"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

"Lytt, del, delta og tenk nytt! Det gir gode, effektive løsninger. Jeg skriver om helse, samfunn og kommunikasjon." - Maria Gjerpe

Foredrag

Som lege med innovasjonsutdannelse og -erfaring i bagasjen, forståelse av hva teknologi kan brukes til, med lang erfaring fra å være aktiv bruker av sosiale medier gjennom en årrekke, leder og grunnlegger av en stor bevegelse med mange tusen deltagere fra hele verden – og som tidligere syk og erfaring med egenledelse deler jeg min innsikt gjennom å holde foredrag. For tiden holder jeg sjelden foredrag, men du er velkommen til å ta kontakt i en av mine sosiale mediekanaler om du likevel tenker det bare er noe jeg må høre om.

1. FOLK GÅR EGNE VEIER – OG SLIK KAN DU BEVEGE DEM Etter at internett og sosiale medier har blitt allemannseie, har det oppstått et komplisert terreng å lede i. Fritid og jobb er ikke lenger adskilt og adferden på de ulike arenaene ligner hverandre. Hvordan implementere tenkning rundt design, sosial markedsføring, atferdsendring og å gjennomføre endringer i en raskt skiftende verden?

I det spesifikke prosjektet, MEandYou, brukte jeg erfaringer og kompetanse oppøvet gjennom mange år fra ulike fagområder til å involvere 5000 mennesker fra 49 nasjoner til å engasjere seg selv og andre. I løpet av 90 dager sørget vi for 7 millioner kroner til forskning på sykdommen ME.

Jeg holder foredrag om flerdimensjonal endringsledelse, sosiale medier, teknologi og bruk av kommunikasjonsteorier og massekommunikasjon via ulike plattformer – fordi jeg selv har hands-on erfaring med å utføre nettopp dette. Jeg kobler massekommunikasjon med lederskap og bruker alle typer kommunikasjonsflater, fra grafikk, massemedia, video, skriftspråk, sosiale medier – og faktiske live-events.

Vil du ha innsikt og konkret opplæring i hvordan lede og tenke i dette nye terrenget, holder jeg hel/halvdags workshops.

2. LYTT, DEL, DELTA OG TENK NYTT. Jeg er også for tiden svært opptatt av hvordan teknologi, bruk av sosialemedie-kanaler og orienterting rundt «gode helseprosesser» er grunnlaget for fremtidens helsevesen. Personvern er viktig i en tid der tillit er mangelvare og må bygges opp rundt et likeverdig samarbeide mellom alle aktører: den helsetjenestetrengende borger, støtter, helsepersonell.

3. LIVET KOMMER I KLUMPER Gjennom mange år har jeg utviklet godt fungerende egenledelses-mekanismer som jeg tror andre kan ha nytte av, også når de ikke er syke selv. Hvordan tenke og handle når oppgavene er større enn evnene?

4. SIKT MOT STJERNENE, HOPP- OG DU NÅR HIMMELEN Siden 2009 har jeg i en rekke fora stått i kontroversielle debatter, gjennomført store prosjekter og tatt store sprang ut i ukjent farvann. Jeg har ofte hørt at jeg er modig. For meg handler mot om å tørre være redd, og vite at det er noe vi alle er. Hvordan håndtere stresset ved å stå  i sterk motstand og hvordan oppøve mot?

5. HVORDAN VÆRE EN GOD PASIENT? Som mangeårig pasient og lege vet jeg litt om hva som er lurt og ikke så lurt når du som borger trenger helsetjenester. Jeg deler mine tips og råd!

Hør fra deg og info til mariagjerpe(at)gmail.com om hva du ser for deg, på hvilken dato, og be om et pristilbud . Varighet på foredragene er oftest mellom 25-45 minutter og workshops tilpasses.

Noen av foredragene mine ligger ute på Slideshare.

Tidligere foredrag:

2016:

e-helse 2016 Dataforeningen
Gardermoen, Radisson konferansesenter.
Helsetjenestene på nett med helsenorge.no

Seminar for pasientorganisasjoner 2016. Legemiddelverket.
Helsetjenestene på nett

2014:
Lederkonferansen 2014
Oslo kongressenter, hovedsal
Hvordan involvere, engasjere og utløse handling gjennom lederskap.
N
ye medieflater og i nye samarbeidsformer

http://www.nsh.no/db/doc/0000004081.pdf

Health 2.0 Europe London

Empowering Patients Session – Health 2.0 Europe

«This session demonstrated how patient centered tools, technologies and design are helping patients take control over their health for better outcomes and communication with providers. Leaders in the patient movement, Maria Gjerpe and Charlie Young addressed the audience with their research and work in the field of patient empowerment and shared their stories of successfully engaging the health care system as a patient.»

Home

2013:

HealthWorld 2013
Crowdfunding Foredrag om MEandYou, der jeg samlet inn ca 3 millioner kroner på 90 dager til klinisk forskning, kun ved bruk av sosiale medier.  
Healthworld er møteplassen for alle som er interessert i digitaliseringen av helsevesenet og strategisk helse-it i Norge.

KlinIKT 2013
Nasjonal konferanse om IKT-støttet kunnskapsbasert praksis
Keynote foredragsholder
Lytt, del, delta og tenk nytt!
Det gir gode, effektive løsninger

eHelse 2013
Keynote foredragsholder
Arrangør: Dataforeningen
Lytt, del, delta og tenk nytt!

NRK Puls
Hvordan skal nye Puls pulsere?
Deltagelse og presentasjon ved internseminar
Nrk Puls

Solamøtet,
internmøte for
webredaktører, kommunikasjonsrådgivere, kommunikasjonsdirektører, helsedirektoratet
Tema: Helse 2.0 og internettpasienten

2012
HealthWorld -Møteplassen for helsesektoren, it-bransjen og politikere.
Arrangert av ComputerWorld:
Morgendagens pasienter ønsker sine leger velkomne etter

Vårmøtet til Norske Barnelegeforening:
«Hvorfor skal legene bry seg om sosiale medier

Den nasjonale Helsekonferansen:
-Innleder paneldebatten «Sterkere pasient- og brukerrolle» via film

8 ulike pasientforeninger:
«Syk? Frisk? Nei, midt i mellom!»

Krfs programkonferanse om velferdspolitikk. Stortinget.
-«De største helse – og velferdsutfordringer i tiden som kommer».

2011
Den Norske Legeforening
:
«Alle mennesker er like. Er leger likere?»

( Omtale i Tidsskriftet : Har vi tid til empati?)

Revmatikerforbundets nordiske konferanse «Sykt Aktiv»:
Åpningsforedrag,  medkonferansier og medutvikler.
Vi engasjerte folk i sosiale medier og livestreamingen ble sett av mer enn 1100 mennesker.

SE-piloten om helsevesenet og sosialt entreprenørskap
«Helt dit og tilbake»

2010
Helse Sør Øst, LMS:
Om mestringsbegrepet,