.

   Er det noen som tror at jeg frivillig oppsøkte helvete på jord, nedverdigelse og sykdom, fremfor å skaffe meg jobb med inntekt som oversteg kr.28000,- året 2009?

   til alle som tror det er lett å FÅ trygd, tar feil.

   Det er fastlegen som i første omgang sitter med ansvaret for pasientene sine vedr. trygd.

   Ser ut til at bedreviterne tror man kan gå til legen å si: jeg vil ha uføretrygd, nå setter Du og jeg(pas) og fyller ut søknad om uføretrygd.

   Til alle NAV-brukere, ta gjerne med en person på evt møter med Nav, kopier alt Du skal levere av papirer, søknader, etc

   Be NAV bekrefte alt de mottar med stemplet mottatt og be de signere.

   Ta gjerne opp samtaler på opptak, men informer på forhånd.

   Mitt argument for opptak av samtaler er min dårlige hukommelse.

   Dette ble veldig mye, vær overbærende med meg.

   Lykke til alle sammen som sliter med NAV.

   Nei,nei og nei- fengsel er ikke noe tess……………

   • oscar says:

    Hei RanietS.

    Har sittet og lest innlegget ditt og blir veldig overrasket….Vi bor i Østfold og jeg kjenner flere som får trygd fra nav.Dette er unge mennesker som egentlig fint kan jobbe hver dag,men som er arbeidssky og derfor har klart å "grine" seg til å få trygd…

    Det som irriterer meg mest er at disse mennenskene (som jeg kjenner meget godt) får en mye høyere bruttolønn pr år enn det jeg har som da jobber i en 100 % stilling og da kan man spørre seg rundt: Hvorfor skal man gidde å jobbe ? Disse menneskene jeg prater om klarer også alt hjemme og gjelder det svartjobbing så klarer de det også,men ikke en vanlig normal jobb ?! Er det rart at folk blir sure og forbanna…Jeg har selv personlig meldt i fra til Nav at folk jobber svart og navngitt både personer og arbeidsgiver,men bryr Nav seg noe om det ? NEI !!!

    Norges systemer er faktisk kun laget for kriminelle,løgnere,latsabber o.l mens de som virkelig er syke og trenger sårt hjelp fra innstanser som Nav…de må sloss for sine rettigheter…..

    Synes det er leit at du skulle møte slike uhøflige mennesker og bli behandlet på en sånn måte,men det er veldig forskjellig fra sted til sted..

    Har inntrykk av at her i Østfold så får alle trygd bare du klarer å lese litt og sette deg inn i dine krav og er du att på til litt sint og slår i bordet så får du trygd innen kort tid.

    Jeg syns det er på tide å ta en skikkelig oppryddning og Nav skulle ha gått igjennom en og en som er registrert hos dem og prøvd mesteparten ut i jobb,for de fleste kan faktisk jobbe men har ille vondt i "vil ikken" det er ihvertfall mine erfaringer,men jeg har samtidig full forståelse for de som virkelig trenger denne stønaden og som ikke klarer å fungere i en jobb.

    Håper ting ordner seg for deg …

    • anette says:

     Helt enig…Sånn er det her på sørlandet også.Mange unge får trygd.De får mer utbetalt enn meg som må ha to jobber for å få det til å gå rundt..De fleste av de som jeg vet om som får trygd,orker det de vil orke..De går på treningssentre 3-4 ganger i uken,reiser stadig på heisaturer både her og der.De lurer på om jeg ikke vil være med…De skjønner ikke at jeg er alt for trett til å orke det,jeg må jo jobbe så de skal få penger…Er en dyp urettferdighet i systemet…

    • trond says:

     Det er ikke person som får trygd som har skylden .Dette stikker jupre . Helt fra man begyner på skolen ,som foresten er noe av det dårligste vi har i Europa.Skal folk jobbe, som jeg tror di aller fleste trygda vil ,må di kunne noe .Det er fan ikke lett å søke på jobb ,når en ikke engang kan skriv .bare det i seg selv er en enorm belatnig for mange flotte mensker jeg kjenner ,som har trygd å skjemmer seg til i enkelte tilfeller ender med selvmnord ,nettopp pga disse snevre innleggene.som for meg mange ser ut til å missunde trygda mensker,Håper virkelig dere tenker dere om føre dere slenger ut uskelige innlegg i stor stil.Ønsker alle en fin dag.

 5. A.F. says:

  Hei.

  Takk for at du belyser alle nyansene i trygdedebatten. Selv er jeg arbeidssøkende, med en liten funksjonshemming og har fått det ene avslaget etter det andre. Jeg har måttet ty til arbeidsledighetstrygd og det er noe av det mest ydmykende jeg har måttet gjøre. Men når arbeidsgivere ikke slipper meg til og det ikke er fortjenstmulig å være selvstendig næringsdrivende nå, så har jeg måttet ty til NAV. Det er noe jeg har gjort med et tungt hjerte og en følelse av skam og verdiløshet. Jeg vil jo klare meg selv.

  Takk for at du snakker ut, for oss som ikke klarer å gjøre det selv. Takk for dette blogginnlegget.

  Jeg håper du blir hørt av alle de "synserne" som "vet mer enn alle andre".

  Og at trygdedebatten blir debattert av folk som faktisk vet hva de snakker om og ikke bare ønsker å slenge ut et ord.

  Ønsker deg en fin dag 🙂

  A.F.

  • Gjermund says:

   Husk at det å "klare seg selv" er avhengig av godvilje fra

   både NAV og arbeidsmarkedet. Det er mennesker som har skapt

   systemet der penger er en nødvendighet for å overleve.

  • Reidar says:

   Oscar og A.F:

   Dette med at så mange unge mennesker går på/får trygd i dag er hårreisende, men at de har en høyere "lønn" enn de som jobber hundre prosent er vel å ta litt i? Jeg kjenner en kar som har celebral parese og som pga. dette fikk innvilget uføretrygd i relativt ung alder (han kom innunder regelen "ung ufør"). Mener han for tiden har noe sånt som ca. 13.000,- utbetalt i måneden. Dette er i og for seg ikke lite, men jeg tenker at de fleste som jobber hundre prosent tjener mer enn det.

   Samtidig kan man jo si at det er mange som jobber ræva av seg og ikke har stort høyere nettolønn (det var kanskje dette dere tenkte på?). Kjenner ei som jobber i barnehage som virkelig står på og gir alt av seg selv. Hun har kanskje et par tusen mer utbetalt enn ham i måneden. Ser man sånn på det er det ikke spesielt rettferdig, men jeg tipper at han jeg kjenner gjerne skulle ha byttet med "barnehagetanta" hvis han hadde kunnet.

   Er ellers enig i at systemet burde ha vært strengere slik at det ikke nytter å "grine" seg til trygd. Det virker som om det er for mye synsing ute og går i psykiatrien, samt en gjeng med fastleger som ikke klarer å si nei og/eller stille krav til klientene sine.

   Så sant det ikke er snakk om en alvorlig fysisk lidelse som ikke ikke kan helbredes eller leges over tid, burde faktisk intet menneske under 35 år bli varig trygdet. Alt annet bør prøves før trygd, og da mener jeg absolutt alt! Trygd er nok på mange måter blitt den nye folkesykdommen:
   http://stavrum.nettavisen.no/?p=4809

 6. mariasmetode says:

  Ønsker bare legge inn en lenke til et godt innlegg på Dagbladet:

  http://www.dagbladet.no/2012/04/12/kultur/debatt/

  I kommentarfeltet er det en lege som skriver:

  "I mitt arbeide som lege har jeg enda ikke møtt en eneste sykmeldt som ikke VIL tilbake i arbeid. Uføretrygd oppleves nesten bestandig som et nederlag, og for mange er det forbundet med skam. Alle jeg har fylt ut uføresøknad for (dette er nemlig ikke noe pasienten bestemmer selv, det kreves en medisinsk vurdering) har ønsket at de i stedet hadde kunnet arbeide. Det er helt sikkert mulig å oppdrive enkelttilfeller som ikke vil, men dette er absolutt helt marginalt, og slike hypotetiske enkelttilfeller bør ikke få være styrende for den politikken vi vedtar – rett og slett av hensyn til og respekt for alle ufrivillig uføretrygdede."

  ….og det er så sant som det er sagt.

  • Morten says:

   Det er en sannhet med store modifikasjoner. De fleste vil ikke bli uføretrygdede, det stemmer, men det er også en rekke grupper som vil. Det er mange som mener at de er så gamle at de ikke lenger kan jobbe når de har kommet opp mot midten av femtiåra, dersom de er fra Irak, Marokko eller andre land hvor flertallet i den alderen faktisk er på slutten av livet og har liten restarbeidsevne. Disse gruppene har det med å finne frem til leger som har lettere for å uføretrygde. Alle som er en del av et miljø hvor det å bli uføretrygdet ikke er et nederlag, men en "rettighet" har tilgang på informasjon om hvem disse legene er. Dette gjelder også den gruppen nordmenn som sliter med sosial marginalisering og ofte har et usunt høyt forbruk av alkohol. Mange av disse er defacto også uføre fordi de har gått for lenge uten aktivitet og derfor ikke lenger har tilstrekkelig funksjonsevne til de sosiale og praktiske krav som å utføre et arbeid setter. Detfor er det så viktig at unge mennesker ikke blir gående på stønader, men har aktiviteter eller arbeid.

 7. Lisbeth K. says:

  Dette var bra skrevet og "to the point" som vanlig fra deg Maria. Sett i lys av hvordan samfunnet stadig forandrer seg, blant annet med flere som lever med kroniske sykdommer, blir det viktigere og viktigere å ha et inkluderende samfunn der det ikke er så rart å jobbe selv om man har redusert funksjonsevne. Dette er selvfølgelig noe som hver og en av oss må jobbe med i forhold til holdninger og syn på hva som er mulig å få til. Spesielt viktig er det likevel at politikere (og andre samfunnstopper) snakker på en måte som er med på å fremme positive og aksepterende bilder av mennesker som i perioder trenger noe ekstra for å klare å fungere på jobb og hjemme. Ringvirkningene av at holdninger til, og mulighetene for, mennesker med funksjonsnedsettelser endres vil merkes positivt på alle nivårer i samfunnet tror jeg. Klem 🙂

  • MariasMetode says:

   Ja, akkurat, Lisbeth 🙂

   Det handler som du sier om å lage positive holdninger, ikke disse negative, som nå ser ut til å være populært å spre om seg med.

