"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

fake rolex watches

Svak fremstilling av studie på Lightning Process for ME og CFS

39

Skrevet den 20. september, 2012 av mariasmetode

Del innlegget: TW FB

På twitter i går så jeg at en av de mest kjente Lightning Process (LP)-coacher her til lands ivrig og glad tvitre om at det var publisert en studie på LP brukt på pasienter med kronisk utmattelsessyndrom og ME. Studien hadde attpå fått beste sendetid på NRK. Spent var jeg. Tenk om det viste seg at når man tar bort placeboeffekten, så kan dette 3-dagers tankekurset gjøre syke friske? At syke blir friske er jo flott! Etter sendetid var jeg langt mer skeptisk til hvorfor denne studien har fått oppmerksomhet. Hvorfor? Jo, det kan jeg godt fortelle mer om. Jeg anbefaler deg å lese min tidligere post om hva forskning er.

purchase Lyrica online For å avklare hvor jeg selv står først
År tilbake advarte jeg mine kollegaer om å promotere LP til sine pasienter før denne behandlingen var kvalitetsikret og i det minste vist trygg. «Først ikke skade.» Kurset koster 15 000 kroner per person for tre dager i gruppe på 6-8 personer. Det er mye penger for syke mennesker. Jeg er selv en som ble sykere etter et Lightning Processkurs. Jeg var kjempefornøyd rett etter kurset og de neste to ukene. Jeg var gode busser med coachen og synes hun var en (nesten utrolig) hyggelig person. Jeg sendte til og med inn søknad og ble tatt opp som kursdeltager som instruktør hos Phil Parker, som er den som har utviklet og francisher metoden. Hvem vil ikke gjør syke friske? Jeg får fortsatt jevnlig mail fra instituttet. I Marias Manual kan du lese om min erfaring. «No comments» skulle være min sang når noen spør meg om LP. Likevel, når denne studien får plass på selveste Dagsrevyen, må jeg si noe om den.

 

iPhoto. Maria Gjerpe: Monument med vinkende hender

tinidazole over the counter uk cytotec price in peso Resultatet av studien
Kortversjonen, abstraktet, av studien, er lagt ut på nett. Det er det jeg har lest og reflekterer rundt. Hele studien ligger bak en betalingsmur, så den gleder jeg meg til å lese. På NRK hørtes det ut som om 1/3 var blitt veldig mye bedre, 1/3 litt bedre og 1/3 blir dårligere. Hovedkriteriet for ME er at man blir sykere etter fysiske, lette, normale påkjenninger. Jeg ser at de private tilbyderne av dette kurset hevder at resultatet er avhengig av kurslederen og relasjonen til denne. En slik argumentasjon for hvorfor ikke alle har effekt, eller at noen blir sykere, har jeg ikke sett tidligere. Dette er jo interessant i seg selv. Det må da bety at det utfra denne studien ikke kan trekkes en konklusjon utover hva akkurat disse instruktørene og disse kundene gjorde fordi den er terapeutavhengig. Da begynner vi å nærme oss det vi kaller placeboeffekt, som jeg skrev om i min post om hva forskning er Det som ikke har med selve terapien som skal utprøves å gjøre, men som likevel gir resultater. Psykolog Jan-Ole Hesselberg fra Folkeopplysningen skriver godt om kognitiv dissonans og placeboeffekt.

I konklusjonen til studien understrekes det igjen det mange har hevdet: Blir du ikke frisk, blir du selv holdt ansvarlig for at du ikke blir frisk, fordi det hevdes med stor styrke at du selv «gjør din egen sykdom». Det innebærer at du derfor kan velge å slutte og «gjøre din egen sykdom». Du skal bli frisk(ere) om du bare følger metoden! Metoden i seg hevdes å være ufeilbarlig. Det er en naturlig og sunn reaksjon å trekke seg vekk fra instuktøren om en kjenner at en blir sykere av det en blir påbudt og tilbudt. Hvorfor gjøre mer av det en blir sykere av? Metoden beskrives også som en metode der en skal nekte seg selv å la sykdommen begrense deg. Kjenner du deg syk? Ikke gjør det.

