"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Om Marias Metode

Siden jeg var bitteliten har jeg vært overbevist om at jeg kan endre samfunnet rundt meg. Jeg sier at jeg bedriver «mikropolitikk».

Mikropolitikk handler for meg om en urokkelig tro på at det vi gjør selv – eller for såvidt lar være å gjøre, former verden vi lever i. Det handler om en dyp tillit til at individet kan utføre gjerninger som fører til store endringer for resten av medlemmene av felleskapet. Hver og en av oss er forpliktet til å delta – etter evne.

Mange spør meg: Maria, hva er din «metode»?
Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det, men «Fra innsikt til endring», oppsummerer mine tanker og retning. Sølvtråden i Marias Metode er interessen for dialog, observasjon og å lytte. En kamerat oppsummerte for meg. Han sa: «Min opplevelse av deg er at du gjør ting i «bokser»: når du lytter så lytter du, når du snakker så snakker du og etterpå så reflekterer du over det og lærer noe nytt. Blir jo bra til slutt.»

En kan ikke få endring, uten først å ha innsikt. Jeg tror på å lytte til andres erfaringer og å dele mine egne. Det handler om å kommunisere. Vi må finne fram til det limet som er nødvendig for at et samfunn skal være bærekraftig og levbart. Jeg tror det limet heter «tillit» og jeg tror vi har gått oss litt vill. Vi trenger å dyrke dugnadsånden og følelsen av et ansvar for et fellesskap. I debatter utvikler vi våre tanker og utfordrer vårt ståsted. Din stemme er viktig.

Hva finner du på Marias Metode?
Temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon, innovasjon, forskning, samfunns- og helsepolitikk og helsevesenet i sosiale medier. Du vil ikke finne den private Maria, selv om det hender jeg kan være personlig. Først og fremst er dette en plass for flere. Privat er jeg veldig privat. Jeg deler ikke ut legeråd. Det finner jeg uetisk og synes det er for andre kontorer. På internettet er jeg bare Maria; like stor og like liten.

Marias Metode har mottatt prosjektmidler fra Fritt Ord. Antagelig synes de at temaene jeg snakker om er verdt å låne et øre til. Flere har sagt at «Maria, du er så modig». Det er sånt jeg ikke helt forstår noe av. Som oftest. (Det hender jeg skjelver litt likevel, men da skylder jeg på rockebeina mine.)

Jeg er heldig. På Marias Metode er det svært sjelden at det kommer ueffne kommentarer. Jeg sletter personangrep eller skitkasting på andre kommentatorer og utsagn som strider mot norsk lov. Jeg har et redaktøransvar. Kritikk mot hva jeg skriver eller innvendinger og diskusjoner er helt fint. Om vi er uenige, så kanskje jeg risikerer å lære noe nytt?

Hvem er denne «Jeg, jeg, jeg»? Jeg heter Maria Gjerpe, er utdannet lege ved Universitet i Oslo og driver denne møteplassen som jeg har kalt Marias Metode. Jeg ble selv langtidssyk og gikk fra rollen «lege» til «pasient». Ting jeg bare hadde et teoretisk forhold til tidligere, ble nå realiteter. Sider av samfunnet jeg ikke hadde sett like klart tidligere, ble tydelige. Et engasjement for de som blir definert som «utenfor» har alltid fulgt meg. Interessen for hvordan vi som helsepersonell og medmennesker kommuniserer med mennesker i sårbare situasjoner er vekket. Noen vil like hva jeg skriver, andre vil ikke like det. Jeg står ikke til ansvar for andre enn meg selv. Heldigvis er jeg voksen nok til å vite at det er umulig å komme noen vei om en skal tilfredsstille alle til de er fornøyde. Mange opplever det å forholde seg til fremskritt og endringer som noe som av og til gjør litt vondt og virker skremmende. Det forstår jeg godt! Jeg tenker at uten innsikt kan vi heller ikke få endringer. Innovasjon og å tenke nytt om gamle temaer er måten vi finner løsninger.

Sosiale medier er en kunnskapsbank. Jeg er blitt en stor fan av sosiale medier underveis, og har lært mye om alle de uskrevne reglene og det havet av muligheter som ligger der, ved selv å bruke disse plattformene aktivt. Jeg har lært hvordan internettvandrerne – brukerstemmer, erfarere og helsepersonell – kan samarbeide for å øke kunnskap om mange ulike temaer.

Hvorfor helsevesenet bør bry seg om sosiale medier, er en av postene jeg har skrevet om disse «nye mediene». Interessen for å bidra til at helse-Norge er tydeligere tilstede i sosiale medier, har gjort at Kommuneforlaget har spurt om jeg kan skrive en praksisnær bok som skal gjøre veien lettere og forståelsen for strukturene større. Den boka skriver jeg på nå.

Leserstorm å lytte til
Kort tid etter at jeg begynte å blogge, fikk jeg en leserstorm som fortalte historier fra pasienter og pårørende om krenkelse, uverdighet og stigmatisering. De opplevde å bli ytterligere traumatisert etter at de ble syke, på sin vei mot rett diagnose, behandling og hjelp. Dette har opptatt og interessert meg lenge og fortsetter å gjøre det. Jeg, som lege, synes jo det var merkelig. Leger, som i utgangspunktet er villige til å vie år av sitt liv for å lære å ta vare på andre, møter sinne fra dem de skal hjelpe. Hvordan kan det henge sammen? Alle mennesker er like. Er leger likere?

Om du vil kopiere eller publisere noe av det jeg skriver her inne, så synes jeg det er hyggelig og fint. Du må likevel ta kontakt med meg først. Lov om opphavsrett osv gjelder selvsagt.


Fargefoto av Maria Gjerpe

 

 

Pass på dere selv. Når dere ikke får det helt til; be om å bli passet på!