   Blir noen sterkere eller friskere av det? Neppe.

   Blir det lettere å falle framover og å se muligheter? Neppe.

   Blir det lettere å finne løsinger for de som er syke og trenger bistand? Neppe.

 8. bibbi says:

  Takk for dette innlegget Maria. Det dekker det meste av hva jeg føler rundet denne usolidariske trygdedebatten.

  Jeg har ikke et øyeblikk likt å gå på tryggd.

  Jeg har ønsket å være et helt vanlig menneske, med jobb, familie og en vanlig inntekt.

  Jeg har brukt år for å få hjelp innen psykisk helsevern, og år på å bli hørt av Nav, og skulle mer enn gjerne vært hele runden foruten, men dte kunne jeg ikke. Helsen min tilsa ikke det.

  Så da sitter jeg hjemme. En hverdag med svært lite in-put, en helse jeg må ta hensyn til, og en økonomi som stadig bekymrer meg, uansett hvor flink jeg er til å budsjettere.

  Ferie kan jeg bare drømme om, likedan et bosted jeg eier selv.

  Jeg ser for meg, at her skal hullene i landets pengesekk tettes, og da tar vi de svakeste gruppenen først. Blir ikke det å skyve problemene rundt?

  Ha gjerne en trygdedebatt, men ikke gå til angrep på de som fra før har minst. Det må en annen type debatt til, og den bør handle om mer enn penger.

  Har det i dette tøffe samfunnet, om krav til effektivitet blitt større forskjeller, og blitt vanskeligere for unge mennesker å henge med på denne runddansen? Trengs det en debatt rundt våre verdier og hodlninger? Alle kan ikke bli rike og berømte. Alle kan ikke ta universitetsutdannelse. Hva med å spørre hva de unge ønsker seg ut av livet sitt? Hva med å lytte mer til deres behov og ønsker, ut i fra den verden vi lever i, for den snurrer i en farlig fart, og ikke alle greier og henge med.

  Det bør være et samfunn der alle får plass, men slik er det ikke i dag.

  Å stramme pengesekken, tror jeg vil føre til, ate lendigheten tyter ut et annet sted.

 9. Graylady says:

  Takk Maria for at du finner de riktige ordene, beholder roen og prøver å gi av den til oss alle.

  Du greier å nyansere der pressen og politikere ikke greier det. Tenk om søken etter mulighetene kunne bli større en kontrolltiltakene. Klart vi mener det ikke skal snyltes, uansett om du får beskjed om å skrive nei der du vil skrive ja og omvendt.

  Jeg er så sliten av den debatten som har pågått siste tiden, den er så respektløs og egoistisk.

  Det er godt at vi har noen slike dyktige talspersoner som deg.

 10. Bra blogg, Maria!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett! Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  • mariasmetode says:

   Kjempefint, Magne!

   Jegg håper denne og andre innlegg er med på å nyansere debatten.

   Etterhvert må det vel bli artikler som kommer med forslag til løsninger også 😉

 11. Jeg er så lei av at resultatet kritiseres, men aldri det som leder til resultatet. "Resultatet" kan være f.eks innvilget uføretrygd. Det ligger mange år og mye vondt bak resultatet, men dette hentes aldri fram i media, ei heller i diskusjoner på nett. Jeg tror det blir for avansert og folk flest liker det enkle som er mulig å forholde seg til. Det er så mye lettere å tenke sort/hvitt enn å se nyansene.

  NHO er tydeligvis fornøyd med sin innsats for å inkludere mennesker som trenger tilrettelegging for å kunne bidra i arbeidslivet og de snakker om "verdig trengende". Dette er et språk som skaper avstand mellom de som mestrer og de som ikke mestrer arbeidslivets krav. Å jobbe litt fungerer dersom man fungerer til bestemte tider, ikke dersom man er ustabil arbeidskraft.

  Lenken til NHO: http://blogg.nho.no/blog/trygdefaktoren/

  I debatter om trygdesystemet savner jeg nyanseringen og forståelsen for hva som ligger bak tallene. Og jeg savner kritikk mot bedrifter og andre arbeidsgivere – det er ikke kritikk av mottakere som gir flere arbeidstakere.

  Jeg har skrevet om dette i blogge min i går, les gjerne (lenke under).

 12. Anne says:

  Nok en gang, Maria. Du gjør en så flott innsats 🙂

  Håper inderlig at politikere og NAV leser her også da.

  Dette kan vel nesten ikke spres nok!!

  God helg!

 13. Roid says:

  Tusen takk for et velformulert og konstuktivt bidrag i debatten. Jeg blir så glad for at de som har kunnskap tar til orde. Kunnskap fra "alle" kanter.

  Kan vi lytte til Maria og stå sammen for at flere skal få plass i arbedislivet?

  Kan antallet på forskjellige stønader sees i sammenheng med oppfølging, behandling og tilbud til de som havner utenfor? Da tenker jeg på både barneværn, helsetilbud, rusomsorg og medmennesklighet.

  Finnes det barn som planlegger sin fremtid som trygdemottaker?

  Nei!

  Ingen vet hvem som rammes. Tenk om det hadde vært deg eller en av de du er glad i som plutselig skal leve et liv i skam og uverdighet.

  Er ikke alle mennesker like mye verdt?

 14. steinar vaage says:

  Kjempe innlegg, tror kansje dette er noe av det beste eg har lest i denne debatten. Takk for sakligheten.

 15. anonym mann says:

  Veldig frydefullt å lese. Du burde hatt en varm klem for denne artikkelen. 🙂

 16. Sven-Inge Schult says:

  1000 1000 masse hjertelig takk for et meget velformulert innlegg og at for at du står frem på denne måten, ønsker deg masse lykke til og et godt liv videre 😀

  Mvh meg 🙂

 17. bb says:

  Takk. Du satte ord på det jeg hadde lyst til å skrike ut hver gang jeg ser denne fordummende debatten i media.

 18. Sofie says:

  Fin artikkel som setter søkelyset på et viktig debatt. Jeg har selv jobbet med yrkesrettet attføring i ti år, som saksbehandler på NAV. Ble kreftsyk selv for to år siden fikk kjenne systemet på kroppen. Før jeg ble syk skiftet jeg jobb og begynte i en annen type bedrift. Etter å ha jobbet med tilrettelegging av arbeidsplasser for folk som har vært lenge ute av arbeidslivet, forventet jeg tilrettelegging for meg også når jeg kom tilbake etter operasjon, langvarig cellegiftkur samt stråling. Behandlingen tok halvannet år. Det jeg opplevde da jeg kom tilbake var at leder ikke hadde peiling på å få folk tilbake etter langvarig sykdom. Dette er en kjempeviktig jobb for å forhindre at folk blir uføretrygdet. Jeg tror man må sette ressurser inn på opplæring av ledere for å forhindre utstøting i arbeidslivet. Man er veldig sårbar etter å ha vært alvorlig syk og det krever mye av arbeidsgiver for å tilrettelegge. Opplevde mange flinke arbeidsgivere som tok tak i dette og ansatte folk med yrkeshemninger da jeg jobbet med yrkesrettet attføring, men er også mange som ikke har peiling på dette, disse trenger hjelp og opplæring…

 19. En meget god kronikk.

  Et av problemene man faktisk kan støte på hva angår Nav når man kjemper for sine rettigheter og er syk, vil jeg presentere her:

  Den fastlege jeg hadde fra desember 2011- februar 2012 – Dr. (…) v. (…) i Oslo, har evt. blitt instruert av Nav til å omgjøre legeerklæringen han sendte inn på meg til Nav Trygd 23.01.2012 der han erklærte meg 100 % ufør, samt konkluderte med at jeg dessverre aldri kom til å bli frisk.

  BEGRUNNELSE FOR ALVORLIG PÅSTAND:

  Legen sendte nemlig Nav en ny legeerklæring kun to dager senere – datert 25.01.2012 med totalt endret ordlyd på nytt skjema som forøvrig hadde likt oppsett hva angikk standardspørsmålene fra etaten.

  Jeg siterer legen fra begge erklæringene:

  23.01.2012 – ordrett utdrag fra legeerklæringen:

  "Det synes ut ifra en totalvurdering riktig å erkjenne 100 % uføretrygd for denne pasienten(…) Hun vurderes som ikke lenger arbeidsfør (…) Hun er omfattedne utredet tidligere – noe hennes meget omfattende journal viser. Det er også søkt Nav om ulike tjenester fra andre leger tidligere (…)

  (NAVSKJEMA: anslå varigheten av sykdom, skade (ev. lyte).

  Legen: "Dessverre antatt livslangt"

  (NAVSKJEMA): Anslå varigheten av funksjonsnedsettelsen) Legen: "Som ovenfor".

  (NAVSKJEMA: Anslå varigheten av den nedsatte funksjonsevnen) Legen: "Som ovenfor"

  I avslaget fra Nav Trygd, datert 02.02.2012 – anføres som hovedgrunn på side 2 det følgende:

  "I legeerklæring av (merk datoen) – 25. januar 2012 anfører legen at varigheten av sykdom og funksjonsnedsettelse er usikkert, men at det kan være mye å hente ved å få til hyppigere ansvarsgruppemøter. På bakgrunn av sakens medisinske opplysninger kan NAV derfor ikke se at all tilgjengelig behandling er forsøkt. Behandlingsvilkårene i folketrygdlovens § 12-5 anses dermed ikke oppfylt".

  Da jeg like etter sjokkert konfronterer legen med avslaget – fullstendig uvitende om at han hadde sendt Nav enda en – og denne gangen totalt motstridende erklæring og spør ham hva i all verden Nav Trygd mener med å fremsette en slik absurd påstand – og det attpåtil med "feil dato" i konklusjonen, stiller han seg fullstendig uforstående til dette, utelater essensiell informasjon overfor meg, LYVER glatt om egen vanvittig meningsløse agering – og projiserer hele fadesen over på Nav (kort oppsummert fra båndopptak):

  "Nav hadde misforstått ham fullstendig og de hadde valgt å gjøre det med vilje, for han hadde kun purret på Ansvarsgruppemøter i sine senere forsendelser til etaten!"

  25.01.2012 – Her er legen ordrett sitert fra sin andre legeerklæring som han sendte Nav kun to dager etter at han hadde sendt inn den første – fullstendig uten min viten.

  (Jeg oppdaget dette enestående sviket først flere uker senere, da jeg hele seks ganger i mellomtiden hadde purret på å få utlevert min journal fordi jeg ante noe var galt – uten å bli hørt. Denne ble sendt meg først når jeg truet å gå inn med advokat):

  (NAVSKJEMA: Anslå varigheten av sykdom, skade (ev. lyte)

  Legen: "Usikkert, det er helt sikkert masse å hente på å få til en konstruktiv prosess for henne med hyppige ansvarsgruppemøter"

  (NAVSKJEMA: Anslå varigheten av funksjonsnedsettelsen) Legen: "Som ovenfor"

  (NAVSKJEMA: Anslå varigheten av den nedsatte arbeidsevnen) Legen: "Som ovenfor"

  Jeg har selvsagt byttet fastlege på grunn av dette enestående tillits- og lovbruddet og arbeider med å sende inn en alvorlig klage på ham til Pasientforeningen.

  Legen vil med dette motta et pålegg om å forklare seg, og da vil fremkomme om han har agert helt på egen hånd, eller om han har blitt instruert av aktører i Nav som overhodet ikke ser seg komfortable med at legen presenterte den første "lette løsningen" hva min søknad angikk.

  Når dette har blitt gjort mot meg – hvis saken forholder seg slik jeg har all grunn til å tro, er det rimelig grunn til å anta at slik form for praksis utøves mot flere mennesker som søker ytelser fra Nav.

 20. Odd Storsæter says:

  Viktig innlegg. Det er et problem når det sauses sammen flere trygdemåter og kommer med mye moralisme.

  Men jeg tror at NAV reformen var for alltomfattende. Ved å klaske sammen rehabiliteringspenger, attføringspenger og midlertidig uførestønad (MUST) fik man enklere utregning, et teknisk kontrollsystem med meldekort, men for liten tid til personlig oppfølging. Et annet problem er at det ikke er noe varighetskrav i AAP systemet.

 21. mariasmetode says:

  Hei alle sammen,

  Tusen takk for alle kommentarer! Jeg må ta en felleskommentar akkurat nå.

  Mange av dere har vonde erfaringer. Mange av dere ønsker dere ikke var i den situasjonen dere er i.

  Mange av dere har veldig verdifulle erfaringer å bidra med for hvordan vi kan gjøre tingene anerledes.

  På hvilken måte skal vi, i praksis, ha oppmerksomheten rettet mot å finne ressursene, sikte mot samarbeid og løsninger?

 22. Akkurat! Jeg hadde jo forventet at min kommentar ville avstedkomme en form for reaksjon, men…

 23. 1 skuff til skruer,1 says:

  1. Arbeidskontoret.

  2. Trygdekontoret.

  3. Sosialkontoret.

  Det var før i tiden.

  Klar inndeling.

  Hvert sitt kontor.

  Alt dette er slått sammen i en DIGER

  organisajon.

  Ikke rart folk roter sammen begrepene når kommoden er full av rot.

 24. 1 skuff til skruer,1 says:

  Kanskje IKEA kunne gi NAV noen gode råd om "ordning

  ock reda". Tenk på garasjeopprydding eller " skrekkepisoder av "Sinnasnekkeren". Det ligner.

 25. Ege Denne says:

  Det jeg har å si til dette, finner du i kommentarfeltet i bloggen Mormors Klagemur.

  Her: http://www.starbear.no/mormor/2012/04/13/en-drom-

 26. Tage says:

  Trygdedebattene er preget av en tildekking av de egentlige årsakene til til vårt trygdesystem.

  Hvis retten til arbeid, hadde vært lovfestet og arbeidsgiver var pålagt å ordne passende arbeid, så ville problemet vært løst.

  Imidlertid ville slike ordninger ødelagt bedrifters konkuranseevne og det har aldri vært noe praksis for slike ordninger. Derfor kommer felleskapet og tar seg av de overflødige i krisetider, samt står for fleksiblitet for arbeidgivere, som bruker folk og kaster dem, når de ikke lengre er fleksible nok.

  Under den store omstillingen av det sosialdemokratiske statsbedriftens system. ble foilketrygden tatt ibruk for å gi friske og arbeidslystne mennesker ventelønn og førtidspensjonering. Bedriftene slapp altså å ta ansvar for kostnadene med omstilling.

  Vi har etablert ett håpløst utdanningsystem, som presser ungdom,som ikke henger med på skole ut i jobber med stor konkuranse fra invandrere, slik settes disse to gruppene opp mot hverandrer og brukes kynisk av politiker.

  Den økte konkuransen vi tilstreber, er med å skaper "tabere" økt konkuranse skaper ikke flere vinner, men tapere. I stedet for å ta ansvar kaster politiker seg over de svake gruppene og gir disse skylden for sin mislykkede politikk.

  Hele tiden gir de vanlige folk, skylden for problemer, de selv har skapt, politikerene.

  Etter å ha arbeidet i 47 år under tildels tøffe arbeidssituasjoner, kom en periode hvor sykemelding, ble aktuelt da var 1 år uansett om sykdommen krevde 16 måneder eller mer. Slik tvinges folk over på trygd og blir hakkekylinger for politikker som har skaffet seg guldkantet etterlønn, pensjonsordninger bedre en de fleste.

  Vel inne i pensjonsalder, er man på nytt ærklært som ett problem. Eldrebølgen vil ødelegge hele landet.

  Statoil angriper pensjonsordningen til folk på plattformene og forsvarer samtidig lederens guldpensjoner. Argument? De kan ikke røres for de er inividuelle!

  Etter 60år med faglig kamp og ett samfunn full av verdier, står vi fortsatt overfor de samme klasseholdninger. Eneste forskjellen er at mange AP folk, har flyttet til Vestkant og skaffet seg inividuelle lønns og pensjonsordninger, vi andre bare kan drømme om.

  Solberg er opptatt av "trygdemissbruk" og kjører igang valgkampen 2013, men ikke ett ord om alle etterlønnsordninger og pensjonsavtaler, politikkere i ulike nivåer har skaffet seg. Ofte med andre inntekter og lønninger som holdes skjult, når etterlønn skal utregnes. Blir de tatt er det ikke snakk om påtale, men de fremstår som helter, når de gjør opp for seg. Svindlerene!

 27. Catinka!!!!!!!! says:

  Synd at folk tror at det er lett å få uføretrygd her i landet.

  Kjenner flere som ikke er i stand til å arbeide og dette er min erfaring på hvordan prosessen kan foregå.

  1.Først må man ha en diagnose fra legen. Han gir sykemelding for ett år.

  I mens krever Nav diagnose fra spessialister som de har godkjent.

  2.Så får man arbeidsavklarings penger i minimum 4-5år, og noen har gått på det i over 15 år. Mens man får arbeidsavklaringspenger så må man enten drive med jobb trening, eller gå til godkjent behandling.

  3.Hverken legen eller Nav`s saksbehandler sier at nå går du over på trygd og dermed så går som regel åra med AAP.

  Eller det blir nevnt, og dermed så kreves det nye spesialist erklæringer som Navkontorets egen lege skal godkjenne.

  Det er vanskelig å få uføretrygd og det skal det også være.

  • Perfrekt beskrevet, men du mangler delen der man ikke kommer frem til saksbehandler fordi hun/han ikke er på jobb, eller fordi du har blitt tildelt ny, og alt det mentale stresset det medfører å aldri ha råd til noe og aldri ha ferie fra helvete du lever i, aldri feriepenger, du vet ikke lenger når det er helg, overrasket over at folk må på jobb etterhvert, vil bare drikke alkohol for at tiden skal gå fortere, aldri noe arrangement på jobben å se frem til, ingen kollegaer heller, så du blir ikke kjent med noen nye mennesker. Døgnrytmen forsvinner og tilslutt er hele dagen bare definert av en kaffekopp og leggetid. Å VÆRE SYK! Å VÆRE ENSOM! Å VÆRE PÅ RANDEN AV GALSKAP! Å IKKE VITE HVA TID ER LENGER!!!! Det er sånn det er å være ufør. sånn er det. ER.

   • Burt Eirik says:

    Ikke glem ondskapen og skadefryden de nav ansatte åpenlyst viser deg.

   • Jon says:

    Der traff du bra!! Jeg har vært under attføring/ Aap i fem-seks år, jeg forsøkte faktisk i et halvt år, flere ganger i uka å få tak i min saksbehandler, slik at vi kunne få til en plan på hvordan de skal kunne hjelpe meg tilbake i arbeidslivet. På sentralbordet fikk jeg beskjed om at saksbehandler ikke var inne. Dette skjedde flere ganger i uka, i som sagt et halvt år. Da fikk jeg beskjed om at saksbehandler hadde vært sykemeldt hele tiden!!!! Etterhvert fikk jeg ny saksbehandler, og det bedret seg litt.