Svakt studiedesign
Studien det her handler om, er en kvalitativ studie, gjort med et semi-strukturert intervju som metode. Dette er et svakt studiedesign og vi kan ikke si noe spesifikt om resultatet eller hvordan denne studien skal kunne brukes eller overføres til andre enn akkurat de det var forsket på her, under de samme forutsetningene.

EDIT: Jeg ser at det jeg har skrevet her er utydelig. «Svakt design». Det burde stå «design uegnet til å si noe som helst om effekt av LP på ME-syke.». I medisinen pleier vi vanligvis bruke Randomiserte kontrollerte studiedesign, RCT, som metode, nettopp fordi vi ofte ønsker svar på effekt av behandling/terapi. Fordi dette er en kvalitativ studie, gjort med et semi-strukturert intervju som metode, vil en slik metode framstå som en metode med «svakt design», gitt sammenligningen med RCT. «Svakt» er i grunn en underdrivelse. Umulig, er rettere. En kan jo ikke si noe om effekten i det hele tatt, annet enn hva disse ungdommene følte og tenkte etter at de hadde gått et kurs.

Studiens størrelse og utvalg
Denne studien er svært liten og omhandler kun 9 pasienter. Hvilke kriterier som er lagt til grunn for inklusjon vet jeg ikke, men om det ikke er smale kriterier, slik at pasientgruppen har mer til felles enn for eksempel utmattelse de siste 6 måneder, kan vi si veldig lite om hvilken gruppe det er forsket på, og dermed også lite om hvem resultatet eventuelt kan overføres til.  Det står i abstraktet at utvalget er hentet gjennom «opportunistic sampling».  I følge forskeren selv, er det viet et helt kapittel til denne metoden i studien. Likevel: Denne skjevfordelingen kan påvirke resultatet slik at det vil bli et mindre sikkert funn. Det er forsåvidt ikke uvanlig i slike studier, men det påvirker altså utvalget, og dermed «sannhetsgehalten» på en negativ måte.

Ulik respons, ulik pasientgruppe?
Det hevdes fra mange at det er 2% som har ME. Mange gode studier viser at svaret er nærmere 0.2%. Hvilket prosenttall man kommer fram til, avhenger av hvilke diagnosekriterier vi bruker. Dette er et stor problem i ME/CFS-forskningen. Vi ser ikke på de samme pasientgruppene når vi forsker!

Min kollega på Twitter, Wasim Zahid spurte i går:

 

Wasim Zahid undrer om det er mange ME-pasienter som er feildiagnostiserte. Screenshot.

Wasim Zahid undrer om det er mange ME-pasienter som er feildiagnostiserte. Screenshot med tillatelse.

 

Spørsmålet er betimelig. Overlege og nylig avgåtte leder av ME/CFS-senteret, Barbara Baumgarten-Austrheim mener at det foregår en overdiagnostisering  Jeg tror hun har rett.

Det er også svært vanskelig å tenke seg at det dreier seg om «subgrupper», slik det av noen hevdes.  Når 67% blir bedre av medisinen Rituximab og må ha infusjon av et potenst legemiddel som Rituximab, som man bruker i kreftbehandling, for å komme seg på beina, mens andre kun trenger timer med samtale før de reiser seg opp fra sengen og går etter mange års sengeliggende tilstand, er det grunn til å spørre. Mange ganger. Og det er vel det jeg har gjort og fortsetter å gjøre.

Min erfaring, både som lege og med viten om patofysiologi og hvordan kroppen reagerer i sykdom og helse, og i tillegg med kjennskap til mange pasienter med ME-diagnose, tilsier at det noen viser til som «subgrupper» i denne sammenheng, dreier seg om at noen har faktisk ME, ca 0.2%, og at mange har noe annet! Dette er ikke samme sykdom. Alle som har fått ME-diagnose har ikke lik sykdom, det er ikke en gang undergrupper av samme sykdom.

Det betyr ikke at ikke andre også syke og trenger hjelp. Det overordnede må være det vi har hatt som slagord i flere år: Rett behandling til rett pasient!

Hypotesedrivende?
I beste fall er denne studien hypotesedrivende, som det heter. Det betyr at disse 3 (antar jeg) som er blitt friske, antyder at denne metoden kan brukes til å gjøre syke friske. Fra det de var syke fra. Likevel: vi kan ikke si at alle disse som var med har samme sykdom, eller at det var behandlingen i seg selv de ble friske eller følte seg bedre av.

Med så usikkert funn, gjort på så få pasienter, med et så svakt studiedesign, er dette veldig langt fra å være overbevisende. Studien kan i beste fall ha en overføringsverdi til akkurat de samme type pasienter,

etter de samme kriterier som her er brukt og gitt kurs under de samme forhold, dersom studien er detaljert nok beskrevet.

Jeg tror ganske sikkert at dette blir en av de siste jeg sier om LP. Dere som vil kommentere – gjør det i kommentarfeltet. Det er åpent. Spamfilteret mitt fanger opp kommentarer som navngir personer. Vær så snill å ikke navngi noen som selv ikke deltar i feltet. Tusen takk!

Dette er hva jeg har skrevet om Lightning Process tidligere:

1. Lightning Process forbys å komme med udokumenterbare påstander
2. Blir syke av lightning process
3. Nytt, forenklet skjema til NAFKAM
4. Røde kluter og leger som kunnskapsformidlere
5. Ukens vepsebol

Gunnar Tjomlid har skrevet analyser her og her. Ta en kikk.

EDIT: Jeg har endret overskriften etter gode innspill fra psykolog Jonas Vaag.

 

39 Responses to Svak fremstilling av studie på Lightning Process for ME og CFS

 1. Takk Maria 🙂
  Synes det er synd slikt blir sendt på dagsrevyen, fikk selv allerede kort tid etter sending spørsmål om jeg hadde sett den (noe som jeg så på nett siden). Bra at noen blir friske med samtaleterapi og unngår cellegift, men jeg tror ennå mange er feildiagnostiserte med ME.
  Synd om dette kan ødelegge for finansiering for videre biomedisinsk forskning på immunomodulerende behandling som tyder å være på sporet av noe når det gjelder forfriskning og patogenese av sykdommen. Jeg heier fremdeles på Haukeland!

 2. Reidun Dvergsdal says:

  Det er berre leit at LP sår så mykje usikkerhet rundt ME. Dei er med på å mistenkeligjere oss som er sjuk og svake frå før. Kjenner at eg nesten ikkje orker å argumntere i mot, då det tar alle kreftene.

 3. Kirsti says:

  Ja! Vel talt!

  Jeg ble temmelig paff da denne knøttlille studien kom som en av hovedsakene på Dagsrevyen i NRK. Saken ble presentert unøyaktig på en slik måte at den framsto større enn den er. Jeg er så lei av tabloidisering! Tusen takk for at du får til å gå i dybden på en ryddig og oversiktlig måte! Din redelighet og etterettelighet imponerer gang på gang. Du gjør en stor, positiv forskjell for oss.

 4. Pete says:

  Det er problematisk å forholde seg til denne studien som får publisitet, men som man foreløpig ikke kan studere foruten abstraktet. Men som alltid i ME-sammenheng skal det ikke mye tankevirksomhet til før 10.000 kroners spørsmålet, om hvem man faktisk har forsket på, melder seg.

  Tar det for gitt at spørsmålet du viser til fra legen, er ment som et understatement. Er det noe man har lært i løpet av årene, så er det jo at søppelsekken lettvint og kunnskapsløst er blitt fylt opp – av alt mulig rart. Det er kimen til et enormt uføre med store ringvirkninger, og medisinen selv må bære hovedansvaret.

  Når LP-menigheten snakker om ME som en homogen gruppe, slik at LP kan prakkes på «alle» mot bedre vitende, så er det kalkulert kynisme uten grenser. Det er ikke greit. 

