"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

fake rolex watches

Makt og medvirkning

10

Skrevet den 7. mai, 2012 av mariasmetode

Del innlegget: TW FB

«Brukermedvirkning» er et sentral begrep, også i samhandlingsreformen. Pasientkunden er ofte godt informert om sin egen sykdom, noen har til og med kunnskap på lik linje med legen. Alle pasienter har best kunnskap om egen situasjon.

Fargefoto: Maria Gjerpe. Korridor.

Likeverdig partnerskap
Man kan ikke snakke om pasientene uten pasienten. Jeg snakker ofte om fordelene ved å inngå et likeverdig partnerskap mellom bruker og tjenestetilbyder, her pasient og helsepersonell. Vi snakker (alt)for lite om hvordan fagfolk skal forholde seg til den endrede rollen de får når makten og kunnskapen øker hos brukerne, noe jeg forsøkte å pirke borti i posten «Superhelt i flagrende frakk». order gabapentin uk

can i buy Lyrica at walmart Fungerer begrepet «brukermedvirkning»?
Igjen er jeg opptatt av ord vi bruker og hva de speiler av innhold. Jeg omfavner ikke udelt begrepet «brukermedvirkning». Sementerer maktforholdene parterskapet som ikke-likeverdige? Jeg ikke er så sikker på om begrepet inneholder den likeverdigheten jeg tror er nødvendig for å bygge et tillitsforhold mellom samarbeidspartene. «Medvirkning» kan høres ut som om man får lov til å delta bittelitt. «Brukermedvirkning» kan peke på noe som er blitt tildelt. Det som er tildelt, kan igjen trekkes tilbake. Jeg skulle ønske vi kunne finne et annet begrep som speilet denne gjensidigheten og dette likeverdet som må ligge i bunnen for enhver god kommunikasjon.

Brukermedvirkning og makt
I «brukermedvirkning ligger også et maktaspekt. Makt kan sees på fra minst to vinkler:

 •  Makt sees oftest på som en konstant størrelse og noe som derfor må deles. Om brukerne skal ha større innflytelse og «ta mer ansvar», må brukeren få mere makt. Det betyr jo at noen må få mindre. For helsevesenet og helsepersonell å gi

  i fra seg makt, er ikke lett, selv om vi kanskje vet at vi ville få bedre og mer effektive helsetjenester på den måten.

 • Ekspansiv makt handler derimot om at koordinering og økt gjensidighet mellom aktører fører til at alle får mer makt, og at summen av makt kan vokse. Når makt forstås som et ekspansivt begrep, unngås maktkampen – en kamp som brukerne mest sannsynlig vil tape, sier Elisabeth Sortland Sande, som har skrevet masteroppgaven Bruker og hjelper : komplementære roller under gjensidig påvirkning Brukeren av helsetjenester må møtes og behandles som en kunde i et likeverdig partnerskap med sin behandler og i sitt møte med helsevesenet. Dersom vi dyrker likeverdig partnerskap, kan brukermedvirkning og makt sees på som et ekspansivt begrep og vi vil kunne se en situasjon som alle vinner på. ( Som jeg sa under foredrag på årskonferansen til Legeforeningen i Nord-Norge: Hadde det ikke vært fint å slippe å kun bli sett på som en vandrende reseptblokk??
Ruset på makt?
Denne posten er et tankesprang etter denne artikkelen fra BI, «Ruset på makt».Der står blant annet:»- Folk som føler seg “mektige” regner med at det de sier blir forstått, og at andre sier fra hvis de ikke forstår eller er uenige. De som føler seg mektige, er også dårligere til å oppfatte hva andre sier, tenker eller føler. De er spesielt dårlige til å oppfatte negative reaksjoner, som irritasjon og sinne, hos andre. Når man opplever makt, blir det derfor ofte både mindre interessant og vanskeligere å forstå andre. Motstand og kritikk blir lett undervurdert eller oversett. Den mektige får skylapper, og negative handlingsmønstre blir ofte forsterket.»
Dette er viktig å være klar over når vi snakker om makt. Makt gjør noe med mange mennesker, uansett om de ønsker det eller ei. Det å fordele makt, eller dyrke likeverdighet, kan demme opp for denne type reaksjoner, der ører lukkes, en påfører andre sin irritasjon, framfor å lytte. Når mye makt gies til enkeltpersoner, kan det ofte fare galt av sted.Å lytte, lytte, lytte er grunnlaget for å lage gode helsetjenester i årene som kommer. Bare på den måten kan vi lage helsetjenester som fører til lavere kostnader, færre medisinske feil, bedre utfall av behandlingen og dermed også mer fornøyde pasienter og kunder. 

Lenker i denne posten
Post: Superhelt i flagrefrakk?
Masteroppgave/Elisabeth Sortland Sande:
Bruker og hjelper : komplementære roller under gjensidig påvirkning
Artikkel fra BI forskning Ruset på makt

10 Responses to Makt og medvirkning

 1. Nok en god post fra deg, Maria! Kjenner jeg må gruble litt på denne.

  Er «selvstyring» et bedre begrep enn «brukermedvirkning» tro?
  Tenkte på det da jeg leste en annen bloggpost, og tillater meg å dele linken her: http://ingridvaa.blogspot.com/2012/03/jeg-vil-ikke-slass-for-vre-jevnbyrdig.html

 2. Jeg er litt usikker på «selvstyring». For meg mistes fortsatt noe av «samhandling» og hva det innebærer.

  På twitter skrev @AmundsenLise: medvirke = med dele Profesjonell helsearbeider = profesjonell med deler Bruker= konsumere Brukermedvirkning= FY

  Å utfordre bestående maktstrukturer er alltid spennende. Kan hende er det ikke sånn at en absolutt vil fastholde på eksisterende strukturer? Kanskje ville det være en lettelse for alle parter å gå inn i en samtale sammen?