    Nå for et halvt år siden, ringte jeg de igjen og fikk tak i saksbehandler, for å meddele at på tross av diagnose var jeg ivrig etter å komme i jobb. Han sier da at siden jeg er arbeidssøker, setter han meg over på dagpenger. Det viste seg etterhvert at jeg ikke hadde krav på noe dagpenger, da jeg hadde vært for lenge uten arbeid. Dette fikk jeg heller ikke beskjed om, men fant det ut da jeg ventet utbetaling.. Dermed ble det en mnd uten inntekt… Og måtte ta det videre på sosialen etter dette. Det er ikke lett å få en jobb etter 6 år som sykemeldt, det virker som søknadene går i nei-bunken med en gang, og med alt stresset med å smiske med sossen og jobbsøking, er jeg redd for at sykdommen skal blusse opp igjen, den blir nemlig utløst av stress…

    For alle som tror dette er moro og lett, dere kan tro om igjen!! De som lever på trygd må klare seg med halvparten av en vanlig lønn, de får aldri reist, eller kjøpt seg noe fint de har lyst på.Drikke litt i helga, eller spise en god middag ute kan man bare glemme, og man blir asosial, fordi man aldri har penger til å være med på noe.

    Jeg må i alle fall klare meg med 8500 i mnd, og det er ikke mye igjen der etter husleie og strøm. Men jeg har en mistanke om at hvis man er narkoman eller innvandrer, så får man mye mer.

    Men jeg er enig i at hvis man har muligheten til å jobbe, bør man ikke si nei til jobb!! Men det er jo ikke Nav som formidler jobber? Jeg har i alle fall aldri fått jobb gjennom Nav, det beste de kan komme med er latterlige organiserte "oppsamlingskurs" og noen tiltak hvor man kan jobbe på vernede bedrifter for å få arbeidstrening. Man blir ikke motivert til å jobbe når man blir satt til å gjøre en jobb som en ape kunne klart!!!

 28. hege says:

  Er å uretferdig,jeg ville jobbe men nav sa til meg at ingen ville ha meg i jobb,pga skaden min i ryggen så jeg vet ikke helt jeg

 29. Tusen takk for at du opplyser "de friske" med ord jeg ikke får til. Du skulle hatt medalje!

 30. runi says:

  vel en liten bakside med aetats press er at nav forlanger inntensiv oppfølging av feks sykemelte ,nav er på riktig spor men flere og flere faller ut pga krav osv og dessverre flere og flere tar sitt liv….en arb kolega ple sybba ut av arbeid plassen og ble satt på gata……ble pressa av arb giver og nav og nå død 19 år….og jeg vet om flere….så jeg mener at nav må vise forsiktighet med press eller er ikke liv noe vært noe mere

 31. Veldig bra innlegg, Maria!

  Det er jo sant som du sier at her er det mange innfallsvinkler som sauses sammen, og som mange ganger før faller man ned på populistiske utsagn der pekefingrene rettes mot enkeltindividet – den som mottar trygd.

  Som sosiolog reagerer jeg på at man tror enkeltpersoner kan klare å fikse alt. Vi lever ikke uavhengig av samfunnsstrukturer, regler, normer, andre mennesker. Det er ikke slik at om jeg blir syk så kan jeg bare kjempe og bestemme meg for å bli frisk, jeg må for eksempel forholde meg til ventelister og køer slik andre har skrevet om over her. Det å da eventuelt skulle bli avspist med 70 kroner om dagen å leve på er jo en hån.

  Så savner jeg også en større oppmerksomhet rundt arbeidsgivernes rolle i det hele i denne "debatten". I dag kom jeg over et innlegg som jeg fikk lyst til at flere skulle lese, så jeg håper det er greit at jeg legger det inn her. Det er skrevet av ei som selv har jobbet som vikar "på gølvet", der de tyngste jobbene er, der kreftene og helsa blir skviset ut av deg før du til slutt blir slengt over til NAV: http://gjenstridig.blogspot.com/2012/04/de-rike-d
  Det gir også mye å tenke på.

  Takk igjen for et godt innlegg, og for at du er en tydelig og god stemme i samfunnsdebatten rundt langtidssykdom, trygd og velferdssamfunnet!

  • mariasmetode says:

   Takk for klok og kunnskapsrik kommentar, SerendipityCat!

   Ja, det er raskt å glemme at ingen av oss lever i et vakum, heller ikke en som er syk.

   Jeg er enig med deg og har etterlyst det samme flere ganger: Hvor er arbeidsgiverne? Lønner deg seg for dem å dytte sine ansatte ut i AFP? Er det for strevsomt å tilrettelegge for de som har nedsatt funksjonsevne? Er de usikre på hvordan de skal håndtere den som ikke fyller rammene 100%?Er dte greit for dem å ha en viss prosent i en "pool" av mennesker som er i omløp i arbeidslivet slik at de har et utvalg arbeidsgivere å plukke fra?

   "Folk flest" og veldig mange av de som uttaler seg i denne debatten har kanskje ikke så stor erfaring med "gølvjobbing" eller hvordan det er når en "faller utenfor og inn i NAV-systemet"?

 32. Pingback: Skammens penger | Mormors klagemur

 33. Synnøve says:

  Først og fremst synes jeg det er bra at man diskuterer dette, kanskje de som bestemmer begynner å høre etter om mange engasjerer seg. Mye og mangt kan sies om NAV, ofte hører vi det som er dårlig, ikke så ofte gladsaker. Det er synd synes jeg. Men jeg vet og tror at det skjer mye som kan kritiseres. Det jeg har lyst til å si, ettersom jeg er en av dem som jobber med å få folk tilbake inn i arbeidslivet, eller kartlegge saker og gjøre dem klar til en vurdering om varig eller tidsbegrense uføretrygd, er at et problem slik jeg ser det er at vi er for få mennesker som jobber med menneskene på NAV. Jeg skulle ønske vi fikk mer tid til å bli kjent med brukerne våre, slik at man klarer i fellesskap med det menneske man møter å treffe rett, uansett og det er snakk om en vei tilbake til jobb, eller til et liv der man skal fylle det med andre meningsfulle aktiviteter som gir livskvalitet. Tror ikke på hastverk og lettvindte løsninger som 70 kr dag. Synes politikkere bør bli flinkere til å se hva som fungerer og det er god oppfølgning. Så mindre tid på papir og mer tid til mennesket !!!

 34. Jeg er alvorlig sinnslidende, og er ufør. Har ikke mulighet til annet enn å leie kommunal bolig, og det er dyrt. Hår husleia er betalt sitter jeg igjen med 6000,- som skal dekke alt annet.
  Begynnelsen av året – før jeg får frikort – er spesielt hardt, da jeg går på en rekke dyre medisiner.

  Jeg spiser sjelden & dårlig middag, og kostholdet er i det hele tatt så som så; det går mest i billige FirstPriceprodukter og annen søplemat som ikke er bra for helsa.

  Mitt sosiale liv er nærmest ikke-eksisterende: Jeg må vurdere om jeg skal ta en espresso med venner på kafé, eller heller bruke pengene på en bussbillett.

  Bil, sydentur eller de andre tingene mange andre tar for gitt kan jeg bare drømme om.

  Å bli innvilget uføretrygd var en lang og krevende prosess som inkluderte nav-konsulenter, advokat, leger og psykiatere, pluss en usalig papirmølle som strakk seg over flere år.

  Jeg skulle gjerne vært frisk og hatt en virkelig inntekt, ikke bare lommepenger…

  • Frank R Pettersen says:

   Å bli innvilget uføretrygd var en lang og krevende prosess som inkluderte nav-konsulenter, advokat, leger og psykiatere, pluss en usalig papirmølle som strakk seg over flere år.

   Føler med deg, og bra skrevet. Det er ingen enkel vei til trygd.

  • Yngvar says:

   Og du bruker internett på biblioteket?

   • Nei. Og i tillegg til internett, har jeg også en rekke andre nymotens luksusinnretninger som trygdemottakere ikke burde være berettiget til, som f. eks. telefon og kjøleskap 😀

    Derimot har jeg ikke TV; prioriterer nettabbo fremfor TV-lisens.

    Så du er PWNED! 😀

 35. Frank R Pettersen says:

  Takk for disse fine ordene Maria. Ja hadde det vert slik som du ser det hadde det ikke vert noe problem. Ble veldig glad for å lese dette, for det gir mye for en som sliter å har slitt med nav nå i snart 10 år. Jeg er en av de borgere som har fått dårlig skolegang, å lite oppfølging hjemme å på skole, og har mått gå ut i arbeidslivet rett etter ferdig skolegang, som var 9årig den gangen. I dag er jeg 56år å sliter med muskel å prolapser i nakke å rygg grundet mange år i industrien. Men jeg skal ikke legge ut livshistorien min her, og som sagt dine ord varmmer godt. Endelig et menneske som forstår problemene.

  Takk Maria..

 36. Mormor says:

  Jeg la en lenke til din blogg. Håper det var ok.

  Vennlig hilsen mormor på klagemuren

  • mariasmetode says:

   Det er veldig ok, Mormor!

   Jeg ser du skriver om skam og en historie om en kvinne i din siste post og har lyst til å lenke til en kronikk jeg skrev i Aftenposten. Den handler om skam og hvordan man som syk blir puttet inn i definerte bokser av andre og hvordan det gjør folk dårligere.

   Syk, sterk, stolt, sexy!:

   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/arti

 37. Matrix says:

  Det som er rart og klarer jeg ikke å skjønne at de som er uten jobb og går på Navia lever mye bedre enn de som er med full jobb og har minste lønn
  Er du uheldig og havner du i NAV så er du velkommen til første psykiatrisk avdeling 🙂
  Jeg har opplevd et eventyr med NAV som kommer aldri til å glemme,jeg får gåsehud og Mareritt,heldigvis klarte jeg å beholde den verdigfull jobben med minste lønn(enslig med barn) og i staten(Driftsoperatør :))
  Politikere koser seg her med Narkotika og de har det bra mens dødens kø i sykehusene har kommet til himmel .
  Gi folk høyre lønn som de prisene som stiger var eneste dag i markedet.
  Bedre mulighet for ungdommer som bli avhengig av foreldrene (bolig markedet)

  • Matrix says:

   Politikere her sitter og bruker tiden på hvordan de skal levere den daglig og dødelig dosen til narkomane i jerbanetorget.det ser ut at dem ikke bryr seg verken på systemet eller hvordan folk har det

  • King of pain says:

   Jeg tror ikke at Bill Clinton sliter så mye som syke folk(flere var skatt betalere før),eldre(fryser i hjel med omsorg svikt),helse industri,ungdommer(fra student lån til bolig lån) ,de med lav lønn ,militær i Afghanistan ,
   Har noen en gang prøvet å finne ut hvor bli av de pengene som Bill har fått og hvor bli investert,om de pengene bli investert av skattbetalere eller bare renter skulle ha dekket flere av dem nå.

