order prednisone overnight "Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

azithromycin vietnam "Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

fake rolex watches

My TEDx-Talk: From insight to change

2

Skrevet den 11. desember, 2016 av Maria Gjerpe

Del innlegget: TW FB

(English text below the TEDxTalk video)
Jeg ble invitert til å holde en TEDxTalk, der jeg fikk mulighet til å dele noe av det jeg brenner for og er opptatt av.

Vi lever i en tid i konstant endring. Hvordan forholder vi oss til endringer? Hvordan sikrer vi systemer som ivaretar oss som innbyggere? Ingrediensene i mitt innlegg er innovasjon i systemer, varsling, mot, selvledelse, endringsledelse og lederskap i digitale kanaler.

Det er i de digitale kanaler vi ofte «er» i dag. Her påvirker og påvirkes våre verdier. Det ligger nye muligheter i å lede gjennom kanalene – og det er mulig å skape store bevegelser som kan endre systemer. Det krever ledere med visjoner, som klarer stå i det ukomfortable ved å gå gå først, og det krever evne til å endre visjoner underveis. Jeg har prøvesmakt og forteller om noe av erfaringen i dette innlegget som ligger lenger ned.

Når vi lytter, lærer vi. Når vi får ny innsikt, må vi dele det – og handle. Vi kan endre systemer som ikke lenger tjener oss. Ved å gjøre det, kan vi bevege samfunnet til å bli sterkere – og klokere. Vi dør ikke av det. Det er viktig. Og det er utrolig givende. Vi må våge å gjøre det ukomfortable. Gjør det rette, på den rette måten, for de rette årsakene. Være ordinære hverdagshelter.

Jeg henter eksempler fra bevegelsen MEandYou, som jeg startet, ledet og gjennomførte. Hver og en av dere gjorde den mulig. Mer enn 5000 fra 49 forskjellige land crowdfunded 3 millioner kroner i løpet av 90 dager for å sikre en klinisk studie på 152 ME-pasienter. En rekord. Vi gjorde vitenskap sexy! I dag blir denne studien gjennomført i 4 forskjellige sykehus og 152 pasienter deltar.

Er du god i språk og ønsker å bidra til at den blir transkribert eller oversatt? Alle kan gjøre det, og kanskje er det din måte å bidra til å spre ideer på? Se treffe TEDTranscribe og TEDTranslator for hvordan. (Jeg har manuset!)

Del dette innlegget med dine venner om du vil hjelpe få den oversatt og budskapet spredd på mange språk. Tenk om den kunne fly utover internett!

(English text below the video)

 

I was invited to give a TEDxTalk. We are living in a time of constant change. How do we cope with change? How do we secure systems that keeps serving us? The ingredients in my talk are innovating systems, being a whistleblower, self-management, change management and leadership in digital channels.

It´s in the digital channels we often today find ourselves interacting and forming our values. These channels gives us new opportunities to lead through – and create huge movements able to change systems. To do so, it demand leaders with visions, who dare to be uncomfortable by being alone in their first steps in new directions, and you need to be skilled in changing your vision as you go. I´ve tried do so in a and share some of my experience in the talk.

When we listen, we learn. When we gain new insight, we must share it and act upon it. We can change the systems that no longer serve us. In doing so, we can move society to become stronger – and wiser. It won`t kill us. It´s important. It´s incredibly rewarding. We must dare to be uncomfortable. Do the right thing, in the right way, for the right reasons. Be ordinary heroes.

As an example, I´m talking about the movement MEandYou, which I started, lead and conducted. Each and one of you made it possible. More than 5000 from 49 different countries crowdfunded 1.2 million dollars in 90 days to secure a clinical study on 152 ME-patients. We made science sexy! Today this trial is being conducted in 4 different hospitals and 152 patients are participating

Are you strong in languages and want to help transcribe or translate? It´s open for everyone to do so. Please hit TEDTranscribe and  TEDTranslator and help it fly on internet! (I´ve got the script!)

Please share this post if you find the talk interesting and want to help find people to translate it. Imagine how it can fly across internet! Thank you!

Thank you, TEDxTrondheim, who gave me the opportunity!