  Ønsker selvsagt all forskning velkommen, også på ME/CFS og LP, så lenge det blir gjort på en skikkelig måte, noe som i denne sammenheng betyr det å forske på samme gruppe pasienter, strengt diagnostisert. Til slutt må jeg si at det er bekymringsfullt når Folkehelseinstituttet tilsynelatende omfavner denne studien og har intensjoner om å følge dette sporet. For å si det litt forsiktig er det veldig mange andre spor og skritt hvor man bør sette inn støtet. Forskning på LP utelukker ikke forskning på noe annet, men er det i denne enden man skal begynne? Når kameralyset fra Dagsrevyen er av og man får tenkt seg om, så håper jeg at offentlig helsevesen for en gangs skyld kan ta noen riktige grep.

 5. memhj says:

  Heia Maria 😀

  En god gjennomgang av temaet. ja og vi trenger resten av publikasjonen for en dypere analyse.

  men normalt sett fremkommer mye i sammendrag, noe det ikke gjør.

  😉 prates!

 6. May Iren says:

  Takk Maria!
  Men det er en ting jeg ikke skjønner. Du skriver: "Det betyr at disse 3 (antar jeg) som er blitt friske, antyder at denne metoden kan brukes til å gjøre syke friske." Og på NRK sa de at 1/3 ble frisk, 1/3 hadde ikke bedring og 1/3 ble dårligere. Men når man leser under 'Results' står det: "Two reported dissatisfaction and no improvement, while seven were satisfied and were much improved." Jeg klarer ikke å se ut i fra dette at noen av de ni personene ble friske…
  Er det noe jeg ikke har fått med deg?

 7. Jill says:

  Takk for din tydelige stemme Maria!

  Det er vanskelig å sitte rolig å se på den sammenblandingen av roller som ser ut til å foregå nå i forhold til Folkehelseinstituttet og videre LP-studier. Jeg leser flere steder at en journalist med LP coach bakgrunn – som allerede har tjent mangfoldig millioner på samme metode skal sitte i forskningsgruppen? Er dette virkelig etisk forsvarlig dersom dette er tilfelle? For meg er det ihvertfall komplett umulig å forstå at dette kan få gjennomslag. Jeg håper inderlig at noen snart våkner opp. Dette er skremmende.

 8. Cathrine says:

  Takk for at du tar tak i dette NOK en gang Maria! Det er jo så man blir helt utmattet (hehe) av alle disse LP-diskusjonene, men så lenge metoden fortsetter å få "reklameplass" og innpass uten dokumentasjon, og vi VET at dette kan ramme syke mennesker hardt, så synes jeg nesten ikke vi som er kritiske kan gi oss.

  Nå er vi mange som har mast og mast om at Lightning Process er en udokumentert metode, og at vi ikke VET noe om det virker eller ikke. De som tjener penger på disse kursene er gode til å nettverke og få andre med på at dette må jo være noe bra. Det har også vært vist til at det skal komme forskning, og så kommer altså denne studien som jo er veldig liten. Forskeren selv sier jo at den ikke er designet for å si noe om effekt (https://twitter.com/siljeendresen/statuses/248568600665931776), men de kommersielle aktørene som Live Landmark og Phil Parker bruker nå dette for alt det de tror det er verdt.

  Jeg er også veldig kritisk til måten utvalget er gjort på: Her har man ungdommer som allerede har vært gjennom "søknadsprosessen" for å bli med på LP, som i ettertid har meldt seg frivillig til å bli intervjuet. Det kan jo overhodet ikke kalles et representativt utvalg.

  Det er skuffende å se at fremstående leger, journalister og andre derfor gratulerer og fremhever denne studien – jeg hadde forventet mer av deres kritiske sans til vitenskap. Jeg synes også det er rart at Folkehelseinstituttet går inn og søker om midler sammen med denne kommersielle aktøren til en studie, jeg synes rett og slett ikke det er så veldig god prioritering av forskningsmidler. Men forsåvidt – om vi har masse penger til å forske på ME og metoder/behandlinger, så må de jo gjerne forske på LP for min del.