 38. Reza says:

  Dere nordmenn må ta innover dere at i mange deler av verden er det status å ikke jobbe. F.eks. i enkelte deler av verden er det status å sitte på kafé og drikke te og spille domino mens andre jobber for deg. Det viser at du er velstående og mektig.

  Mange i Norge er preget av denne kulturen og mottar gjerne stønader fremfor å jobbe.

  I min familie er det status å ikke jobbe i landet vi kommer fra selv om vi jobber i Norge.

  • Matrix says:

   Du skulle begravet deg levende og ikke glemme å ta med statusen med kulturen og .sikkert du er ung og du forsatt å tro på det stein alder tanker fordi faren din er som beste faren og…..,ingen i verden er stolt å være tigger og familien hans og, menn må ha litt respekt for seg selv og for andre,har du en råten fisk i båten det er bare å hive hele fangsten

 39. Arne says:

  Til Anne Lene Løvdal.

  Du er inne på noe. Jeg er selv tidligere vernepleierstudent. De store yrkesgruppene i NAV er sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger (Fellesorganisasjonens yrkesgrupper).

  Svært mange med denne utdannelsen er tidligere barneversbarn, tidligere narkomane, sosialklienter, alenemødre, psykisk syke osv. Altså er det svært mange som tidligere i livet har sittet på "andre siden" av bordet og selv vært stønadsmottakere. Enkelte er bitre på systemet fra tidligere opplevelser, andre søker dit fordi de føler de kan gjøre en god jobb pga. egen historie, og andre har blitt tråkket på og vil føle seg bedre ved å få muligheten til å tråkke på andre igjen. Mange som har følt seg hjelpetrengende og verdiløse søker seg dit for å føle seg som verdifulle hjelpere. Om dette er bra eller dårlig eller bege deler er åpne spørsmål.

  Man finner mye av det samme blant psykologistudenter.

  Jeg kjenner til overraskende mange som har valgt seg dit yrkesmessig med slike bakgrunner. Jeg ble svært overrasket i begynelsen.

  Det er farlig hvis det er folk som er bitre og tar det igjen på hjelpetrengende fordi de ikke fikk ordentlig hjelp selv. Mange i helse og omsorgssektoren og på høgskolenen er klar over disse fenomenene, men jeg synes det er rart at det aldri har vært oppe til debatt.

  Mvh vernepleierstudent

 40. Matrix says:

  Det er en ting i livet som heter verdighet og prinsipp ,mannen er han som sier her er jeg :)ikke hva faren min er eller hva han driver med,liker å være på jobb og er stolt av det,jeg vet at det finnes flere forskjellig metoder for å tjene penger eller tigge det men hva som føler menn inni seg det er det som koster og da vet at du har respekt for deg selv RE

 41. Matrix says:

  Til Anne
  Jeg kan ikke si det der med(pro…)men jeg kan si at de er ikke profesjonelle og roter andres live for dem det er bare jobb men for andre det handler om livet enten synker du dypt eller blir du hengt mellom himmel og jord.
  Ansatte der trenger rehabilitering og tolk noen ganger,(en av de smarte ansatte spørt meg hvorfor bli jeg sendt til ham)
  når det hjeller dem penger dem tar det før lønning har kommet inni konto men skal du ha pengene dine tilbake der tar evighet.rett og slett må ha riktig folk på riktig sted det snakker om andres live som blir rammet av det her

 42. Eivind says:

  Et par ting jeg vil si:

  1. Det brukes for mange stråmann-argumenter, f.eks når en politiker kritiserer ikke-syke på trygd og får "jammen, vi er jo syke" til svar, som ikke henger på greip. Erna Solberg satte fart i NAV-debatten for litt siden, og det samme skjedde. Her er hva Solberg faktisk sa:

  "Ifølge Høyre er det to hovedgrupper som mottar støtte fra Nav: De som av helsemessige årsaker ikke arbeider, og sosialhjelpsmottakere som av økonomiske årsaker trenger hjelp. Solberg understreker at hun her ikke snakker til de som er uføre eller syke, men sosialhjelpsmottakere."

  Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?a

  2. Et annet stråmann-argument (som brukes mer diskre) er den unevnte påstanden om at alle motstandere av trygd er motstand av all trygd. Det er feil. Noen, som liberalister, er det, men flesteparten søker ikke destruksjon, men balanse. Statsbudsjettet er begrenset, og det er noe som faktisk heter "for mye trygd", som bringer meg til neste punkt:

  3. Norge er verdens mest trygdede land. Man kan snakke mye om at ingen på trygd er rike, som er riktig, men om det er mange trygdede (1,3 millioner, 35,2% av alle nordmenn), blir det dyrt for de som ikke er det (2,3 millioner). Er det et godt tallforhold?

  Kilde 1: http://www.dagbladet.no/dinside/2005/08
  Kilde 2 (har høyere tall enn #1, jeg brukte det laveste): /27/441570.html http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?a

  4. For å si det rett ut: jeg stemmer Arbeiderpartiet, og er en forkjemper for velferdsstaten. Men denne utviklingen liker jeg ikke. Det forutsetter at hvis vi skal ha en velferdsstat, så trengs det mange som støtter opp under den økonomisk, altså at det er mange i arbeid. Man må huske at penger er per definisjon et gjeldsbevis. Det har ingen verdi med mindre vi bruker det til å bytte tjenester. Skulle alle som er i jobb streike, ville trygden være verdt null. En absurd tanke, men bare for de som tar den bokstavelig.

  5. "Det lønner seg ikke å gå på trygd", sies det. Det er forsåvidt riktig, men ikke alltid. En person som arbeider en time, får lønn for en time. Er det virkelig sant at om han arbeider en time mindre, altså null timer, så tjener han mindre? Er det ALLTID sant? Tenk på det.

  Jeg bruker matematikk og tall fordi det gjør alt så mye klarere. Kan noen regne på kostnaden til en bedrift å betale for en person som er syk og i tillegg betale like mye for den personens erstatning/vikar? Vi har et system hvor det kan koste en sjef like mye å ha en person i arbeid som to.

  Jeg er en student som ikke går på trygd. Arbeider jeg x antall timer, får jeg timelønn ganger x. Er x = 0, får jeg ingenting. Er det urettferdig? Nei, man kan knapt finne noe mer rettferdig. Jeg jobber for det jeg får. Det synes jeg er en fin ordning.

  En del av det jeg tjener, går naturligvis til trygd av andre. Så desto mer jeg arbeider, desto mer hjelper jeg noe jeg ikke alltid er like takknemlig for å hjelpe. Jeg føler ikke jeg får mange "tusen takk" for det. Tro hva tallforholdet mellom antall blogger om trygdeforsvar og trygdetakknemlighet er? Ikke vedd på 1,3 : 2,3. Det mest effektive virkemidlet mot trygd, altså streik, er samtidig det vanskeligste.

  6. Trygdede bør også kritisere trygdede. Jeg får noen ganger følelsen av å debattere trygd med en trygdet person er som å diskutere NATO med en NATO-representant, i den forstand at et angrep på en er et angrep på alle. Det er det ikke. Jeg vil gjerne at de som er syke og ikke kan arbeide, får trygd. Jeg synes det er greit at midlertidig arbeidsledighet sponses av NAV. Men jeg klarer ikke å få det til å stemme at det er over 1 million slike mennesker i Norge. Trygdede som vil kjempe for trygd bør kritisere de som ikke fortjener det. Står man standhaftig på og forsvarer dagens ordninger, skyter man selv i foten. Det er mulig å forandre systemet uten at det går utover de som fortjener det.

  7. Bloggforfatteren skriver, "Vil vi heller ha et totalitært samfunn (…)?" Noen vil anse omfordeling av rikdom som totalitærisme. Ikke undertegnede, selv om jeg ser logikken i det.

  • ratata says:

   Kjempekommentar.

   Sjølv lurer eg på kvifor media hele tida slepp til dei som ser ut til å tru det ikkje eksisterer trygdesnyltarar?

   Det er nok umulig å skape eit perfekt trygdesystem. Vi vil alltid ha nokon på trygd som ikkje burde vere der, og nokon utan trygd som burde få trygd. Spørsmålet er kor mange som er i kvar gruppe, og korleis vi kan redusere antalet, ikkje om dei eksisterer!

 43. Jeg har så mye jeg vil gjøre, mot norsk presse….

  Regjeringen driter jeg i, pressen har har makten….

  Tror jeg har pressen i min hule hånd.. men, de vinner på usansynlighet. Eller kanskje.. sånn det skal være?

  Jeg kaster inn hånklet, jeg kan ikke kjempe mer, jeg vet hva som skjer…

  Håper noen kan ta over…:-) Jeg er dement..:-( jeg gråter. Jeg vet hva som skjer med meg. Pressen vant!!

 44. Matrix says:

  Systemet er som en levende kropp svikter en del av det.hele kroppen reagerer på enten nå eller etter , en tikkende klokke med flere deler

 45. Matrix says:

  Syke folk trenger ikke å klage til NAV som er sykere,får så mye kritikk i media og sliter med seg selv,det ser ut som dere danser til en som er blind,gleder meg at jeg ikke har for lenge siden kontakt med og ønsker ikke å ha kontakt med det igjen .