2 Responses to My TEDx-Talk: From insight to change

 1. Så bra at du fikk dele dine tanker og erfaringer på TEDxTrondheim! Jeg var der, og det var en helt spesiell opplevelse! Spontanapplaus, og helt stille i salen under foredraget. Nå venter jeg spent på resultatet av forskningsstudien og hva som måtte komme av videre studier på bakgrunn av det innsamlede materialet. Takk igjen, Maria, for din avgjørende og viktige innsats og etableringen av MEandYou!

  Mvh Sidsel Traasdahl

  • Maria Gjerpe says:

   Hei Sidsel,
   Som jeg er opptatt av i talken: Det er ukomfortabelt og jeg hadde mest lyst til å gi etter for motstanden mot det ukomfortable, men det måtte gjøres fordi det måtte gjøres. Jeg håper det er hva folk sitter igjen med etter å ha lyttet til TEDxTalken og at min erfaring er noe andre kan gjøre til sin ved å våge være ukomfortable, gang på gang, helt til en blir komfortabel i det ukomfortable 🙂

   Tusen takk for en raus kommentar – og så gøy å høre at du satt i salen!

   Den første gangen jeg ble avbrutt av spontanapplaus ble jeg satt litt ut, men etterhvert var det jo utrolig fint å få en slik form for skulderklapp. Jeg ser at applausene, bortsett fra en, er klippet bort i filmen, forståelig nok. At det var helt stille, fikk jeg ikke med meg, men det er jeg glad for å høre. Det var jo en full sal. Det betyr vel at folk synes det jeg sa var noe som var interessant å lytte til?

   Bakgrunnen for mitt ønske om å sikre videre forskning nettopp ved Haukeland sykehus, var at jeg vet at disse forskerne har mye erfaring fra kreftfeltet, der forskningen er etterrettelig og de tenker «stort». Biobanken med blod fra ME-pasienter og funnene som indikerer nedsatt funksjon av enzymet PDH legger grunnlag for videre forskning, uansett hva forskningen på det spesifikke medikamentet Rituximab viser i en større studie. Likevel er det nettopp aktiviteten rundt, og forskningen på, Rituximab som har muliggjort de andre funn og tiltak.

   Da jeg bestemte meg for å starte MEandYou og gikk ut med informasjonen på bloggen, hadde Forskningsrådet samme dag avslått søknaden til Haukeland. Da hadde jeg allerede jobbet et halvt år tid med hvordan vi likevel kunne finansiere studien gjennom crowdfunding dersom Forskningsrådet sa nei til finansiering og ja til at studiedesignet var godt nok. Det lå ikke noen flere midler andre steder og det så svart ut for videre forskning. Siden jeg vet at i medisinen kan interessante studier bli liggende i åresvis før noen tilfeldigvis snubler over dem 20 år etter og tar opp igjen forskningen, kunne jeg ikke se på at dette skulle skje her også.

   Det handler alltid om penger – og det var også mitt budskap i MEandYou. Det er mange som har uttrykt tvil om hvorvidt det hadde vært mulig å ha aktivitet rundt Rituximabforskning i det hele tatt uten den viktige finansieringen MEandYou førte til da det så som mørkest ut i starten. De har pekt på at MEandYou har ført til at andre stener også begynte rulle, og ikke minst hvor viktig det momentet jeg skapte ved å få med meg tusener av mennesker i hele verden var. Jeg var kun opptatt av å bruke all min friske tid etter åresvis med sykdom til å sikre finansiering på et underfinansiert forskningsområde på en misforstått pasientgruppe. Kanskje det at folk så min vilje gjorde at MEandYou ble en folkebevegelse andre enn «kun» pasienter, pårørende og behandlere kunne støtte?

   Dette kan vi ikke vite. Jeg tror tilliten jeg ble vist av alle som fulgte etter og trodde på meg da jeg sa det var mulig og at dette skal vi gjøre også handler om at de fleste så at jeg selv ikke hadde noe personlig å vinne på MEandYou. Snarere tvert om. Som jeg jo også sier noe om i TEDxTalken. Dette er like ukomfortabelt for meg i dag, som det var den gang, men sånn er det bare og det må jeg stå i 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

fake rolex watches