  Det jeg reagerer på er at vi nå etter en slik liten studie får folk som går rundt og roper "LP hjelper mot ME!!", for det vet vi faktisk ikke noe særlig om ut fra denne forskningen i alle fall. Da sitter vi igjen med de anekdotiske bevisene, og la gjerne folk få velge å ta LP og bruke LP ut fra det, så lenge de er klare over at det kan ha bivirkninger. LP fremstår mer og mer som en heksegryte av intens markedsføring, nettverksbygging, og salgsteknikker. Dumt at folk flest (inkludert helsepersonell) ikke har mer kritisk sans.

 9. etlivleve says:

  Jeg er helt med på det du skriver, Maria!_I Sverige diskuteres ofte om noen har økonomiske interesser i forskningen, noe som påvirke forskning i en retning. Allerede her blir det en tvilsom metode, hvis den aktuelle LP coachen skal sitte med i forskningsgruppen. _I bra studier er det viktig å avgrense gruppen som skal studeres slik at man vet hva det er man skal studere. Det pleier å være en utsilning av de søkende til LP kurs, og hvordan ser den ut. Man får håpe at LP coachen har lært seg hvilke som har hjelp av LP og hvilke som ikke har det._Vi har et stort etiskt problem hvis historien repeterer seg og ME syke som prøver LP, blir mye dårligere. Hvem tar det medisinske ansvaret for de syke som blir mye dårligere etter LP

  • gjest says:

   Det som blir dårligere av lp presser seg nok for mye fp tidlig!. Jeg merker det ved mye stress da streiker kroppen min full av verre synptomer!!!!!!!

 10. Nå når jeg begynner å se hvor useriøs denne 9-persons studien er kan jeg ikke slutte å undre meg over hvordan den slapp gjennom på NRK

 11. Undre says:

  Hei.

  Jeg legger inn en lenke til en statusmelding i twitterstrømmen til forskeren bak studien:
  https://twitter.com/siljeendresen/status/24856860

  Jeg vet ikke hva du mener med "svakt studie", Maria. Jeg kan ikke se at det er studiedesignet i seg selv som er problemet her, men derimot hva enkelte mener de kan tolke av funnene. Det er jo snakk om en kasusstudie og kasusstudier er jo generelt ikke egnet til å overføres til større populasjoner. Det ser heller ikke ut til at hensikten med kasusstudiet var å si noe om effekten av LP.

  • May Iren says:

   Undre: Svak studie = Kun ni personer. Personene hadde allerede tatt LP-kurset før de ble med, så de kunne ikke observeres under selve kurset. Det var åpen søknad, så de som utførte studien kunne egentlig velge ut personer ettersom hva de vil at studien skal vise. Ble noen friske?…
   …og hva er poenget med en studie om LP hvis den ikke skulle si noe om effekten?
   Og jeg trenger en forklaring på hva som gjør at Live er så fornøyd med denne studien?
   Hvis jeg leser selve rapporten, får jeg andre svar da enn de man får av å kun lese den forkorta versjonen?

   I linken din er det klart at noen ikke bryr seg om hva som er årsaken til sykdommen! Men det er jo nettopp dette som er det avgjørende! Hvis man får influensa og tar kurset blir man ikke verre av å være med på kurset da rett og slett fordi kroppen ikke tåler selve aktiviteten? Og når man da er totalt frisk etter en -to uker er det ikke kurset, men det er sykdommen influensa som har gått over av seg selv! Jeg tror det er mange (spesielt) stress-sykdommer som har god effekt av LP, men ME under de strenge kriteriene er IKKE en stress-sykdom! Og det er disse ME-personene som blir dårligere!

