"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Til dere som lurer på hvordan det går etter siste Rituximabinfusjon

Jeg har vært til kontroll ved kreftpoliklinikken ved Haukeland sykehus. Dette er en liten oppdatering til dere som lurer på hvordan det går.

Under Radaren starter opp. En delingsarena for kunnskap og helse

Under Radaren er stedet der innovasjons/teknologi-bransjen kan møte folkene som har smarte løsninger. Alt for mange gode ideer for helse- og kunnskapsfeltet havner i skuffen. Nå skal de realiseres.

Penger fra Forskningsrådet i dag/Funding from The Norwegian Research Council today

Det er innvilget midler fra Forskningsrådet til 3-fasestudien ved Haukeland sykehus i dag! It has been granted funding from the Research Council to the 3-phase study at Haukeland hospital today!

Et klikk og 2 minutter gir 100 000 til forskning

MEandYou kan vinne 100 000 kroner. Du kan gi ett klikk, 2 minutter og hjelpe oss. Stormberg er generøse givere. Takk!

Opptelling av MEandYou!

En oppsummering av de siste 80 dager i MEandYou, som har som mål å samle inn 7 millioner kroner i løpet av 90 dager for å finansiere forskning på 140 ME-syke.

Gjør flere feil! FailCon 6 juni i Oslo, Norge

”Hvis det er så mye å lære av våre feil, hvorfor er vi ikke flinkere til å dele dem?»

Appell for mer forskning på ME ved Løvebakken mandag 13 mai kl 18

Bli med på Løvebakken 13 mai kl 18 og fortell om situasjonen for de ME-syke gjennom «Sheets and stories». Bli med og fortell at det trengs tiltak raskt som sikrer biomedisinsk forskning på årsaksmekanismer og behandling – og fortell om …

MEandYou: 2 millioner, 60 dager. En falitterklæring?

Hva er MEandYou? MEandYou er en organisasjon som har som mål å samle inn 7 millioner kroner på 90 dager for å finansiere klinisk forskning på 140 ME-pasienter. Det gjør vi gjennom www.meyou.no (Edit: Rettet på overskriften som nå viser …

Ruler pasientene?

MEandYou understøtter en planlagt studie, der protokollen er lagt, det er tverrpolitiske vilje til å få den gjennomført, og der dens forskningsmessige kvalitet er grundig vurdert og funnet solid. Bli med.

Forskning fra folket

Kan vi crowdfunde forskning? Jeg har sagt jeg i løpet av 90 dager skal samle inn 7 millioner kroner til en spesifikk studie på 140 ME-pasienter ved Haukeland sykehus. Blir vi de første i verden som crowdfunder klinisk forskning? Bli med. //We are crowdfunding a clinical trial. Are we the first? Join in.