  • King of pain says:

   Livet sirkel
   Rike folk betaler 0 i skatten mens andre betaler mer en half parten og når de blir syke (first price varer)NAV ordner for dem at de havner (ikke alle) med god fysisk og psykisk tilstand til søster firma innkaso.
   Hvorfor kan de ikke forske NAV-reformen før at den trer i kraft ,måtte de vente i 5 år for å vite til slut at den er født dø.
   Lurer på hvor mye koster de folka som lager systemer som ikke fungere,det er her hvor store fiskene finnes ellers syke folk som bli tvunget til NAV er bare små fisk som vil ha svar på de dø født reformene http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?a

 46. petter says:

  supert!!

  Hadde flere forstått at dette er slik det er for de fleste som er i kontakt med nav, er jeg sikker på at flere hadde fått hjelp, flere hadde kommet i arbeid, og nav hadde ikke vært en motstander. det er den for mange nå, og vi tørr ikke si hva vi mener fordi vi er redde for hva nav kan gjøre med den støtten vi får.

 47. Helene says:

  Dette var veldig godt skrevet og folk trenger å lese dette.

  Det er for mye stigmatisering der ute….Jeg går selv på overgangsstønad fordi jeg er enslig hjemmeverende med min sterkt handicappede sønn og hans friske søster…..Jeg jobbet…prøvde å jobbe i to år men det var for krevende,hadde ikke nok energi igjen til å ta meg godt nok ut av dem. Noe jeg har nå. Men når folk spør meg hva jeg driver med og jeg svarer ærlig at jeg er hjemmeverende så føler jeg meg uglesett. Og å fortelle hele historien om min sønn hver gang orker jeg ikke heller. På et tidspunkt skammet jeg meg over å ikke ha jobb…men måtte slå det fra meg for staten sparer sykt mye på at jeg tar meg av gutten min selv. Og nei det er effen ikke lønnsomt for meg. Men jeg får vert best mulig mamma for barna og det er viktigst.

  Men en dag skal jeg ut i jobb igjen på den ene eller andre måten,men hjelp av nav til det gidder jeg ikke å tro på for de er som sirup. En må som regel fikse ting selv her i verden.

 48. Terje says:

  Jeg ser mange av innleggene baserer seg på diverse "gode"opplevelser hos NAV.

  La meg si det slik at det virker slik at for den som har arbeidet eller arbeider og blir sykemeldt (langtid) , du får en fy fy anmerkning (som du ikke får se) du føler deg i utgangspunktet helt for jævlig for at du må oppsøke NAV for å få dine rettmessige penger som er lov pålagt, men NAV setter tvil til for å ødelegge ett liv fortest mulig.

  En annen ting er at det er mange som havner i "systemet" og det er ikke lett å finne noen utvei hvis du har noen små feil/mangler men har så lyst til å bruke din energi til å gjøre noe fornuftig.

  Vi har selvfølgelig de som har havnet i systemet og IKKE ønsker å gjøre en dritt for den trygda de hever.

  NAV inneholder mange skjebner og ingen kan nesten sammenlignes, men vi har innkompetansen til de ansatte og vi har arbeidsgivere som kun vil utnytte de som vil prøve seg i arbeidslivet, det er MANGE som kan og vil men mangel på arbeidsgivere som tør å satse er få.

  Vil til slutt si at det er noen sorte får som misbruker NAV og disse må dessverre tas, men jeg savner en rådgiver på NAV som egentlig vil hjelpe deg,uansett handikap, dvs se mulighetene for den enkelte.

 49. Pingback: Fire bad, tree pretty « Under stjernene

 50. Ramon Diaz says:

  i knew a Norwegian man with a whore house in Colombia. The hookers killed him over a watch! he partied drunk with his bitches and all that but one day all drunk the hookers got all nasty and killed the viking dude. They of course did not say he was a pimp! but that crazy Colombians killed him – and here the wife who ran the whore house too came to NAV claiming all kinds of traumas due to that awful Colombia and got herself a good pension, married her Colombian maid so she could have a maid here legally and then after the right time moved to Spain and lives off a lie that the governmental tax pays her to enjoy. She is a full blood norwegian milking the state!

 51. BRAVO!

  Noen flere innlegg fra personer med tilsvarende utdannelse så kanskje det løser seg med noe å gjøre for flere av oss. Er selv uførepensjonist ( 100%), med en kropp som har sagt at nok er nok. Savner hver dag noe fornuftig å gå til. Tilstanden blir ikke bedre ved å hjemme og se på de samme veggene hver dag.

 52. Gunn says:

  Flott artikkel!

  Det er så stor fokus på de få som snylter på systemet. Hvorfor ikke bare si da at det er alltids noen som vil snylte på systemet, men ikke la dette bli hovedfokuset. Heller jobbe med tillit enn kontroll. Desverre er jeg kommet fram til at staten ikke nødvendigvis ønsker systemer som fungerer. Staten har mer makt gjennom kontroll enn tilitt og det er det de ofte ønsker. Vi ser hvordan byråkrati-samfunnet vokser fram med mer og mer regler. Er det noe rart folk blir lei eller syke? Er man ikke syk fra før blir man det lett i mange av de offentlige systemene som er ment til å "hjelpe". De som allerede er syke må ofte kjempe en kamp i systemet. Da blir man hvertfall syk.

  Når det gjelder innvandrere ligger kanskje pengepungen vel åpen, mange får mye mer støtte og tilrettelegging her enn hva andre ville fått.

 53. Ragnar says:

  Når så du sist en fagforening gå inn for 33% lønnsreduksjon for sine medlemmer? Er det virkelig fremdeles noen som tror at det å havne i NAV-kverna er ønsket av de fleste av oss? I likhet med meg antar jeg at de fleste ønsker en såkalt "normaltilværelse". Når vi naver, er det ikke fordi vi ønsker det, men fordi vi ikke makter mer enn det vi makter til enhver tid. Misbruk? Jeg har betalt en "forsikringspremie" i ca 45 år.

 54. Jon says:

  Bra skrevet, Maria!

 55. mariasmetode says:

  Takk for alle kommentarer!

  Jeg kan dessverre ikke svare på alle, men kommenterer noen få akkurat nå.

  @Anna Lene Løvdal: Flott at du likte, Anna Lene! Jeg vil nok ikke godkjenne kommentarer som navngir mennesker som selv ikke har uttalt seg til media. Det blir gapastokk og vi skal være bedre enn det!

  NAV har mange feil og mangle og mye kan bli bedre. Jeg har skrevet flere innlegg om NAV. Ta gjerne en kikke på denne posten:

  NAV er skuta som ikke kan synke: http://mariasmetode.no/2011/11/nav-er-skuta-som-i

  eller søk på "NAV" i søkefeltet øverst til høyre på siden her.

  @Reza: Det var nytt for meg. Hvilket land kommer du fra og i hvilke deler av landet er dette status?

  @Arne: Jeg har ikke sett statisikk på NAV-ansattes bakgrunn, men det vil jeg gjerne se, om det finnes noen. Kan du finne slikt til meg? Dersom det hadde vært slik at mange NAV-saksbehandlere har hatt egenopplevelser med avmakt, er det en ressurs vi kunne ha brukt på en god måte, gitt at rammene er der.

  @Eivind: Jeg, og de fleste andre som deltar i debatten, har vært tydelige på at det er straffbart å misbruke trygdeytelser. Det Er folk som misbruker systemet. Det er et problem FORDI det undergraver folks generelle tilllit til systemet. Likevel: det er ikke hva min artikkel handler om primært. Min artikkel forsøker å vise nyansene. Tall kan trikses med. De du viser til, er blitt trikset med gjentatte ganger.

  Det finnes alltid unntak der noen kan få utbetalt mer enn hva rimelig er. Det er ikke unntakene vi skal bygge debatten rundt. Ingen kan vel ved fullt alvor mene at vi finner løsninger og kommer videre på den måten?

 56. Brent Barney says:

  Takk Maria, for at du står på. 🙂

  Innimellom føler jeg meg privilegert som har fått en hovedkontakt på NAV som har ett godt hode og interesse for mennesker, hun veier opp for alt det andre knotet fra den kanten. Dessverre ser jeg at hun begynner å vise tegn på å bli sliten, hvilket ikke er så uvanlig blant NAV ansatte som vil noe, har jeg forstått.

  Det er viktig med NAV-debatter, svært mange statistiske tall, i tillegg til tilbakemeldinger fra brukere, antyder at det er for mye som ikke fungerer godt nok. At NAV er ett sammensurium av tre tidligere etater, hvor en fortsatt er kommunal, gjør det ofte vanskelig å holde tungen i rett munn.

  Bare ikke diskusjonene ender med tiltak for å gjøre NAV enda mer effektiv innad. Etter en episode hvor jeg fikk streng beskjed om å trekke kølapp for å få levert en konvolutt med manglende dokumentasjon til en søknad begynte jeg å lure litt på om ikke noe av NAV’s problemer kan bunne i at de strir for mye med å være effektive innad uten å registrere hvor ineffektivt det eventuelt blir utad? Hvor effektivt er det for ”kunden” å måtte stå i kø for å få levert fra seg en konvolutt? Hendelsen er jo bare en detalj i den store helheten, men jeg tror den kan være ett godt eksempel for andre detaljer i NAV’s maskineri også. Om ”kundemottageren” var aldri så travel mellom to ”kunder” så burde hun allikevel evnet å være såpass serviceminded at hun snappet brevet til seg for å legge det på rett plass når hun fikk tid. Hun kunne også ropt ut til den ventende forsamling; ”er det flere som bare skal levere noe?” Det ville blitt opplevd som effektivt, utenfra.

  Hva hindret kundemottakeren i å være kundevennlig kreativ?

  Uerfarenhet? Dårlig lederskap?

  Hva slags konsulenter benytter NAV seg av i sin streben etter å bli bedre?

  Det hjelper ikke å prise seg billig ved hjelp av stor statistisk kapasitet, om kundens behov for foretningsforbindelse er av mer kvalitativ art. Enhver god selger vet at det ikke hjelper å være effektiv/lønnsom innad om viktige kunder opplever det som noe helt annet. Da risikerer man at kundene forsvinner. Men NAV mister dessverre sine kunder på helt annen måte enn til konkurrenter. Det er kanskje ikke så lett å se sammenhengen når man ikke har konkurrenter å måle seg mot.