   Jeg blir litt urolig av utsagn som (linken):
   Roffe: "Ulik respons på behandling ≈ variasjon i personlighet…"
   Live: "Dårlig kjemi med instruktør = dårlig opplevelse."
   Live: "studien er hypotesegenererende."
   Det er altså personlighet (f.eks stress?) og ytre omstendigheter som avgjør om man blir frisk eller ikke? Hva med årsaken til sykdommen, har det ingen betydning?

   Jeg støtter meg til Erna: "Ulik respons på behandlinger – ulike sykdommer?" og Jørgen: "Hypotesegenererende, ja. Men det er nokså langt unna å være overbevisende forskning."

   • Undre says:

    @May Iren: Jeg forstår frustrasjonen. Men fra et vitenskapsteoriperspektiv er det ikke så vidt jeg kan se noe feil med studien. Det er forskjell på en forskningsintervjustudie og en studie som skal si noe om effekten av en behandling. Til det siste egner ikke denne typen seg, men som forskningsintervju er den helt kurant. At studien blir presentert som om den har bevist at over 77 % blir friske av LP viser enten at de som formidler det ikke har skjønt studietypens begrensninger eller at de bevisst bruker forskningsresultatet feil.

    • May Iren says:

     Ja, nettopp…! …???… …forvirra…
     Hva egner denne studien seg til å si noe om? Og hvilke konklusjoner kan man egentlig komme med ut i fra denne studien? Det hjelper ingen å vise til at disse konkrete 9 personene hadde den og den virkningen! For det er ikke overførbart til å kunne gi en antydning om at LP kan hjelpe andre eller ikke… Disse ni personene som ble valgt ut til å bli med i studien hadde jo allerede gått gjennom nåløyet til LP-instruktørene, og på nytt blitt plukket ut til denne studien. Og ikke vet vi hvilke ME-kriterier som ble lagt til grunnlag… Sier studien at noen blir friske? I kortversonen står det: "…while seven were satisfied and were much improved." Her må det ihvertfall tolkning til for å si at noen ble friske…

     Ok, studien er gjennomfør metodisk intervju-messig bra, noe som gjør studien til kvalitet, men hva kan man egentlig få ut av studien? Kan du forklare meg hvorfor Live Landmark er så utrolig fornøyd med denne studien? For alt jeg får ut av den, er at hun ikke burde juble…

     …Ja, he-he, du har helt rett: Jeg er frustrert!

  • Maria Gjerpe says:

   Takk for kommentar, Undre 🙂

   Denne posten er skrevet som en reaksjon på hvordan studien og dens resultat ble framstilt på NRK: som en studie med ny kunnskap og hvor denne kunnskapen skulle være at 2/3 av ME-syke enten blir friske eller mye bedre ved å gå på et 3-dagers Lightning Processkurs.

   Som jeg skrev i forrige post: i medisinen pleier vi vanligvis bruke RCT som metode, nettopp fordi vi ofte ønsker svar på effekt av behandling/terapi. Fordi dette er en kvalitativ studie, gjort med et semi-strukturert intervju som metode, vil en slik metode framstå som en metode med svakt design, gitt sammenligningen med RCT. "Svakt" er i grunn en underdrivelse. Umulig, er rettere. En kan jo ikke si noe om effekten i det hele tatt, annet enn hva disse ungdommene følte og tenkte etter at de hadde gått et kurs.

   Når jeg ser hva jeg skriver nå, ser jeg at det blir utydelig å si "svakt design". Det burde stå "design uegnet til å si noe som helst om effekt av LP på ME-syke.".

 12. tanteMy says:

  Det er ikke uvanlig at Dagsrevyen kommer med slike nyheter, men det gjør det jo ikke noe bedre.

  Jeg synes det kan bli bra at de forsker på dette, og særlig om det bidrar til at man får klarere definisjon av hva man mener med ME og utelukker kronisk utmattelse av andre årsaker. Og kanskje kan den forskningen gjøre at ikke så mange blir lurt til å bruke pengene sine på LP? Bare man ikke tar midler fra annen forskning, som den på R…ab ( ja, hva het den nå igjen). For selv den lille studien var jo ikke SÅ overbevisende?