  (Det fikk meg til å tenke på min lærer som sa: tenkt at når dere er på muntlig eksamen, så er det en samtale om et tema på et høyt faglig nivå, mellom to interesserte mennesker. Det gjorde at i alle fall jeg aldri kom inn med lua i hånden. Tvertimot gledet jeg meg til å få snakke om det jeg hadde lært og jeg antar at jeg var bedre i stand til å yte mitt beste også. Kanskje en litt søkt sammenligning, men følelsen av likeverd er like viktig i begge situasjoner.)

 3. Wenche says:

  Meget interessant. Brukermedvirkning er ikke et ord som höres så trivelig ut i mine örer.
  Som pasient ser jeg meg heller ikke som en bruker – men en kunde.
  En kunde som kjöper helsevesenets tjenester, og forventer da å få det jeg betaler for. Som kunde så bör jeg også ha rett til å velge hvilke tjenester jeg vil kjöpe eller ikke.
  Det er tross alt jeg som lever med min kropp og må da ha muligheten til å velge hva som föles best for den.

  • Jeg synest at begge ordene er viktige. Brukermedvirkning vil jeg tolke til at en har påvirkningskraft og kan være med i dialogen om egen sykdom og dermed ha påvirkning kraft.
   Som kunde forventer jeg at jeg får den vare som jeg enten har betaltfor, eller er foreskrevet. Så som sakt så er begge ordene på sin plass

 4. kalliope says:

  Takk igjen for en tankevekkende bloggpost!
  Sitter og smatter litt på ord som kunne passe..
  Hva med samarbeid, enkelt og greit? Helsevesenet og pasienter på samme team, som samarbeider og drar nytte av hverandre.

 5. Renate Nordby Sandnes says:

  Fint skrevet Maria! Hvorfor kan man ikke kalle det samhandling om helse mellom bruker og veileder bare da? Mange ganger undrer jeg om alle vet hva samhandling egentlig betyr? Ordet «samhandling» er et norsk begrep, og kommer opprinnelig fra dataverdenen. Betydingen var da «sømløs» samhandling i grensesnittet mellom maskin og menneske. Etter hvert har ordet også fått betydning som en handling, samspill, eller vekselvirkning også i grensesnitt mellom personer, organisasjoner, grupper, avdelinger, osv.
  Samhandling skjer mellom og på tvers av ulike nivåer, organisasjoner, spesialiteter og profesjoner. Jeg er i den uheldige situasjonen at min veileder oppfatter meg som sykelig oppatt av egen sykdom hvis jeg kommer med forslag eller fremviser fordypning. Ofte blir jeg ledd av. Det er trist. Jeg vil bli frisk! Jeg var før jeg ble syk vitebegjærlig. Det skulle jeg visstnok lagt på hylla da jeg ble syk? Jeg synes det er interessant dette med makt du skriver om. Har ikke makt også noe med holdninger å gjøre? Og vil holdningene endres med et nytt navn for noe? De fleste mennesker kan oppnå former for makt en eller flere ganger gjennom livet, likevel stiller det krav til den enkelte som må ta standpunkt til hva den makten kan brukes eller misbrukes til? Takk for alt du gjør Maria og flotte innlegg! 🙂

  • mariasmetode says:

   Du høres da ut til å være en smart, oppegående, reflekterende person, Renate. Phøy at du blir møtt med mistillit. Du har jo masse ressurser som skulle ha vært tatt i bruk.

   Ikke legg på hylla din vitebegjærlighet. Fortsett å bruk din kreative evne til å se løsninger og reflektere. Det er kanskje din vei ut og til et annet sted?

   Du stiller på slutten det samme spørsmålet som jeg i grunn stilte meg selv etter å ha skrevet denne posten. Hvorfor endre navnet? Det er innholdet som må endres.

   • Renate Nordby Sandnes says:

    Takk for det Maria! 🙂 Nei, jeg gir meg ikke. Jeg var prematur barn og skulle ikke overleve. Min mamma sier at det får være at du er så INNMARI sta, for det er vel derfor du er her nå! 🙂 Oisann, der kan du se, jeg er ikke alltid like oppegående. Jeg leste artikkelen din som at du søkte nytt navn i rollene. Flau ja! 😉 Uansett stiller du så bra spørsmål og ikke minst våger å stille både grunnleggende, vanskelige og litt kontroversielle spørsmål. Veldig bra! Jeg heier på deg! 🙂

 6. mariasmetode says:

  Takk for kommentarer!

  Tja. Hva skal man kalle oss som skal ha og trenger helsetjenester og som samtidig gjenspeile at vi er i et likeverdig partnerskap med våre behandlere?

  Hvordan vise at tjenestene er der for oss, når vi trenger det og at det ikke er vi, som er langtidssyke, som kommer som et eneste stort problem som det er mye mas rundt?

  Om vi ikke endrer ord, bør i alle fall innholde endres. Å ha «brukermedvirkning» betyr ikke å allernådigst få lov til å bli hørt…

 7. Pingback: Sterkere pasient – og brukerrolle | Marias Metode

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

fake rolex watches