"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Forskningsrådet har avslått søknaden. Vi samler inn selv. Funding rejected – patientdriven foundation

Forskningsrådet har avslått søknaden fra Haukeland sykehus om midler til Rituximabforskningen. Vi samler inn midler gjennom et pasientinitiativ. Norwegian funding agency for medical research rejectet funding. A patientdriven initiativ will be launceh. MEandYouFoundation coming up!

6 måneder på Rituximab-tur /6 months on Rituxan-tour

Jeg har fått behandling med Rituximab med god effekt. Det er likevel noen «men». I´ve got Rituxan with good effect. Nevertherless there are something that I want to point out.

Rituximab for ME: Jeg er pilotpasient

Jeg er pilotpasient ved Haukeland sykehus, får Rituximab og har hatt svært god effekt. I´m a medical doctor, a pilotpatient and gets Rituxan for CFS with very good effect.