  Lederskap teller mye. I vår by er leder for NAV den samme person som i mange år var leder for det som tidligere var sosialetaten. Når man studerer hans engasjement og resultater så kommer det relativt klart frem at han er en dyktig mann å ha på plass når det gjelder kommunens behov for å spare penger. Samtidig kommer det like klart frem at det er grunn til å stille spørsmål ved om han har de riktige kvalifikasjonene når det gjelder det som burde være hans viktigste mål, å få folk selvfungerende på beina igjen. Resultatene er ikke mye å skryte av. Mennesker i forskjellig uføre koster dyrt, sett i helhet over tid er han dermed ganske unyttig økonomisk sett også.

  NAV skulle jo være så nyskapende, hvorfor da ikke også tenke litt nytt. Hva med å ansette entusiastiske salgssjefer med interesse for mennesker, istedenfor kommunalt maktinngrodde tånegler?

 57. mariasmetode says:

  Tusen takk for alle kommentarer!

  Jeg har skrevet en ny post og vil gjerne denne gangen høre om LØSNINGER.
 Jeg er nemlig overbevist om at det er brukerne som sitter på mange av svarene og at det er hva som fungerer vi må orientere oss rundt.

  Om du vil bidra, så klikk deg inn på lenken under:

  http://mariasmetode.no/2012/04/losninger-trygdede

 58. Flott innlegg om menneskene dette rammer!

  Har lest en del blogginnlegg som har resultert i en storm av alle mulige reaksjoner. Mange av dem går ut på at alle kan jobbe hvis de vil.

  Selv er jeg en representant for mange funksjonsfriske som både kan og vil jobbe, men som faktisk ikke slipper til. Jeg er veldig lite sosial og har kanskje en soial atferd som kan minne litt om Asberger, uten at jeg har dette syndromet. Dette gjør at jeg skiller meg nok ut til at veldig mange ikke vil ansette meg. Det er faktisk ikke slik i arbeidslivet at du må være veldig ufør for å bli behandlet som en. Spedalskhet har på en måte ikke blitt utryddet der. Det har vel de uføre fått erfare.

  De gangene jeg treffer på en arbeidsgiver som forstår meg, er det typisk nok bare et kort vikariat som er tilgjengelig. Jeg mener NAV har et stort ansvar, spesielt i forhold til hvordan de behandler brukerne, men de kan ikke tvinge noen til å ansette oss. De som sitter på den andre sida av bordet under jobbintervjuet er ikke helt uten skyld.

 59. Lykke says:

  Mange har en kulturbakgrunn hvor det er status å ikke jobbe, hvor det heller er status å sitte på kafé og drikke te og spille domino hele dagen. I disse kulturene viser det at man er mektig og har andre til å jobbe under seg. Særlig i arabiske kulturer.

  Folk med denne kulturbakgrunnen vil ofte ikke jobbe, og har lav terksel på å være trygdemottaker. særlig blant marokkanere er det status å ikke jobbe, det viser statistikkene. De er på samme statistikknivå som somaliere men marokkanere kan ikke skylde på "krigstraumer" som uføregrunn.

  De vil gjerne NAV´e. Det er et sosiologisk faktum og har ingenting med rasisme å gjøre. Dette er så vanskelig å akseptere at slike innlegg med fakta blir fjernet. Virkeligheten er vanskelig å akseptere. Lenge leve livsløgnene.

  • Henrik says:

   Jeg har vanskelig å ta dette innlegget seriøst. Du har en meget etnosentrisk holdning til andre kulturer (særlig arabisk), er fordomsfull og virker til å være lite kritisk til egen og andres forforståelse.

   Og overdimensjonere kulturbetydningen og gjøre personer til "andre", tilnærmet "annenrangs" mennesker til, virker det som i ditt innlegg kan neppe tilføye noe konsturktivt i denne debatt.

  • mariasmetode says:

   Hei Lykke,

   Jeg er ikke interessert i en etnosentrisk debatt på denne bloggen eller i dette kommentarfeltet. Den kan taes andre steder.

   Mitt debattinnlegg handler om å se nyanser og at beslutninger bør baseres på faktakunnskap og med brukermedvirkning som hovedfokus.

   Jeg tar mitt redaktør på alvor og har allerede slettet uttalelser som bryter med norsk lov og er klart rasistiske. Av alle de tusen kommentarene som har kommet i tiden jeg har blogget, har dette kun vært nødvendig 3-4 ganger. Jeg er altså ikke ute etter å kneble en debatt, men jeg ønsker den skal være relevant til hovedinnlegget.

   Jeg takker dere alle for å holde debatten renhårig og relevant ut fra startinnlegget!

 60. Klaraklok says:

  Syns alle arbeidsføre burde tenke seg om før de i det hele tatt begynner å synes synd på seg selv.

 61. Mongoe says:

  Fine ord some jeg er enig i 😛

  Mitt problem med Nav er at det er de som gjør meg arbeidsløs, jeg jobber i en litt sesongbasert jobb så vi blir permittert fra 1 til 2 måneder om vinteren jeg har hvert fast ansatt i bedriften i 25 år men nå får vi ikke arbeids trygd mere hvis man er permittert man må bli oppsagt på jobben da får man trygd og jeg spør da Nav om de har noe arbeid i disse 2 månedene nei det har de ikke ..så da må man "nave" kan ikke skjønne logikken i at de helst vill at man blir oppsagt fra fast arbeid for å få trygd.

  Man mister jo pensjonspoeng osv også forsikringen på jobben, ikke kan man få lån osv når man ikke har fast jobb så det er ikke en god løsning men man må jo Nave da for å få endene til å møtes.

 62. Sverre Årnes says:

  Jeg kjenner mennesker som helt siden ungdommen skrøt av at de skulle få seg "jobb" i trygdeverket. Det var et mål for dem, så de kunne lykkes like godt eller bedre enn foreldrene. Har fått inntrykk av at det krever hard jobbing å snike seg til trygd. Hadde de brukt det hjernearbeidet og innsatsen til vanlig jobbing, ville de vært velstandsfolk.

  Men: Noe av det mest forhatte med disse individene er ikke at de grafser til seg penger, men at de sverter omdømmet til mennesker som virkelig er moralsk og teknisk berettiget til støtte.

 63. Henrik says:

  Et godt bidrag i en alt for unyansert debatt. Debatten er en forenklet og moralistisk, fremstiller problembærerne(NAV-brukerne)som latsabber osv. Vi reduserer problemforståelsen til egenskapsforklaringer hos individene som av en eller annen grunn sliter. Det er i hovedsak hos systemet problemet ligger, dermed bør ikke debatten reduseres til forenklede, populistiske debattinnlegg om at problemet er at vi er for "snille", og at problemet kun ligger hos individet, at de ikke er "motiverte".

  Igjen, takk for et godt og nødvendig bidrag i trygdedebatten.

 64. Stella Polaris says:

  Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg?

  Er kanskje vanskelig som enkeltindivid å gjennomføre, men kan man gå sammen som gruppe/ i grupper?

  Vet ikke om det er en realistisk mulighet, men ideen datt bare ned i hodet på meg og tenkte det var bedre å poste den enn å holde kjeft. Kan man gå rettslig vei i Norge? Om man kan velge en enkeltsak som er veldig representativ og evt starte kronerullig for advokatutgifter osv? Jeg kan ikke så mye om lover og sånnt på området, bare lufter en ide 🙂

  Uansett , så ville man jo fått et enormt fokus på saken, i hvertfall om man kunne ta det til Strasbourg. Og våre politikere ville kanskje blitt vist fram som det de er, nemlig arbeidsky folk som vil gjøre minst mulig fornuftig arbeid og ta minst mulig ansvar for lønna di får utbetalt, som de attpåtil bestemmer selv. Ikke alle politikere er sånn, men altfor mange (noe jeg personlig finner veldig skremmende).

  Det er politikerne våre som har ansvar for at NAV fungerer optimalt for brukerne. Brukerne, som i de fleste tilfeller har betalt masse skatt før de var så uheldige å havne i NAV-uføret. Og om de ikke selv har betalt skatt ,så har sikkert deres foreldre og besteforeldre gjort det, i rikelig monn. I mine øyne er det uvesentlig, trenger man hjelp skal man også få det. Men visse politikere forstår jo bare pengespråket og må ha det inn med teskje.

  Beklager hvis jeg hisset meg opp litt her. Jeg blir bare så sint når jeg leser flere av historiene i kommentarfeltet. Og lei meg. Jeg føler meg lurt av typen politikere jeg har nevnt ovenfor.

  Alle gode ønsker og håp for framtiden til alle dere som sliter med systemet og inkompetansen og motviljen dere møter i det. Jeg håper at våre folkevalgte vil ta til vett allerede i går. En stor klem til alle 🙂

  Redigerere: Glemte i farta å si takk og gi skryt for et flott innlegg som det var en glede å lese. Ikke ofte man får håp av å lese eller høre om noe som har med NAV å gjøre. Kudos til deg Maria 🙂

 65. Kz says:

  November for to år siden ba jeg fastlegen min om henvisning til psykolog grunnet en voldtekt da jeg var yngre. Jeg fikk tre kartleggingstimer og fikk deretter beskjed om at jeg fikk innvilget hjelp, men ikke prioritert hjelp. Etter å ha ventet et halvt år vurderte jeg å ta kontakt for å høre hvordan det lå ann, så kom 22 juli og jeg hadde ikke samvittighet til å "mase". Et år etter første henvisningen møtte jeg veggen. Jeg fikk ikke sove, klarte ikke gjøre mitt beste på jobb og gikk til slutt til fastlegen min og spurte om hvordan ting lå ann. Han sendte en purring til dps i bydelen jeg hadde vært tidligere og en henvisning til en bydel som pleide å ha kortere kø.