 13. Maria Gjerpe says:

  Tusen takk for alle kommentarer!

  Jeg har skrevet to poster til med refleksjoner rundt Folkehelsas uttalelser, og en om medier og nettverksbygging. De kommer etterhvert!

 14. Ellen T. Knutsen says:

  Jeg blir redd når jeg leser i kommentarfeltet om mulig LP-coach i forskningsgruppen. Jeg blir redd for innstillingen til ME blant dem som har satt sammen forskningsgruppen og for innstilingen til ME i gruppen. Da stiller jeg meg selv det skremmende spørsmålet om vi kan stole på resultatet av kommende LP-forskning. Med annen "ME-forskning" i friskt minne blir ikke akkurat engstelsen mindre.
  Dagsrevyen framstilte framtiden til ME-syke nærmest som rosenrød takket være LP. Hvordan kunne de gjøre det, og hvorfor gjorde de det, når 1/3 av pasientene i følge Dagsrevyen ble sykere av LP?

 15. Mette says:

  Takk for fin redegjørelse for ei som har gått LP og blitt verre. Tror jeg kvikner til nå etter over 3 år etter kurset… Bredere inngangsport til forskning rundt ME må vel være et ønske.

 16. En LP coach ser vel dette som en gyllen mulighet til å tjene ennå mer penger.. Blir spennende å se på hvilket grunnlag de ønsker å inkludere pasienter til studien på. Om disse vil oppfylle Fukuda/Kanadakriterier som er det man til nå har får å kunne sette diagnosen.

 17. Mona L Taralrud says:

  Takk for et godt innlegg. LP er i seg selv et tema man kan mene mye om. Jeg er 100% enig i alt du skriver og er så glad for at du med din fagbakgrunn tar tak i dette.
  Men at NRK Dagsrevyen hopper på å vise noe sånt i beste sendetid er uforståelig. Katastrofe vil jeg nesten si.

 18. Jojja says:

  Dårlig kjemi med instruktør? Hva ialle dager er det for tulle svar? Om noen av pasientene hadde hatt dårlig kjemi med legene på Haukeland ville fremdeles de blitt bra av medisinen.. Dette sier så mye om LP.

 19. Trude H says:

  Det er fortvilende når undersøkelser basert på et så tynt grunnlag blir en så stor sak.
  Den er ikke med på å styrke "folks" oppfatning av ME syke.

  Vi som har tatt Lp-kurs vet at nåløyet var lite, dvs: er du ikke motivert nok, er ikke dette noe for deg.
  Og i etterkant: neivel du har ikke blitt frisk? Da gjør du det ikke riktig, det er din egen skyld at du fremdeles er syk. Og altså nå: kjemien med kursinstruktør kan være avgjørende…

  Hadde ikke dette vært så alvorlig (bl. a. fordi mange, inkl. meg selv, ble sykere i etterkant av kurset), ville jeg ha kostet på meg en god latter.

  Scenario: Folkehelseinstituttet får forskningsmidler og setter bukken til å passe havresekken. Bukken har store økonomiske interesser i saken, og vil nå bli gitt muligheten til å mele sin egen kake, og kanskje påvirke resultater, hva vet jeg?
  Skal dette bli seriøst, er inhabilitet det første man bør utelukke.

  • May Iren says:

   Trude sier: "Scenario: Folkehelseinstituttet får forskningsmidler og setter bukken til å passe havresekken…." Det er ikke lenge siden det skjedde forrige gang, da var det L. Larun som ble plukket ut til å være leder for ME-rapporten 2011. Så hvis de denne gangen vil ha ro rundt resultatet til en studie av LP, bør ingen LP-guruer være med!

   ((Larun har skrevet og reiser rundt for å undervise helsepesonell om fordelene med treningsbehandling til ME-pasienter))

 20. Pingback: Hva nå dere? «

 21. Thomas Berg says:

  det er dessverre flere som har tatt selvmord etter LP-kurs. At man blir sykere i etterkant og det er din egen skyld , blir for mye for noen. Dette kommer ikke fram.

