"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

My TEDx-Talk: From insight to change

0

Skrevet den 11. desember, 2016 av Maria Gjerpe

Del innlegget: TW FB

(English text below the TEDxTalk video)
Jeg ble invitert til å holde en TEDxTalk, der jeg fikk mulighet til å dele noe av det jeg brenner for og er opptatt av.

Vi lever i en tid i konstant endring. Hvordan forholder vi oss til endringer? Hvordan sikrer vi systemer som ivaretar oss som innbyggere? Ingrediensene i mitt innlegg er innovasjon i systemer, varsling, mot, selvledelse, endringsledelse og lederskap i digitale kanaler.

Det er i de digitale kanaler vi ofte «er» i dag. Her påvirker og påvirkes våre verdier. Det ligger nye muligheter i å lede gjennom kanalene – og det er mulig å skape store bevegelser som kan endre systemer. Det krever ledere med visjoner, som klarer stå i det ukomfortable ved å gå gå først, og det krever evne til å endre visjoner underveis. Jeg har prøvesmakt og forteller om noe av erfaringen i dette innlegget som ligger lenger ned.

Når vi lytter, lærer vi. Når vi får ny innsikt, må vi dele det – og handle. Vi kan endre systemer som ikke lenger tjener oss. Ved å gjøre det, kan vi bevege samfunnet til å bli sterkere – og klokere. Vi dør ikke av det. Det er viktig. Og det er utrolig givende. Vi må våge å gjøre det ukomfortable. Gjør det rette, på den rette måten, for de rette årsakene. Være ordinære hverdagshelter.

Jeg henter eksempler fra bevegelsen MEandYou, som jeg startet, ledet og gjennomførte. Hver og en av dere gjorde den mulig. Mer enn 5000 fra 49 forskjellige land crowdfunded 3 millioner kroner i løpet av 90 dager for å sikre en klinisk studie på 152 ME-pasienter. En rekord. Vi gjorde vitenskap sexy! I dag blir denne studien gjennomført i 4 forskjellige sykehus og 152 pasienter deltar.

Er du god i språk og ønsker å bidra til at den blir transkribert eller oversatt? Alle kan gjøre det, og kanskje er det din måte å bidra til å spre ideer på? Se treffe TEDTranscribe og TEDTranslator for hvordan. (Jeg har manuset!)

Del dette innlegget med dine venner om du vil hjelpe få den oversatt og budskapet spredd på mange språk. Tenk om den kunne fly utover internett!

(English text below the video)

 

I was invited to give a TEDxTalk. We are living in a time of constant change. How do we cope with change? How do we secure systems that keeps serving us? The ingredients in my talk are innovating systems, being a whistleblower, self-management, change management and leadership in digital channels.

It´s in the digital channels we often today find ourselves interacting and forming our values. These channels gives us new opportunities to lead through – and create huge movements able to change systems. To do so, it demand leaders with visions, who dare to be uncomfortable by being alone in their first steps in new directions, and you need to be skilled in changing your vision as you go. I´ve tried do so in a and share some of my experience in the talk.

When we listen, we learn. When we gain new insight, we must share it and act upon it. We can change the systems that no longer serve us. In doing so, we can move society to become stronger – and wiser. It won`t kill us. It´s important. It´s incredibly rewarding. We must dare to be uncomfortable. Do the right thing, in the right way, for the right reasons. Be ordinary heroes.

As an example, I´m talking about the movement MEandYou, which I started, lead and conducted. Each and one of you made it possible. More than 5000 from 49 different countries crowdfunded 1.2 million dollars in 90 days to secure a clinical study on 152 ME-patients. We made science sexy! Today this trial is being conducted in 4 different hospitals and 152 patients are participating

Are you strong in languages and want to help transcribe or translate? It´s open for everyone to do so. Please hit TEDTranscribe and  TEDTranslator and help it fly on internet! (I´ve got the script!)

Please share this post if you find the talk interesting and want to help find people to translate it. Imagine how it can fly across internet! Thank you!

Thank you, TEDxTrondheim, who gave me the opportunity!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *