cheapest place to buy accutane online "Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

flovent buy online "Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

fake rolex watches

Girls and geeks and politics – på norsk

Nettet kan bruke til mer enn tant og fjas. Her foregår stor – og mikropolitikk. Jeg har siden 2009 drevet med det siste. I år er jeg nominert til Årets Girl Geek.

2 Kommentarer

Nominert til Årets helseaktivist

For arbeidet med å samle inn nesten 3 millioner kroner på 90 dager til klinisk forskning på ME er jeg nominert til Årets Helseaktivist. Vil du være med å spre info om behovet for forskningen, og kanskje også gi andre mot til å kjempe for sin sak?

7 Kommentarer

Update from Haukeland – English version

Fresh funding is on! Whats new with the Rituximab study at Haukeland?

6 Kommentarer

Endelig penger fra Forskningsrådet! Bonus: notater fra ME-symposium

Forskningsrådet har nå endelig bevilget midler og satt en sum. I denne posten ligger også notater fra symposium med mange kjente ME-forskere.

4 Kommentarer

Penger fra Forskningsrådet i dag/Funding from The Norwegian Research Council today

Det er innvilget midler fra Forskningsrådet til 3-fasestudien ved Haukeland sykehus i dag! It has been granted funding from the Research Council to the 3-phase study at Haukeland hospital today!

21 Kommentarer

Opptelling av MEandYou!

En oppsummering av de siste 80 dager i MEandYou, som har som mål å samle inn 7 millioner kroner i løpet av 90 dager for å finansiere forskning på 140 ME-syke.

7 Kommentarer

MEandYou: 2 millioner, 60 dager. En falitterklæring?

Hva er MEandYou? MEandYou er en organisasjon som har som mål å samle inn 7 millioner kroner på 90 dager for å finansiere klinisk forskning på 140 ME-pasienter. Det gjør vi gjennom www.meyou.no (Edit: Rettet på overskriften som nå viser …

6 Kommentarer

Ruler pasientene?

MEandYou understøtter en planlagt studie, der protokollen er lagt, det er tverrpolitiske vilje til å få den gjennomført, og der dens forskningsmessige kvalitet er grundig vurdert og funnet solid. Bli med.

2 Kommentarer

Forskning fra folket

Kan vi crowdfunde forskning? Jeg har sagt jeg i løpet av 90 dager skal samle inn 7 millioner kroner til en spesifikk studie på 140 ME-pasienter ved Haukeland sykehus. Blir vi de første i verden som crowdfunder klinisk forskning? Bli med. //We are crowdfunding a clinical trial. Are we the first? Join in.

6 Kommentarer

140 pasienter. 7 millioner kroner. 90 dager.

Jeg har tatt initiativet til å samle inn 7 millioner kroner for å finansiere forskning på ME. 140 pasienter. 7 millioner kroner. 90 dager. Bli med meg. / 1.2 million USD to finance research on ME/CFS-patients. 140 patients. 1.2 milllion. 90 days. Join me.

39 Kommentarer
fake rolex watches