  Jeg fikk rett før jul svar fra bydelen som pleide ha kort kø om at jeg fikk time i mai. Bydelen jeg tidligere tilhørte hadde videresendt saken til bydelen jeg da bodde i. Der fikk jeg plutselig prioritert hjelp og det ble satt av time til meg under en uke etter at jeg mottok svaret.

  Hvordan kan jeg få prioritert et sted og ikke et annet ut i fra samme henvisning? Og hvorfor ventet jeg over et år for så å få beskjed om prioritert hjelp!! Jeg ble sint, men lettet. Nå har jeg vært på AFP siden januar med diagnose ptsd og med 4 timers traumebehandling i uka (pluss "hjemmelekser") og jeg har ikke fått lov til å jobbe ved siden av. Nå skal jeg endelig få begynne å jobbe 50% og håper på å være i fult arbeid i løpet av noen måneder. Jeg er sikker på at jeg kun hadde jobbet en dag mindre i uka og kunnet beholde fulltidsjobben dersom jeg hadde fått behandling i løpet av de første månedene etter at jeg ba om det.

 66. Tjenesteyter says:

  Jeg har med nyskjerrighet lest gjennom alle postene ovenfor, og sender en liten kommentar om NAV ansatte`s prioriteringer innenfor arbeidstiden, med bruk av NAV e-post til private e-postmeldinger. I denne sammenhengen har vi et oppdrag for vedkommende privat, som da altså bruker av arbeidsdagen sin til å skrive lange og mange e-poster innenfor arbeidstiden.

  For moro skyld telte jeg i dag opp alle e-poster til/fra og kategoriserte disse til i overkant av 200 e-poster. Med et anslagsvis tidsforbruk i snitt på 10 minutter (forsiktig anslag, da flere av disse har tatt timevis å skrive), gir dette 2000 minutter = 33,33 timer.

  Kan dette være en medvirkende årsak til at mange av dere ikke får fatt i deres saksbehandler ? Jeg bare undres, og gjør samtidig oppmerksom på at jeg ikke ønsker å stå frem i noen sammenheng – men du verden for et forhandlingskort vi har til sluttoppgjøret :), og det vil bli brukt for alt det er verdt.

  Flexitid, kaffe i øst og vest, prat i korridoren, små samtaler som stjeler tid, litt surfing på nettet, fredagskaffe og kake, og vips: så blir den effektive arbeidsdagen for deres saksbehandler redusert til 1 time om dagen. Det holder vel akkurat til å logge seg inn for å sjekke privat e-post og logge seg ut igjen ?

 67. Mosse says:

  Maria sier: "Det er det som fungerer vi lærer mest av."

  Syns det blir et vel naivt ordvalg hos deg Maria.

  Har du hørt om uttrykket "Man skal lære av sine feil."'

  Det som fungerer stiller man ikke spørsmål ved, det tar man som en selvfølge. Gjør man en feil så forsøker man å finne frem til alle fakta, deretter analyserer og evaluerer man det gjerne og prøver å finne en løsning på det.

  Og det er nettopp her det ligger: Kronisk syke analyserer og evaluerer det de har gjort "feil" i sine møter med NAV for å prøve å finne løsninger, mens NAV lærer ikke av sine feil de bare kjører på med at "vårt system fungerer" – noe som vi ikke vet er sant. NAV må bli flinkere til å analysere og evaluere det de driver med.

  • mariasmetode says:

   Hei og velkommen Mosse!

   Det er helt greit for meg å bli kalt naiv!

   Jeg tror kanskje denne kommentaren din skulle vært under den nyeste posten, der jeg ber om innspill til løsninger?

   Ta en kikk – mange gode løsningsforlag fra folk som har kjent virkeligheten på kroppen:

   http://mariasmetode.no/2012/04/losninger-trygdede

   (Og…psst: Ikke sikkert du har lest bloggen min tidligere, men om du søker på "NAV" i feltet øverst til høyre vil du se mange poster der jeg tar opp ting som ikke funker, så det vet jeg og leserne/kommentatorene av Marias Metode myyye om ;-))

 68. http://karinandersen.no/stopp-hetsingen-av-uforet
  Stopp trygdehetsen.

  Det er mange i arbeid i Norge. Andelen på trygd øker ikke. Flere vil og kan jobbe. Å lykkes med det handler ikke om kutt i trygden eller barnetillegg til de med minst ytelse, slik Mathilde Fasting fra Høyres tenketank Civita tror.

  Det handler om å skaffe de arbeidsplassene som trengs, om å bistå folk med nødvendige hjelpemidler og kvalifisering og å fjerne diskriminerende holdninger hos arbeidsgivere.

  Folk på uføretrygd har ikke mer enn de trenger og garantert bare en brøkdel av det Fasting mener hun trenger for å kunne leve anstendig.

  Fasting skriver i Dagbladet torsdag at ytelsen, for eksempel barnetillegget påvirker hvordan man «innretter seg». En tenker visst mye rart når en er i en slik tank. Kom ut av tanken og høre på de som er sjuke og ikke kan jobbe. Å bli sjuk handler ikke om å «innrette seg». Ingen velger det frivillig. Det er årelange prosesser du må gjennom og du innretter deg ikke. Det er NAV som bestemmer om du kan få trygd. «Innretter seg» med barn da kanskje? Mener hun at mennesker på uføretrygd spekulerer i å få barn og at de bør søke tillatelse til det? Eller at hvis de har barn før de ble uføre, er det rett og rimelig at barna skal lide for det? Alle har rett til å ha familie og selv bestemme hvor mange barn de vil ha. Samfunnsansvaret for barna har vi uansett hvem som er mor og far. Eller er Fasting uenig i det?

  Fasting bør også høre på de som vil jobbe og ikke får jobb. De kan fortelle om massiv diskriminering og mangel på jobber som passer. Stadig akker folk seg over mange på trygd, men når de selv blir utfordret på hvor mange de har ansatt, nei da er det alltid en drøss med unnskyldninger om at akkurat her og akkurat nå er det umulig. Jeg er enig med Fasting om at vi må ha bedre tilskudd og støtte både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Men det viktigste endringen som må skje, må skje inne i hodene på folk.

  Folk som tror at folk velger sykdom og dårlig råd, framfor jobb og selvstendighet, og som bruker alle anledninger til å gå løs på inntekten til uføretrygdede, må stoppe den uverdige hetsen. Og endringer må skje i hodene på de som aldri ser kvalifikasjoner, evner og mulighet, men stirrer seg blind på problemer, rullestoler og forutinntatte holdninger. Hvis Fasting og andre kunne bruke energien på å bryte barrierer og fordommer mot folk som ønsker jobb, framfor å bygge opp under dem, har vi mulighet til å lykkes.

 69. Erik Hanssen says:

  Uføretrygd i Norge.

  Siden jeg selv bor i Frankrike har jeg jo en annen innfallsvinkel enn de fleste her inne.
  Leser ale innlegg med stor nysjerrighet og respekt.

  Men forundres over menneskers evne til å dømme andre uten å kjenne til detaljene i et menneskes liv. Sykdom er noe som kan sitte like mye i sjelen som i den fysiske kroppen og det syntes jeg de fleste glatt overser.
  Siden jeg har hatt 2 koner som har måttet gi tapt for kreft så sitter jeg på en del erfaring som pårørende.

  Min første kone fikk hjernesvults og det var først det siste året man kunne se på henne at hun var syk.
  Før dette hadde hun fått uføretrygd. Vi hørte mange kommentarer om at hun som så så frisk ut kunne vel ikke ha behov for trygd. Det gikk så langt at et vennepar syntes det var urettferdig at vi bodde bedre enn de når min kone til og med fikk trygd. For å si det sånn, de er ikke mine venner idag.

  Når det gjelder uføretrygd så er det en trygd som enhver med arbeid betaler en forsikring (trygdedelen av skatten)for.
  Dvs at man er forsikret og har krav på trygd den dagen man blir varig arbeidsufør. Hvis dette er et så stort problem for det norske samfunnet så finnes det mange løsninger på dette.
  Man kan redusere utbetalingene ved å gi alle et likt beløp pr. år.
  Og så kan arbeidstakerene eller de selvstendige næringdrivende tegne private tilleggsforsikringer i steden. Dette må da være obligatorisk så ingen faller utenfor.
  Og pengene til dette kan tas fra trygddelen av skatten som selvfølgelig må reduseres når man får mindre utbetaling i trygd.
  Også de uten jobb må selvfølgelig være part i dette så alle blir ivaretatt.
  Da kunne man overlatt til forsikringsselskapene å konkurere om kundene og enhver fikk selv bestemme hvor man skal være forsikret og hvor mye man eventuelt skal være forsikret for(men det må være en minstesum som sikrer alle et tilsvarende verdig liv).
  Dette er en helt vanlig måte å gjøre det på i utlandet hvis man ser bort fra at de fleste land er tilleggsforsikringen frivillig. Og det fungerer ikke optimalt.
  Dette var bare et eksempel.

  Til de som syntes mennesker ikke fortjener trygd eller hva det nå skal være. Dere kjenner som oftest ikke hele historien og mange er flaue for å si at de er trygdet pga. psykiske lidelser. Så fei for egen dør og misunn for all del ikke disse menneskene den trygden de får.
  Det kan vel ikke være noe å være misunnelig på.

 70. Pingback: Vi må snakke om Vegard | @Undreverset

 71. Pingback: Hva trenger du og hva kan du bidra med? | Marias Metode

 72. reidun berit says:

  Hva med alle forendværede barneverrnsbarn som får store psykiske problemer på grunn av bortføring fra velfungerende hjem????? Ungdommer som hadde vært en Ressurs for samfunnet,!!!!!Der finnes sikkert trygdemissbrukere det er alltid noen få som ødelegger for Syke !!!!Men nå har vi fått en ny regjering og de vil altså skattelegge uføre !!!! Hvist barnevernet farer frem som de har gjort i mange år så vil tallet på uføre bare forsette åøke!!!!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

fake rolex watches