 22. Thomas Berg says:

  Er det ikke slik at LP er en treningsform ikke en behandling av sykdomen………..

 23. Kira says:

  Jeg er flau på NRK – Dagsrevyen sine vegne. Her driver de å reklamerer for sine egne journalister for tiden og så kommer de opp med dette. Da jeg så innslage visste jeg ikke om jeg skulle gråte eller le eller kaste Tvn ut av vinduet.

  For snart et år siden hadde de ikke et eneste oppslag om studien e fra Fluge og mella, så vidt jeg kan huske. Det var også flaut. Strever nå med å fine en leg som tar meg og ME-sykdommen seriøst og så kommer dette. Oppgitt er vel ordet.

 24. Kirsti says:

  Ser ut til at Lightning Process fungerer dårlig mot hjerteproblemer: http://www.dagbladet.no/2012/09/20/tema/god_torsd

 25. Ingrid says:

  Jeg tok LP i London og ble mye bedre… men har blitt mye verre igjen. Tror nå at jeg ble kvitt noe som var en komplikasjon til MEen, men ikke selve ME. Fordi jeg begynte å leve aktivt og pushe meg igjen, ble da selve MEen verre.
  Jeg er en av dem som sa på siste kursdag at jeg ble frisk, og spilte inn et video-vitnesbyrd om det. Men har dessverre ikke orket å ta kontakt med coachen etter jeg ble verre igjen, for å be henne slette meg av listen med suksess-historier (veldig dumt – men orket hverken fysisk eller emosjenelt lenge. Planlegger å gjøre det nå). Det samme gjelder dem jeg reiste med til London. Jeg tror lignende tilfeller utgjør en stor feil-rapportering om at folk blir bra av LP. Det plager meg – men jeg vet ikke helt hvor jeg skal henvende meg for å få oppmerksomhet om det.

  • gjest says:

   Stakkars deg. jeg føler virkelig med deg. Men håper ikke du presset deg for mye for tidlig etter kurset. Jeg klarte ikke bruke LP. Jeg tenker kanskje en annen gang. Jeg fikk vibrasjon av en antibiotika kur i jan og jeg som hadde blitt bedre av Me fikk den nedturen og øresusen min ble verre og!. Men ikke gi opp det hold jeg på da kroppen begynte å vibrere så sterkt i jan!. Her i norge må man heldighvis ikke si at man er frisk på siste kursdag! Jeg syns du skal få sakt fra til LP coachen du var hos!

  • Pete says:

   Henvend deg til NAFKAM på 77646650 el e-post: nafkam@helsefak.uit.no

 26. Pingback: FHI og LP – noen spørsmål…. | ~SerendipityCat~

 27. Kristian Sommerfelt says:

  Hei
  Jeg er lege, professor ved et universitet i Norge og arbeider blant annet med CFS/ ME. Jeg har lest Reme sartikkel. Jeg mener artikkelen har store svakheter som gjør at den sier lite om spørsmålet: Hjelper LP ved CFS/ ME? Hovedgrunnen er at studien ikke på noen måte sikret at de ni som var med hadde CFS/ME. Rekruttering var gjennom oppslag på en engelsk web side for CFS/ME. Studien ble gjennomført utelukkende via telefoninterview. Man stolte altså (uten å kartlegge) på at diagnosen var riktig. Dette gjør at studien ikke kan si noe pålitelig om LP bedrer CFS/ME. Hele studien var også foretatt etter at LP var gjennomført (uten at tidsintervallet etter LP var nøyaktigere beskrevet). Studien syntes å gi en ganske grundig beskrivelse av deltakernes opplevelse LP. Som konklusjon er det mitt syn at studien ikke gir noe informasjon i det hele tatt om nytten av LP ved CFS/ME fordi det var helt uklart hva slags lidelse / tilstand/ diagnose deltakerne hadde.

 28. Pingback: Ønsker all forskning på ME velkommen – i prioritert rekkefølge | Marias Metode

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

fake rolex watches