buy priligy online in india "Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

fake rolex watches

Med kritisk blikk på Lightning Process i Dag og Tid

18

Skrevet den 2. november, 2012 av mariasmetode

Del innlegget: TW FB

Folkehelseinstituttet bed om ni millionar kroner for å studere den omstridde metoden Lightning som somme meiner kan kurere ME. – Ei tragisk feilprioritering, meiner medisinprofessor Ola Didrik Saugstad.

Dette er sjelden kost. En kritisk, grundig artikkel om Lightning Process, Lynprosessen, som hevder å gjøre syke friske på 3 dager gjennom å lære dem nye måter å tenke på.

Gode intervjuer med blant annet professor og overlege Ola Didrik Saugstad og journalist og forfatter av boken De bortgjemte, Jørgen Jelstad. Kanskje dette kunne starte en ny trend? En kritisk vekker som vekker  journalistene til å spørre og grave en ekstra gang, som Jelstad etterlyser?

 

Les hele artikkelen her ved å trykke på hvert av bildene, slik at du får en stor versjon:
  
Denne artikkelen er  en del

av en lengre sak, der den siste delen ligger ute på nett, og derfor tenkte jeg at det ikke var nødvendig å legge den inn i posten. Flere har bedt om å få lese den første delen av artikkelen. Den finner du her og er et lengre intervju med en av de mest profilerte Lightning Process coacher.

(Som alltid viagra canada – det aksepteres selvsagt ikke usaklige personangrep, men kritikk av sak er greit. Det vet jeg dere aksepterer og respektere, så det er jo egentlig unødvendig å si. )

buy modafinil online overnight Vær med og spre det glade budskap!

18 Responses to Med kritisk blikk på Lightning Process i Dag og Tid

 1. diva 76 says:

  Skandaløst! Som behandling mot depresjon, angst og andre plager relatert til hjernens funksjon kan være interessant …men i forhold til me har det vel like stor effekt som mot en influensa. Alrerativ medisin som har helbredet i tusenvis av år uglesees men lp er greit???? Kanskje vi skal prøve lp mot kreft og da eller??? Synd at idioter skal få så mye makt. Det burde være en avstemmning blant de syke om hvilken type forskning det bør satses på.

  • gamle ugle says:

   Har full forståelse for skepsis til LP ifm Me. Men, jeg blir svært skeptisk dersom mennesker med depresjon, angst m.m skal anbefales dette. Det kan ligge traumer bak disse plagene, og LP kan gjøre vondt verre (som kognitiv terapi også kan).
   LP anser jeg som noe som bør være høyst frivillig og på eget ansvar, ikke noe som skal mer eller mindre tvinges på mennesker med ulike plager, av NAV eller andre med myndighet.

 2. Anne-Cath says:

  Så de anslår at ca. 5000 ME-syke nordmenn har vært på LP-kurs, og hvis vi regner med at det er veldig mange som ikke kunne tenke seg å lære LP – ja, da er det ikke mange kunder igjen. Ikke rart det blir veldig viktig å bli "godkjent" og tatt inn i det gode selskap.

 3. Ronny says:

  Mangler det en side? Midt på side 11 slutter det med:

  Vegard Bruun
  Wyller vil ikkje
  gå god for Parkers
  påstandar om at
  9 av 10 kursdelta-

 4. Pete says:

  Endelig en kritisk og god fremstilling av LP. 

  Før el senere må LP kraftig under lupen, og forutsatt at studiedesignen er god og at man tar godt vare på forsøkskaninene, så må man gjerne forske på LP. De som har erfart LP vet at dette i beste fall kun er en banal mestringsteknikk, og ingenting annet, selv om det i årevis er solgt inn på mest kyniske vis. Famlende helsemyndigheter må gjerne stadfeste dette, men det er noe med timingen. Det er  åpenbart problematisk dersom LP er det man "satser" på og prioriterer, på bekostning av andre langt mer relevante spor som man bør ta tak i. Folkehelseinstituttets kunnskap og tilnærming er bekymringsfull, og dessverre nok en bekreftelse på at tilliten til myndighetene i ME-sammenheng er tilnærmet null.

 5. Elisabeth Roseng says:

  Ser frem til dokumenterte svar på effekt av LP. Men da kan det ikke være nok at "en eller annen lege" har satt ME-diagnosen. Det må komme klart frem hvilke kriterier som har blitt lagt til grunn. Hadde vært å foretrekke om f.eks Baumgarten også ble involvert som en kritisk observatør.
  At LP kan være et positivt tilskudd for mange er vel ikke utenkelig? Men det bør også kjøres en studie på annen kognitiv beh. for å måle forskjell.
  Sist, men ikke minst – dette MÅ ikke gå på bekostning av det som burde være førsteprioritet; støtte til biomedisinsk forskning slik som "prosjektet" til Fluge & Mella.

 6. TaS says:

  Uten en krystallklar diagnose og målbare objektive funn kan en slik studie for bli like useriøs som disse tallene Parker og Landmark referer til. Jeg synes det er leit at Per Magnus ved folkehelseinstituttet virker noe naiv i forhold til den informasjonen han har fått servert. Er han like naiv i forhold til ME, og har landmark som en del at et slikt forskningsopplegg, er jeg redd for at vi ikke kommer noe videre i dette spørsmålet.

  Jeg er overbevist om at ME pasientene i denne gruppen som behandles, vil på et eller annet tidspunkt falle fra og ende opp med enda dårligere helse en hva man hadde i utgangspunktet før man tok LP. Det ligger i sykdommens natur, og det er ingenting som tyder på at den prosessen lar seg påvirke i positiv retning av tanketerapi.

  Egentlig sier Landmark at lp er et sjansespill med helsen, da hun sier at lp ikke er en behandling for ME, eller at det er en lang prosess for å komme tilbake til normalt virke. Det er i denne prosessen at jeg mener at ME pasientene bedriver et sjansespill med egen helse. Mange med ME kan være i en fase av sykdommen som er veldig kritisk. Man kan føle seg relativt ok, og man tror at man er i ferd med å bli frisk. Så øker man på, og det kan fungere en god stund, men så kommer smellen og man får tilbakefall. Dette er prosesser/mekanise(er)? i sykdommen som er forvirrende for den som opplever det, og selvsagt også for de som jobber med ME pasienter. Det største irritasjonsmomentet for meg som ME pasient i dette spørsmålet, er at jeg MÅ forholde meg til sånne som Landmark som fremstår som selve svaret for meg og min sykdom, det er forferdelig frustrerende, og ikke minst at hun har så stor påvirkningskraft i et helsevesen som liker og se på seg selv som fullstendig seriøst!

 7. Kirsti says:

  Hei, Maria.

  Kan du legge ut de avissidene som mangler her?

  Tusen takk!

 8. everrest says:

  Hei!

  Bare lurer på en ting her, jeg.

  Når ble LP behandling? De første årene gikk vel coachene ut med at LP var et treningsprogram, eller?

  Har jeg misforstått noe her?

  Er enig med Jelstad i at altfor mange journalister har vært for utkritiske i sine reportasjer i diverse media. Men den siste i dag og tid var bra, og kritisk i sine spmformularer, veldig bra reportasje, forøvrig!

  Men skjønner ikke helt dette med treningsprogram v behandling..De burde vel snart bestemme seg, eller?

  Tusen takk for jobben du gjør, Maria!

 9. Maria Gjerpe says:

  Flere har ønsket at jeg skal legge inn lenke til den resten av denne artikkelserien, som allerede ligger på nett. Nå ligger den der! 🙂

 10. Kirsti says:

  Hei igjen. Det mangler fremdeles noe på "Folkehelsa inn i mystikken"-saken. Det står en kolonne til venstre for intervjuet med lys-coachen, det er fortsettelsen på de to sidene som du allerede har i bloggposten. Jeg limer det inn her hvis det er ok for deg:

  "…kursdeltakarar er frie for ME
  etter tredagarskur-
  set.
  – Lightning Pro-
  cess er veldig over-
  seld, og det er synd Parker ikkje er
  meir jordnær i marknadsføringa si.
  Men sjølv om dette er overseld og
  kommersielt, treng det ikkje å vere
  visvas. Det kan vere ei kjerne her
  som er viktig å finne ut av, meiner
  Wyller.
  Også dei som er kritiske til
  LP, bør sjå verdien av å forske på
  metoden, meiner Wyller.
  – Også om dette er berre slud-
  der og vås, har det jo verdi for ME-
  pasientane å finne ut av det.

  SKULDKJENSLE
  – Eg synest det er rart at vitskaps-
  folk og legar har gjeve LP eit slags
  godkjentstempel utan at dei har
  sett seg inn i kva LP faktisk er, og
  utan å lese bok til opphavsman-
  nen Phil Parker, seier Jørgen Jel-
  stad. Han er journalist og gav i fjor
  ut boka De bortgjemte, den mest
  omfattande boka om ME på norsk.
  – Eg skal ikkje underslå at eg
  har snakka med folk som har hatt
  effekt av LP. Og det er for så vidt
  interessant å finne ut kvifor det
  har slik verknad på somme. Men
  Phil Parker hevdar at LP òg har
  god effekt på folk med multippel
  sklerose. Likevel er det ingen som
  foreslår å forske på effekten av
  Lightning Process for MS-sjuke.
  Dette fortel noko om norske fag-
  personar sitt syn på kva slag sjuk-
  dom ME er.
  – Men all forsking på ME er vel
  av det gode?
  – Ja, men eg meiner andre ting
  bør prioriterast først. Forskinga
  ved Haukeland har mykje større
  potensial for å forklare ME.
  Jelstad er skeptisk til kva effekt
  retorikken kring Lightning Pro-
  cess har på synet på dei ME-sjuke.
  – Mange ME-pasientar blir von-
  brotne og opplever skuldkjensle
  fordi dei ikkje «får det til» med LP.
  Når folk hevdar at ein kan bli frisk
  på tre dagar, blir det lett å seie at
  det ikkje kan vere så alvorleg.

  FRYKTAR FORVERRING
  – I utgangspunktet synest eg det
  er bra at det blir forska på Light-
  ning Process for ME-pasientar.
  Men vi veit at folk med ME kan bli
  mykje sjukare av LP, og det gjer
  meg uroleg, seier Anette Gilje,
  leiar i ME-foreningen.
  Ho har sjølv hatt dårleg erfar-
  ing med LP-kurs, men legg meir
  vekt på ei undersøking forein-
  inga har fått laga ved hjelp av
  sjølvrapportering: Av dei 168 ME-
  sjuke som rapporterte til forein-
  inga at dei hadde prøvd LP, sa nær
  47 prosent at dei hadde blitt dår-
  legare, medan 21 prosent sa dei
  var blitt betre.
  – Men heller ikkje denne
  undersøkinga er vitskapleg utført.
  Hadde det ikkje vore bra å gjere
  ei ordentleg undersøking og få
  sikrare kunnskap?
  – Kanskje, men eg er usikker
  på om det er rett å forske på folk
  når dei kan bli sjukare av å delta.
  Eg håpar at Folkehelseinstituttet
  i så fall er ansvaret sitt medvite.
  Også Gilje meiner det er vik-
  tigare å prioritere den medisin-
  ske forskinga ved Haukeland. ME-
  foreningen skal no starte ein inns-
  amlingsaksjon for å skaffe pengar
  til ein større Rituximab-studie i
  Bergen."

  Jeg er blodfan av at Rituximabstudiene får så mange penger som mulig. Så er det sagt:)

 11. Innom says:

  Politisk sett er vel dette veldig lett å forstå.

  En person på AAP koster staten hundretusenvis i året.

  Et slikt 3-dagers retorisk mindtullness koster noen få tusenlapper.

  50% av landets befolkning tror at Snåsamannen kurerer sykdom magisk. Den andre halvparten tror kanskje at man har kurert sykdom når kroppen ikke gir symptomsignaler, som ved placebo.

  Det er et krav om dokumentert behandling når behandling skal gis i det offentlige helsevesenet.
  Det er ikke et krav om at den dokumenterte behandlingen skal dokumentere god effekt på en gitt sykdom. Dokumentert behandling kan være dokumentasjon på at personen i studien svarer at symptomsignaler er fraværende.
  Det er ikke noe krav om at den dokumenterte behandlingen skal gi noen forklaring om årsakssammenheng.

  9 millioner for å utarbeide dokumentasjon på en behandling er småpenger.

  Regn ut eksempel:
  300 000 mennesker mottar trygdeytelser til kr X,- pr år.
  300 000 mennesker gis 3-dagerskurs a 20 000,- pr. stk.

  200 000 svarer etter kurset at symptomsignaler er fraværedende. Trygdeytelser reduseres tilsvarende.

  Statens besparelse er…? (mye)

 12. Ellen says:

  Hvis studien blir noe av, håper jeg det er en selvfølge at noe av de 9 millionene går til erstatning til de pasientene som kommer til å bli enda dårligere av sin ME-sykdom etter å ha gjennomgått LP-kurs.

 13. Lisa says:

  Takk, Maria – du driver i realiteten med folkeopplysning, svært viktig for pasienter/kronisk syke. Å møte legestanden OG lederne på jobben med en av disse diffuse sykdmmene, fører prompte til et hypokonderstempel. Velger en bort alternativ/ udokumentert behandling; kan en riskere å bli møtt med 'Vil du ikke bli frisk, du da'. Fibromyalgi og ME er kanskje det verste man kan ha. Eller ikke ha, alt ettersom en blir vurdert.

  Forskning, forskning. Forskning som kan etterprøves og kvalitetsvurderes trengs. Jeg gremmes når store penger kastes bort på LP.

 14. Emilie says:

  Du er en så utrolig viktig røst for oss som ikke å heve stemmen Maria.
  Takk for du informerer og takk for du deler!
  Kjenner det skremmer meg, med tanke på de forsøkskaninene som skal være med på dette LP-studie, hvis det går igjennom. Og hvis det skal være heilt profesjonelt, så synes jeg det er rart at Live Landmark skal være med i forskningsgruppen, er det ikke heller viktigere med noen mer nøytrale og som ikke er i media? Det finnes jo andre LP-coacher her til lands, det fikk vi jo bekreftet i artikkelen..
  Håper bare ikke dette går på bekostningen av studien til Mella og Fluge, som jeg ser på det mest verdifulle i hele livet mitt; Fremtiden min.

 15. Pingback: Ønsker all forskning på ME velkommen – i prioritert rekkefølge | Marias Metode

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

fake rolex watches